"העבודה" באמת בעד העסקה ישירה?

ב 22 ליולי צפוי המשק לשבות. ואני ממש לא יודע אם זה אמיתי או הצגה.

כי "עובדי קבלן" זה לא רק מי שעובדים כחלק מן הצוות אלא ש"הם מועסקים דרך חברת כח אדם", אלא עיקר "עובדי הקבלן" בישראל הם עובדיהם של "קבלני אספקת שירותים" המועסקים בחדווה גדולה ופתאומית על ידי רוב אם לא כל הגופים הציבוריים שלנו, "שירותים" שבעבר היו מבוצעים כמובן מאיליו על ידי הגוף הציבורי עצמו, ובפיקוח המנהלים שלו, ועל ידי העובדים מן המניין שבשורותיו.

וכך הנה למשל בכפר סבא (שראש העיר שלה וסגנו הם חברים נכבדים מאד במפלגת העבודה וסגן ראש עיר נוסף הוא ממר"צ) בכפר סבא את האשפה אוסף "קבלן איסוף האשפה", את הרחובות מנקים "קבלני ניקוי הרחובות", על הגנים שומרים "קבלני השמירה", את תיקוני החשמל עושה "קבלן אחזקת החשמל", את הגינון עושה "קבלן הגינון", את הדו"חות רושמים העובדיםשל "קבלן הדו"חות" ...

"מיקור חוץ", קוראים לזה.

והרי ככה אני משלם מכיסי ( באמצעות גזבר העיריה ) גם את שכרם של העובדים שעושים את העבודה וגם את שכרו של הצוות הלוגיסטי של הקבלן (חשב הכספים שלו, למשל,) וגם את הרווחים (בטח הבהחלט מאד יפים) של הקבלן ...

למה זה?

האומנם רק "כדי לחסוך לראשי האגפים בעירייה כאבי ראש?"

אז מה תפקידם של אותם ראשי אגפים, בעצם ? להיות סוג של קישוט?

"העסקה ישירה"?

על זה השביתה?

על זה שכל העבודה בגופים ציבוריים תיעשה על ידי עובדים מן המניין של אותו הגוף?

על זה השביתה?

מפלגת העבודה באמת בעד זה?

אז אולי כדאי למפלגת העבודה לתת דוגמה אישית ולהתחיל עם ביצוע כל עבודות העירייה על ידי עובדים מן המניין של מחלקות העירייה עצמה, להתחיל עם השינוי במעוז המוניציפאלי המובהק של מפלגת העבודה (ומר"צ ...) בעיר האדומה כפר סבא?

הרשמה לעדכונים

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי. חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה."
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314
יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי