יחימוביץ' במכתב ליועמ ש: העברת זכויות במקרקעין לאזרח זר או לתאגיד בשליטה זרה – טעונה אישור מיוחד של ראש מועצת מקרקעי ישראל

Thank you for rating this article.

לידיעה המקורית ...