Send an Email
(רשות)
נתונים נוספים:

חבר בנוער העבודה, יו"ר נוער העבודה בסניף רמת-השרון.

הרשמה לעדכונים

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי. חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה."
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

הבמה בטוויטר

The_Proletariat
The_Proletariat סדר עדיפות. twitter...
02:35PM Sep 25
The_Proletariat
The_Proletariat ״איחוד״ מול ״מאוחד״, טיול בצפון מאפשר דיון היסטורי פורה עם הילדים.
09:08PM Sep 23
The_Proletariat
The_Proletariat ראש-ממשלה עומדת בצד מסלול הנחיתה ב1973 וצופה במשפחות מקבלות את השבויים החוזרים ממלחמת יום-כיפור. גולדה מאיר, על אף הכול ולמרות הכול - בן אדם. כי את ראש הממשלה הנוכחי לא הייתם תופסים בפריים כזה בחיים. pic.twi...
03:42PM Sep 21

העבודה בטוויטר

Eranhermoni
Eranhermoni האירועים האחרונים בדרום ובצפון מראים על קריסת הקונספציה הביטחונית של נתניהו וממשלת הימין (מלא מלא). הדבר האחרון שניתן להגיד על @netanyahu הוא "מר ביטחון". אין מה לאתרג את נתניהו וממשלת הימין בענייני ביטחון. יש להביט למציאות בעיניים ולדבר באופן ברור על כישלונם הביטחוני.
02:21PM Sep 24
Eranhermoni
Eranhermoni "המשכנתא הממוצעת גדלה בערך פי 2 וחצי, בעיקר בגלל העליה המטאורית במחירי הדיור". עוד נתון על הכישלון בדיור והפקרת הישראלים. גם @yairlapid כש.אוצר נכשל בנושא. גם @KahlonMoshe כש.אוצר נכשל. האשם העיקרי הוא @netanyahu ושלטון הליכוד שמובילים את המדינה כעשור. m.ynet....
10:59AM Sep 24
GabbayAvi
GabbayAvi חג סוכות שמח לכל עם ישראל! pic.twi...
02:11PM Sep 23
יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית