יובל נעים
תפקיד:
יושב ראש נוער העבודה
כתובת:
רמת השרון
Send an Email
(רשות)
נתונים נוספים:

חבר בנוער העבודה, יו"ר נוער העבודה בסניף רמת-השרון ויו"ר נוער העבודה הארצי.

הרשמה לעדכונים

"לעולם לא אסלח לערבים על שלימדו אותנו להרוג את בניהם."
גולדה מאיר
יצחק רבין - 2006

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית