"לעולם לא אסלח לערבים על שלימדו אותנו להרוג את בניהם."
גולדה מאיר

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 4111995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי