ביזיון של מפלגת העבודה בבחירות המונציפאליות

חברי המפלגה כבר התחילו להתרגל להתנהלות לא מתחשבת ולא דמוקרטית של הנהלת המפלגה כפי שבאה לידי ביטוי בבחירות לועידה וגם בועידות בהן הועברו החלטות חד-צדדיות ו/או קיצוניות בעלות השלכות מרחיקות לכת, באמצעות הוראות שעה ו/או ללא דיון וללא אפשרות תיקון/ערעור.

אם כך היו לנו בהחלט סיבות להיות מודאגים מהערכות המפלגה לבחירות המוניציפליות שהחלו די באיחור. גילוי נאות – אני הייתי מעורב בנסיון להגיע לרשימה מוסכמת למועצה בנתניה (כמגשר בלבד, ללא כל חלק בהתמודדות). המעורבות שלי הגבירה בי את הערנות לנעשה במערכת הבחירות המוניציפלית במספר מקומות נוספים, כפי שהיא מנוהלת על ידי המפלגה. להלן הסיפור של ארבעה מקומות כפי שהוא מצטייר כרגע:

נתניה: תקנון הבחירות שונה על מנת לאפשר לועדת ההתערבות של המפלגה לבטל את הדרישה שמועמד יהיה ללא הרשעה פלילית. נחשו למה - לגמרי במקרה מתמודד מועמד עם הרשעה פלילית ברשימה שמקבלת את גיבוי מועצת הפועלים בעיר.

הוד השרון: התקיימו בחירות בסניף, דמוקרטיות להפליא ונבחרו שני מועמדים צעירים, רציניים, מצויינים. פנים חדשות. נכון לכתיבת שורות אלו, משום מה, התוצאות טרם התפרסמו רשמית. האם ועדת ההתערבות טרם אמרה את המילה האחרונה ?

תל-אביב: התקבלה ההחלטה המבורכת על עריכת בחירות דמוקרטיות במחוז על מנת לקבוע את רשימת המועמדים למועצה. למה עומדת המפלגה על הזכות לקבוע מי עומד בראש הרשימה ללא קשר לתוצאות (באמצעות התקנון כמובן) ?

ראש העין: שם התחיל מזכיר הסניף בקמפיין מלא כולל שלטי תפוצות בלי שהוא נבחר/נקבע כמועמד על ידי בחירות במועצת הסניף או כל גורם אחר.

לקינוח העיר חיפה: חגיגת דמוקרטיה של ממש...המשימה הייתה (ככל הנראה) איך להוריד את האיש החזק המוביל ממקומו. נערך סקר עם שאלה מנחה שנתנה כיוון, איך לא, לטובת המתחרה הרשאי. תוצאות הסקר היו נמוכות (ז.א. שני המועמדים קיבלו מספרים חד סיפרתיים) ובהפרש של פחות מאחוז, כמובן לטובת המומעד לגביו נשאלה השאלה המנחה. ללא כל קשר מי המועמד הטוב יותר, השיטה פסולה מיסודה.

אנחנו, חברי מפלגת העבודה, אסור לנו לקבל התנהלות נלוזה שכזו. תפקידנו להתריע בשער ולדאוג לכך שהבחירות תהיינה דמוקרטיות ושקופות. חייבים לשים סוף להתנהלות הלא דמוקרטית של הנהלת המפלגה שפוגעת בתדמית המפלגה בכל מקום.

עד שהנהלת המפלגה לא רואה בדמוקרטיה ערך עליון, לא נחזור לשלטון.

הרשמה לעדכונים

"איזה קורבן מקריבים בהליכה להצביע? מי שלא מצביע הוא חסר אחריות. כל אלה ידעו אחר כך להצביע על חסרונות, הם שוכחים שזה תלוי בכל אחד מאיתנו"
ישראל חופש, הארץ 2008
יצחק רבין - שיר לשלום

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית