דירות לזכאים, בשיטת מפלגת העבודה.

Thank you for rating this article.

אני גר בדירה שנבנתה לפני שנים רבות על ידי "עמידר".

נכון לסטנדרטים שהיו מקובלים אז,- היא בנוייה למופת,

ומעט השיפוצים שביצעתי בה הפכו אותה לשכיית חמדה גם בסטנדרטים עכשוויים.

היא נבנתה על ידי גוף ממשלתי. לא למטרות רווח אלא למטרה האחת והיחידה שלשמה ממשלה קיימת: להביא כמה שיותר תועלת לכמה שיותר אזרחים.


היום דירות נבנות על ידי גורמים פרטיים למטרות רווח.

והמישוואה פשוטה: כל מיליארד שמישהו מרוויח הוא מיליארד שיצא מהכיס שלנו.

מיליארד שלא היה יוצא אילו המשיכו הדירות להיבנות על ידי מי שאנחנו בחרנו למטרה האחת והיחידה: לעשות טוב לנו.


כי זה פשוט:

רוב מחירה של דירה במרכז היא הרווח של בעלי הקרקעות ושל ה"יזמים".

האם גם מפלגת העבודה איננה סבורה שאנחנו חשובים מהם ?

צריכה המדינה לאפשר להם לבנות את ה"לוקסוס".

מי שירצה דירת פאר יוכל לקנות אותה רק מהם.

אבל דירות בסיסיות למי שאין להם דירה אחרת,- להלן: "זכאים",-

צריכות להיבנות שלא למטרות רווח.

צריכה המדינה,- ו/או הרשות המקומית, להיות יזם,- ללא כוונת רווח,-

של יצירת דירות ל"זכאים".

( כמובן ש"זכאי" שינסה לסחור בדירתו הזולה ישלם מיסי עתק. )


אחוז מסויים מקרקעות שהופשרו,- או אחוז מסויים מקרקע "חומה",-

תקצה הממשלה ,- או העירייה,-

בחינם לצורך בנייה לזכאים. והיא שתשמש יזם.

היא שתוציא מכרז,- לפי מפרט ראוי וצנוע,-

אשר בו יזכה הקבלן שיציע לבנות עבור "היזם",-

כאמור, הממשלה או העירייה,- במחיר הזול ביותר.

ודירות אלה תשווקנה ל"זכאים",-

עירייה כנראה תוסיף לתנאי הזכאות את היות הרוכש בן המקום,-

במחיר עלות. מחיר שיכסה את כל ההוצאות, ללא רווח.


זה תפקידה של ממשלה. זה תפקידה של עירייה.

אם תפגע השיטה הזו בפרנסתם של כמה מיליארדרים,

אני מבטיח להזיל דמעה,- לרגע,- עימם.

אך שימוש בקרקע ציבורית לתועלת הציבור ולא למטרות רווח,

ובנייה על ידי הקבלן שיציע,- במכרז שיוציא הממשל,- לבצע במחיר הזול ביותר,-

זו הדרך שמפלגת העבודה צריכה היום לדרוש, ומחר ליישם.

זו דרכו של ממשל שבאמת רוצה בטובת כלל אזרחיו,

לספק דירות לזכאים בפחות מחצי ממחירן היום.