המנגנונים הדמוקרטים של מפלגת העבודה

סקירת המנגנונים הדמוקרטים של מפלגת-העבודה, שהוצגה מטעם דודו פדות מאגף תכנון ובקרה של מרכז המפלגה ב2 לאוגוסט 2004.

לעיון במסמך המלא pdf לחצו כאן (קובץ PDF)

מפלגת העבודהמפלגת העבודה בוחרת את מוסדותיה הפנימיים ונבחריה לתפקידים חיצוניים על-ידי כלל חברי המפלגה ונציגיהם:

בפריימריס (בחירות מקדימות) נבחרים:

- מועמד המפלגה לראשות הממשלה

- מועמדי המפלגה לכנסת

- מועמדי המפלגה לראשות העיר ומועצה

- מועמד המפלגה ליו"ר ההסתדרות החדשה

- מועמדת המפלגה ליו"ר נעמ"ת

מוסדות המפלגה נבחרים על-ידי חברי המפלגה:

- ועידת המפלגה, עלי ידי חברי המפלגה בסניפים ובמחוזות

- מרכז המפלגה, על ידי צירי הועידה שנבחרו בסניפים\מחוזות

- לשכת המפלגה, על-ידי מועצת בסניף\מחוז ועל-ידי חברי המרכז

- מזכירות הלשכה, על ידי לשכת המפלגה

- מועצות הסניפים\מחוזות, על ידי חברי המפלגה בישוב\מחוז

- מזכיר\יו"ר הסניף, על ידי חברי מועצת המחוז\סניף

מפלגת העבודהיו"ר המפלגה

היינו גם המועמד לראשות הממשלה ונבחר, כאמור, על ידי כלל חברי המפלגה בפריימריס.

יו"ר המפלגה עומד בראש הלשכה ומזכירות הלשכה.

מזכ"ל המפלגה

נבחר על ידי חברי המרכז

המזכ"ל אחראי, יחד עם היו"ר, על ניהול המפלגה.

יו"ר הסוכנות היהודית

המועמד לכהונת יו"ר הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית - נבחר על ידי המרכז + סיעת העבודה בועד הפועל הציוני.

לעיון במסמך המלא pdf לחצו כאן (קובץ PDF) ובגילגולי החוקה השונים (עליהם עדין חתום בידו דודו-פדות) לחצו פה.

הרשמה לעדכונים

"הגשמת האידאה איפוא באופן חלקי היא יותר חשובה לנו מאשר מלחמה עקשנית בעד התפיסה האבסולוטית של הרעיון."
פנחס לבון, גורדוניה - חוב. ט' יוני 1929 עמ' 21-22
יצחק רבין - 2013 אוניברסיטת תל-אביב

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית