התייחסות לתקנון הבחירות לועידה ה-11

Thank you for rating this article.

שילוב בין הקטנת הועידה וייצוג הסניפים יחד עם הבטחות ייצוג יוצר חוסר איזון לרעת החברים הותיקים לכן מציע להסתפק בהבטחת ייצוג של 15-20% לחברי ועידה חדשים, מציע להבטיח כי גברים יקבלו את ה50% הנותרים, בדומה לשיטת הריץ' רץ' בבחירות לכנסת. בהצבעה דיגיטלית לעומת פיזית מתברר כי רבים אינם יכולים לממש את זכות ההצבעה שלהם בבחירות מסיבות כחוסר אוריינות דיגיטלית; זמינות סמארטפון; מספר טלפון משותף לבני משפחה. מצב זה יוצר הטיה לצעירים ודוחק גמלאים החוצה מקבוצת הבוחרים והנבחרים.

לכבוד כב' השופט (בדימ') יעקב שמעוני, יו"ר ועדת הבחירות

שלום רב,

הנדון: התייחסות לתקנון הבחירות לועידה ה-11

בהמשך לתקנון וכללי הבחירות כפי שפורסמו להערות חברי המפלגה, אבקש להעיר מספר הערות לתשומת לב חברי הועידה:

  • ראשית, בעבר היה נהוג שועדת הבחירות משמשת כגוף מבצע האמון על ניהול הליך הבחירות ומימוש הנחיות תקנון הבחירות, אך התקנון עצמו והעקרונות מאחוריו הובאו לדיון והצבעה בועידת המפלגה הקודמת או במרכז המפלגה. עם כל הכבוד להסכמה שהושגה בין הנהלת המפלגה לבין מר עזי נגר, שפנה להליכים משפטיים בנוגע לבחירות למוסדות המפלגה, נדמה לי שכאשר מייצרים מצב חדש לגבי גודל הועידה, הרכבה ומבנה הסניפים, מן הראוי להביא זאת לאישור הועידה ה-10 בטרם ביצוע.
  • חברים חדשים: נושא מרכזי בהרכב הועידה הוא הבטחות הייצוג. אתייחס ראשית להבטחה של 30% מהועידה לחברים חדשים. כמובן אני מקדם בברכה את הצטרפותם של חברים חדשים למפלגת העבודה לאחרונה, וגם עודדתי רבים מפעילי המחאה באזור שלי להתפקד למפלגת העבודה. אולם, הרכב הועידה צריך לאזן בין שני צרכים: הצורך לצרף למפלגה חברים וכוחות חדשים ולפתוח בפניהם את הדלת, והצורך לתגמל חברים נאמנים שפעלו במפלגה שנים רבות, ונשארו בה גם בתקופות קשות כגון בחירות 2022. אני זוכר את הבחירות הפנימיות שהתקיימו בשנת 2012 לאחר בחירתה של גב' שלי יחימוביץ' ליו"ר מפלגת העבודה. גם בתקופה זו הצטרפו חברים צעירים רבים למפלגה, ואין ספק שזו היתה תרומה משמעותית לאחר תקופה ארוכה בה כמעט לא הגיעו צעירים למפלגה. אולם, הצוות שפעל עם שלי יחימוביץ' הנחה את החברים החדשים לנהל קמפיין אגרסיבי על מנת להכניס פעילים חדשים רבים ככל האפשר לועידה ולסניפים, לדחוק את הפעילים הותיקים ולא להגיע איתם לפשרות, ולנהל בחירות פנימיות כאילו מדובר ביריבים פוליטיים ממפלגה אחרת או מגוש פוליטי אחר. במאבק זה לא היו מנצחים, המפלגה כולה מפסידה כי כל צד מרגיש פגוע מהשני, ולאחר מכן נותר מתח בין שני הדורות והקבוצות במפלגה למשך ממספר שנים, שפגע בעבודת הסניפים ופעילות השטח, למשל, בבחירות לכנסת בינואר 2013 שהן החשובות באמת.

במקרה שלנו, שילוב בין הקטנת הועידה וייצוג הסניפים יחד עם הבטחת ייצוג של 30% לחברים חדשים בתוך הסניפים יוצר חוסר איזון לרעת החברים הותיקים, שרבים מהם לא יוכלו להישאר חברי ועידה, ירגישו פגועים לאחר שנים של תרומה בהתנדבות למפלגה ולא ירצו להמשיך להתנדב. לכן אני מציע להסתפק בהבטחת ייצוג של 15-20% לחברי ועידה חדשים במסגרת הסניפים והמחוזות, והשאר יצורפו במסגרת הצירופים.

  • הבטחות ייצוג: התקנון קובע הבטחת ייצוג של 50% לנשים, 20% צעירים, 15% ותיקים בנוסף לחברי ועידה חדשים. הח"מ, בעוונותיו, נמנה עם קבוצת הגברים בני 36-64 שאינם זכאים לשום הבטחת ייצוג, נשאלת השאלה על כמה מקומות יכולה הקבוצה שלנו להתמודד, וכמה מקומות, אם בכלל, מובטחים לאוכלוסיה שלנו? בנוסף, אם יש הבטחת ייצוג של 50% לנשים, המשמעות היא שבפועל יהיו יותר מ-50% נשים: במקומות שבהם ייבחרו יותר נשים יוותר המצב בעינו, ובמקומות בהם ייבחרו יותר גברים יתבצע תיקון כדי שנשים יהיו 50%. כלומר מדובר על אפליה לטובת נשים. לכן, אני מציע להבטיח כי גם גברים יקבלו את ה- 50% הנותרים, בדומה לשיטת הריץ' רץ' שפעלה בבחירות לכנסת.
  • הצבעה דיגיטלית לעומת פיזית: מתברר כי חברים רבים אינם יכולים לממש את זכות ההצבעה שלהם בבחירות דיגיטליות, ממספר סיבות: חוסר אוריינות דיגיטלית לגבי הפעלת מכשירי סמארטפון; חוסר זמינות של סמארטפון; מספר טלפון אחד המשותף למספר בני משפחה וסיבות אחרות. מצב זה יוצר הטיה לצעירים ודוחק גמלאים החוצה מקבוצת הבוחרים והנבחרים. ראינו את זה בפריימריז של 2022, שבהם התמלאה העשיריה הראשונה ברשימה לכנסת בצעירים, ואילו שרים ותיקים כמו עמר בר-לב ונחמן שי נדחקו למקומות נמוכים. לכן, על מנת להביא לידי ביטוי את כל הקולות, יש להבטיח (גם במערכת הבחירות הבאות) נגישות פיזית לאתרי הצבעה בסניפים ובכל הערים.

בכבוד רב,
רועי מימרן, מזכיר סניף למד ת"א

העתקים:
חברי ועדת הבחירות
מר ניר רוזן – מנכ"ל המפלגה

להורדה כקובץ pdf PDF

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי