מדריך כיס לחבר תנועת העבודה

Thank you for rating this article.

הקדמה

חוברת זו באה לסייע לחבר תנועת העבודה הישראלית בהבנת החזון הציוני והסוציאל דמוקרטי‚ המשמש כדגלה הרעיוני של התנועה. בדרך‚ של פירוק החזון לסדרת עקרונות יסוד פשוטים המאפשרים דיון מעמיק‚ הרחבה ופיתוח. מטרתה הנה הצגת בסיס רעיוני לחברי התנועה בכדי לסייע בהתמודדות מול רעיונות וביקורת חיצוניים לתנועה.

לסדר העקרונות המוצגים כאן חשיבות‚ כמו גם למבנה הפנימי שלהם. כל רעיון מתבסס על‚ ואסור שיבטל את‚ העיקרון הקודם לו מתוך הבנה כי סתירה פנימית בין חלק מהרעיונות יכולה להתקיים ולתרום לחוזקם. תנועת העבודה דוגלת במציאת נקודת האיזון העדינה שתביא למיצוי מרבי של כל העקרונות ביחד ומבלי להביא לפגיעה מהותית בכל אחד מהם בנפרד.

עיקרון היסוד: ציונות סוציאל דמוקרטית

תנועת העבודה הישראלית רואה בחתירה למימוש החזון הלאומי הציוני ומורשת העם היהודי והחזון החברתי הסוציאל דמוקרטי כיעוד של מדינת ישראל.

ציונות כמתבססת על שני נדבכים, 'חיצוני' כתנועה לאומית השואפת לקיים בית ללאום היהודי ומקלט ואזרחות לכל יהודי באשר הוא, 'פנימי' כתנועה אזרחית המקדמת את עקרון מדינת כל-אזרחיה השומרת על זכויות אדם ואזרח באופן מלא ושיוויוני.

עיקרון מס. 1: העם היהודי ומדינת ישראל

העם היהודי ומדינת ישראל‚ אחד הם. מתוך החזון הציוני רואה תנועת העבודה במדינת ישראל את ביתו הלאומי של העם היהודי ואת מטרתה בהבטחת קיומה של האומה היהודית.

עיקרון מס. 2: דמוקרטיה

הדמוקרטיה‚ כרעיון‚ תנחה את תנועת העבודה. מדינת-ישראל תשמר את זכויות הבסיס של המהות הדמוקרטית ומעל כולן את הזכויות לשוויון ולחופש הפרט בלי הבדל דת‚ גזע, מין ונטיה מינית.

עיקרון מס. 3: סוציאליזם

סוציאליזם‚ כרעיון‚ ינחה את תנועת העבודה. מדינת-ישראל תשאף להיות מדינה סוציאל דמוקרטית ותפעל בנחרצות על מנת להגשים מטרה זו. מכיוון‚ שהיא רואה בדאגה לפרט את הדאגה להתפתחותו של משק כלכלי וסוציאלי גם יחד.

עיקרון מס. 4: שלום ובטחון

שלום ובטחון הנם שאיפתה ארוכת הטווח של תנועת העבודה. מדינת ישראל תשאף לקיים חיים בשלום עם כלל שכניה – אומות‚ לאומים ומדינות. מתוך הכרה בזכות להגדרה עצמית ובריבונות המדינות השכנות. עם זאת‚ תנועת העבודה מכירה בחובתה של מדינת-ישראל להבטיח‚ ראשית כל‚ את בטחון אזרחיה ואת עצם קיומה‚ בהמשך לעקרון העם היהודי ומדינת ישראל‚ ולא להביא לסתירה בין שאיפתה הבלתי-מסויגת לשלום ובין מרכיב אחרון זה.

עיקרון מס. 5: חופש מצפון ודת

מתוך שמירה על חופש המצפון‚ הדת והפולחן מבקשת תנועת העבודה לשלב את כלל האזרחים מבני המיעוטים בחיי המדינה‚ לכבד את ייחודם התרבותי ועצמאותם הדתית ולדאוג להעלאת רמת חייהם ושיתופם המלא.

אחרית דבר

תנועת העבודה הישראלית רואה בחזון הציוני והסוציאל דמוקרטי כמטרתה ותפעל באופן בלתי-מתפשר להגשמתו, אם כחזית מגובשת ואם כסדרה של עקרונות יסוד נפרדים אשר אינם מבטלים זה את זה. מתוך כך, היא רואה בציונות תנועה לאומית המבטיחה מקלט ובית לעם היהודי ואזרחות לכל יהודי באשר הוא ותנועה אזרחית המקיימת מדינת כל-אזרחיה ושיוויון מלא.

עם זאת‚ התנועה מעניקה חשיבות רבה לפתיחות ונכונות ללמוד ולהשתנות כתוצאה של התפתחות החברה והסביבה. תנועת העבודה רואה לה למטרה לא להגיע למצב של קיבעון בעבר אלא להמשיך לחיות את ההווה ואת העתיד.

====

לחצו פה להורדה pdf כקובץ