בעניין הגדלת תקציב מפלגת העבודה לשנת 2014

Thank you for rating this article.

חברי מפלגת העבודה,

לאור החשיבות של הדברים אני פונה אלכם אישית, כדי לשתף אתכם ולהתריע על התנהלות חסרת אחריות.

כחבר ועדת הכספים של מפלגת העבודה השתתפתי בתאריך 4 במרץ בדיון על תקציב המפלגה לשנת 2014.

הצעת התקציב של יו"ר המפלגה כוללת הגדלה של התקציב ב 2.2 מיליון ש"ח (לעומת תקציב 2013 ) במסגרת התקציב המוצע נכלל סעיף של מיליון ש"ח בשם "מפקד אקטיבי ומטה בחירות 2017" . ההסבר בעל-פה שניתן לסעיף זה הוא גיוס של 8 אנשי מכירות" שטח ומוקד מכירות טלפוני, בנוסף מבקש היו"ר להגדיל את ההוצאה על "יועצים חיצוניים" בחצי מליון ש"ח!

בעקבות הדיון ביקשתי לצרף הסתייגות אישית שלי לפרוטוקול הישיבה, בנוסף פניתי בדוא"ל אישי לכל חברי הכנסת של המפלגה בזו הלשון:

"כחבר ועדת הכספים של מפלגת העבודה אני רואה את תפקיד הוועדה בעיקר כשומרי הסף וכמייצגי המנהל הכספי התקין במפלגה. אני כותב את הדברים מתוך המחויבות האישית שלי כחבר ועדה זו ומהחשיבות הרבה של הנושא.

להלן הנימוקים שלי להתנגדות לאישור התקציב כפי שהוא מוצע:

לכן אני מתנגד בכל תוקף לתקציב המוצע וקורא לכל הנוגעים בדבר להעמיד את הקציב לשנת 2014 על סכום זהה לתקציב 2013, למחוק את הסעיף "מפקד אקטיבי ומטה בחירות 2017", לעצור את גיוס "אנשי המכירות", להיפרד מסוכן המכירות שכבר התקבל "לעבודה" ולהמשיך בניהול התקין והשפוי של המפלגה."

בברכה

ארז מנשה, חבר ועדת הכספים של מפלגת העבודה

בימים הקרובים אמורה מזכירות לשכת המפלגה לאשר את התקציב כפי שהוצע, לאור כך ביקשתי הבוקר מיו"ר המפלגה, ח"כ הרצוג, להופיע אישית בפני מזכירות הלשכה כדי להציג את עמדתי ולנמק בצורה מסודרת את חשיבות הדברים.

אני מזמין אתכם להביע את דעתכם בפני יו"ר המפלגה.

-------------------------------------------------------------

המכתב פורסם במקור, באתר עבודה שחורה.