Lema אנחנו מחכים?

מאז הבחרו של היו״ר הנוכחי אנחנו מחכים לחידוש מוסדות המפלגה שהובטח לנו כבר לפני שלוש שנים אך ההבטחה טרם מומשה. כמו תמיד, יש תאריכים להנעת התהליך אך התאריכים האלה משתנים כל הזמן בגלל שלל סיבות אלו או אחרות. אנחנו אכן מתאימים את התהליך הדמוקרטי במפלגה למציאות – כפי שהדמוקרטיה במדינה כולה בסכנה ובמפלגות הפוליטיות לרוב היא כבר נמחקה, במפלגת העבודה מזמן כבר אין תהליך דמוקרטי ראוי לשמו, גם אם המזכ״ל החביב שלנו חוזר וטוען שיש. נכון, יש מראית עין של תהליך דמוקרטי ובינתיים הוא עובד. האמת היא שהוא עובד מצויין. אשרי המאמין שב-22 בדצמבר תתקיימנה בחירות למזכ״לות.

מאז שהיו״ר הגיע להישג ללא תקדים של 24 מנדטים (ללא תקדים כי קבלנו קרוב ל- 800,000 קולות), הוא מנסה להדביק את ההישג אליו הגיע אחד מקודמיו, אהוד ברק, כאשר העבודה עמדה בסקרים על 4 מדנטים לפני שהוא הבין לבד שאין לו מה לעשות במפלגה. בינתיים המחנ״צ עומד על 13 מנדטים (להערכתי זה נדיב) ועדיין הכל פתוח... שוב אנחנו מחכים לנס. כמו אצל אהוד ברק לגביו טעינו טעות מרה באשר להתאמתו לתפקיד יו״ר העבודה, גם במקרה של יצחק הרצוג טעינו. זה בסדר לטעות. כולנו טועים. השאלה מה עושים ? אצל אהוד ברק חיכינו וחיכינו וחיכינו לנס והנס לא בא. בסוף הוא עזב אותנו כי אנחנו נמושות. כי אנחנו לא עשינו כלום. האם גם אצל הרצוג נמתין עד שהוא יבין לבד ?

למה צריך לחכות ? לתת ליו״ר הזדמנות עד קיץ 2017, המועד המשוער של הפריימריז, על מנת להוכיח שהוא לא מתאים ? שהוא לא יוריד אותנו ל-4 מנדטים אלא יסתפק בהורדה לחד סיפרתי גבוה ? בכמה מנדטים אנחנו נבין לאן זה הולך ? בכמה מנדטים הוא יבין לאן זה הולך ?

הפחד הגדול שמשתק את חברי המפלגה הוא שלכאורה אין בנמצא אישיות מתאימה שתחליף אותו. הפחד מפני הלא נודע גדול יותר מהפחד מפני המנהיגות הכושלת שיש לנו כעת. המשימה חייבת להיות ברורה: לא להמשיך במגמה הנוכחית כי היא תוריד אותנו שאולה, לנצל את הזמן לשיקום המפלגה וללכת לפריימריז בהקדם. אז אומרים לי חברים טובים שזה נגד התהליך הדמוקרטי – הרצוג קיבל ארכה של הועידה עד קיץ 2017, אסור לנו להתערב. ואני שואל: למה אנחנו מחכים ? איזה אירוע צריך לקרות שיגרום לנו לפעול ?

הרצוג התפטר, אנחנו נסתדר מצויין בלעדיך.

הרשמה לעדכונים

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי. חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה."
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314
יצחק רבין 2016 - תזכור

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית