שוויון חברתי ומדינת הרווחה המודרנית

Thank you for rating this article.

תנועת העבודה חייבת לחזור ולדבוק בעקרונות הסוציאליים ולחתור למימוש מדינת הרווחה המודרנית. כך, שמדינת ישראל תשאף להיות מדינה סוציאל דמוקרטית ותפעל בנחרצות על מנת להגשים מטרה זו. מכיוון, שהיא רואה בדאגה לפרט את הדאגה להתפתחותו של משק כלכלי וסוציאלי גם יחד.

על התנועה לחזור לתפיסת עולם מגובשת ושלמה המתבטאת באופנים הבאים -

 בכך,תנועת העבודה איננה פוסלת את הרווחה האישית, התחרות והשוק הפתוח. עם זאת, היא נותנת עדיפות למערכות יעילות המיועדות לספק שירותי רווחה זולים, זמינים וראויים ולאו דווקא להפקת רווחים כלכליים.