שאילתא לשר פירון בעניין הקמת מנהל אכיפה במשרד החינוך

Thank you for rating this article.

 שאילתה ישירה

הצג את ההמשך

לידיעה המקורית ...