מכירת חיסול‚ קיץ 2007 - מפלגת העבודה

מכירת החיסול וקיבוץ הנדבות‚ עליה הכריזה מפלגת העבודה‚ באה לידי ביטוי טוב ביותר בקריקטורה של בידרמן (הארץ‚ 29.8.07). מפלגת העבודה - חסרת בית‚ חסרת אונים‚ חסרת יכולת להתמודד פנימית עם המשבר הכלכלי שפוקד אותה מזה שנים רבות.


מפלגת העבודה - מכירת חיסול

פתרון הקסם המוצע - מכירת חיסול כללית של הנכסים ופיטור העובדים‚ נוסה כבר בעבר על ידי המזכ"לים ויושבי ראש המפלגה בעבר ונכשל.

עובדה! מפלגת העבודה עדין בחובות!

מכאן‚ שרק ניהול נכון והבנת הצרכים והמשאבים האמיתיים של מפלגת שלטון חיה ונושמת יאפשרו חידוש והתחדשות. לא חיסול מלאי כללי - אלא צמצום במצבת כוח האדם באופן מושכל‚ הקצאה נכונה יותר של תקציב פעילות השטח למוקדים בהם מפלגת העבודה מביאה מספרי מצביעים גדולים (הערים האדומות בעבר)‚ שינוי תפיסה לניהול תקופת בחירות (ויתור על תשדירי בחירות בזבזניים וחסרי תועלת) ובעיקר אחריות אישית וניהולית של הדרג הניהולי במפלגה (יו"ר‚ מזכ"ל וכו') למניעת גרעונות אד-הוק הנובעים מגחמות וחריגות תקציב (בעיקר בתקופת בחירות).

מפלגת העבודה אינה חסרת בית‚ אינה חסרת אונים ואינה חסרת יכולת. היא עשירה בכוח אדם איכותי המאמין במסר ובמצע שלה. הפעילים‚ הנבחרים והתומכים יכולים ורוצים בקיומה - רק צריך לתת להם הזדמנות.

הרשמה לעדכונים

"ישראל היא המקום היחיד עלי אדמות שבו יש ליהודים אפשרות לעצב את החיים הציבוריים שלהם על־פי האידאלים המסורתיים שלהם."
אלברט איינשטיין, נאום לפני הידידים של האוניברסיטה העברית 1954
יצחק רבין - ידיעות אחרונות

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית