אחד במאי 2006

Thank you for rating this article.

אחד במאי אינו תאריך סתמי בלוח השנה הלועזי. יותר משהוא בא לסמל אירוע פוליטי שהתרחש בברית-המועצות לשעבר‚ הוא מייצג את חג-הפועלים ומתוך כך את מאבקו של אזרח העולם לחלוקה צודקת והוגנת של העושר האנושי ובא לסמל את המאבק לכינונם של משטרים סוציאל דמוקרטים מתקדמים בכול מדינות העולם.

חברת בני האדם‚ ראוי לה שתהיה מסוגלת לקיים בכבוד פיזי ורוחני את כלל הפרטים בה. האחריות לקיום בכבוד זה הנה הדדית ורואה בחשיבות רבה את ההיבט הרוחני אצל האדם. בהתאם לכך‚ נדרש שתאפשר לכל פרט להביא לידי מיצוי מרבי את שאיפותיו ויכולתו הרוחנית‚ מצד אחד ומצד שני כל אזרח בחברה נדרש לפעול כפי יכולתו ולתרום את חלקו ביצירת המשאבים שיאפשרו זאת.

דמוקרטיה הנה כלי שרת למטרה זו. רק שיטת שלטון שוויונית‚ המייצגת את כלל המגזרים‚ המיעוטים והזרמים מסוגלת להביא לידי חלוקה מאוזנת וצודקת של משאבי המדינה. רק מדינה דמוקרטית מבטיחה לכל אזרח את מרב השירותים החברתיים ומכאן רמה ואיכות חיים כאלו המאפשרים התקיימות בכבוד. רק הדמוקרטיה פועלת מתוך התחייבות "לגבי המטרות הנרחבות של פיתוח כלכלי‚ תעסוקה מלאה‚ סיכויים שווים לבני הדור הצעיר‚ בטחון סוציאלי ורמה מינימאלית של הכנסה‚ תזונה‚ שיכון‚ בריאות וחינוך לכל אדם בכל מקום ובכל שכבה חברתית" (יצחק קנב‚ 1962).

ביטחון בכלל וביטחונה של מדינת-ישראל בפרט אינם עומדים בסתירה לצורך בקיום דמוקרטיה חזקה ויציבה ככלי לקיום חברה בריאה. לפיכך‚ יש לשאוף לקיום חיים בשלום עם כלל שכנינו – אומות‚ לאומים ומדינות. מתוך הכרה בזכות להגדרה עצמית ובריבונות המדינות השכנות. עם זאת‚ ברורה חובתה של מדינת-ישראל להבטיח‚ ראשית כל‚ את בטחון אזרחיה ואת עצם קיומה וזאת מתוך אמונה כי ביטחון ושלום יאפשרו שגשוג כלכלי וחברתי.

מאי הוא חודש שבו תושבע ממשלה חדשה בישראל‚ ממשלה שראוי וחובה שבקווי היסוד שלה ובמכלול הפעולות שלה יהיו האדם והחברה. חודש זה הנו שעת מבחן להנהגת תנועת העבודה שיכולה להפוך הפסד בקלפי לניצחון במדיניות‚ עשייה ותוצאות.

אדם‚ אדמה ואחריות-הדדית אינם עומדים בסתירה‚ אחד לשני. השאיפה לאפשר לכל אדם חיים בכבוד על אדמתו‚ הנה ברת השגה ומעשית. אחריות והכרה הדדית‚ באחר כאדם שלם ורוחני ולא רק כישות גשמית‚ ניתנים להגשמה באמצעות סובלנות וקבלת המשטר הדמוקרטי - על יתרונותיו וחסרונותיו.

ישראל חרטה על דגלה‚ במסמך המכונן שלה - מגילת-העצמאות‚ ערכים אלו. מדינת-ישראל חייבת לחזור ולדבוק בעקרונות הסוציאליים ולחתור למימוש מדינת הרווחה המודרנית. כך‚ שתשאף להיות מדינה סוציאל דמוקרטית ותפעל בנחרצות על מנת להגשים מטרה זו. מכיוון‚ שהיא רואה בדאגה לפרטאת הדאגה להתפתחותו של משק כלכלי וסוציאלי גם יחד. תנועת העבודה הישראלית צריכה להיות הכוח המוביל פעולה זו.