הרשמה לעדכונים

"אבל העיקר הוא העם. תחיית העם קודמת לגאולת הארץ. אנחנו מעמידים את הכל על העם."
א.ד. גורדון, עם אדם
 יצחק רבין 2018 העבודה

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית