מאמר על הוועידה מאת צביקה ארן נציג היו"ר בועדת הבחירות לוועידה ה-11

Thank you for rating this article.

חברים יקרים,

רק לפני עשרה ימים נבחר האלוף (במיל') יאיר גולן לעמוד בראשות מפלגת העבודה. בתוך ימים ספורים התארגנו כדי לסייע במימוש תפישתו בכל הקשור לחיי המפלגה: בניית המוסדות, הרחבת השורות, חיזוק משמעות החברות במפלגה ולא פחות חשוב: בניית מנגנונים יעילים המשרתים את העיקר - גיוס תומכים והגדלת הכח הפוליטי של המפלגה שיביא להישגים בבחירות.

יו"ר המפלגה הינחה אותנו לנקוט בדרך המלך. ללא מעקפים. ללא התחכמויות. אם המפלגה החליטה טרם היבחרו לקיים בחירות ואם בית המשפט פסק שכך יהיה - לא נחפש דחיות ותרגילים אלא נעשה כמיטב יכולתנו לנהוג בהגינות ולפעול בגבולות הגזרה שמאשר לנו התקנון.

בדיון על צו לביזיון בית משפט לפני מספר חודשים הסכימו המפלגה והתובע כי הבחירות ייערכו עד סוף חודש יוני וכי התקנון להן יאומץ מראש (יחד עם התקנון שהסדיר את הפריימריז לראשות המפלגה). וכך יהיה. זו לא מסגרת הזמנים האידיאלית אבל אנחנו מקבלים את פסיקת בית המשפט ומתכוונים לעמוד בה כלשונה.

בתוך סד הזמנים הקצר אני מבקש בדברים הבאים לבאר כמה החלטות וכיוונים בכל הקשור לבחירות לוועידה המתרגשות עלינו.

ראשית, הכוונה היא לבנות ועידה שתהיה לה משמעות. שתתכנס לעתים פנים-אל-פנים. שתעסוק גם בשאלות רעיוניות ובהתוויית דרך. שחבריה יקחו חלק פעיל ויחושו יוקרה ומשמעות בחברותם בגוף המרכזי של המפלגה. אנחנו מתכוונים להחזיר לוועידה את מעמדה והרכבה, שאמור לכלול את הנציגים המובילים שלנו שימשכו את המפלגה החוצה וקדימה.

לצורך כך הובלנו להחלטה שאולי היא לא נוחה פוליטית - אך טובה לבניית המחנה. ביקשנו לצמצם עד כמה שניתן את גודל הוועידה. הסדר הפשרה והתקנון התירו לנו לבחור עד 1,800 צירים. ועדה בראשות עו"ד שולי אשבול המליצה בטיוטת הדוח שלה בזמנה שהוועידה (כולה! אחרי צירופים!) תהיה - 401 חברים. מובן שזהו שינוי מורכב בבת אחת. לכן בדיון של ועדת הבחירות לוועידה הוסכם כי הצירים שייבחרו גיאוגרפית ימנו 700 חברים. זו מהפכה גדולה יחסית לוועידות הכוללות כיום מעל 3,500 אישה ואיש, גם אם מעטים בלבד נוטלים בה חלק פעיל.

הבחירות המוכרות לנו מהעבר של צירים לפי סניפים לא היו ריאליות לקיום בטווח זמן קצר כל כך. מדובר להבנתי במעל 130 ספרי בוחרים ובמאמץ לוגיסטי מורכב. גם ככה אנחנו בלוח זמנים בלתי אפשרי של ועדת הבחירות והמפלגה לקיום הבחירות כדת וכדין. חשבנו שיהיה פשוט יותר להסתמך על המחוזות הגיאוגרפיים האורגניים לפיהם פועלת מפלגת העבודה מזה שנים - צפון; חיפה; שרון-שומרון; דן; מרכז; תל-אביב; ירושלים; דרום; נגב; ערבים; דרוזים; מושבים; וקיבוצים. זו חלוקה נוחה ששומרת על יצוג לאיזורים ולמגזרים שונים. זו פשרה עם חסרונות - כמו ריבוי הצירים אותם נצטרך לסמן במסכים במחוזות גדולים (כמו ת"א ושרון-שומרון). אבל גם יש בפתרון היגיון פוליטי רב שצופה פני בחירות קרבות במהרה בימינו: שיתופי פעולה בין סניפים וערים נדרשים לצורך הצלחה בבחירות.

אין שום כוונה לבטל את הסניפים, כפי שהביעו חשש חברים. להפך. המטרה היא לחזק את אחיזתנו בשטח ולבנות מערך פעיל ונוכח של קבוצות עבודה פעילות ופועלות בכל עיר, מושב, קיבוץ וישוב ולקיים בהקדם בחירות להחייאת האנרגיה הפוליטית המקומית בכל מקום. מזכירי הסניפים שייבחרו אף יצורפו לוועידה אוטומטית. בעתיד נוכל גם לחשוב על מבנה הוועידה וגודלה באופן נקי ורענן.

בכל מקרה - צעדנו עקב בצד אגודל לפי התקנונים הקיימים במפלגה ביחס לבחירות, כמו בחישוב הצירים לכל איזור ושיטת המודד הממצעת בין מספר החברים לבין הקולות למפלגה; כך גם במכסת הסימונים בהצבעה (בין 50-70% מסך הצירים שייבחרו בכל מחוז).

גם בנושא הבטחות הייצוג פעלנו כבעבר. העלנו (ביחס לוועידה העשירית) את הבטחת הייצוג לנשים ל50%- כמוגן בחוקה שלנו. שמרנו על הייצוג של הצעירים (20%) והוותיקים (15%). כן הוספנו קידום למועמדים שלא כיהנו בוועידה הקודמת (שליש) על מנת להבטיח "הגנת ינוקא" לחדשים (המהווים כמחצית מחברי המפלגה כיום!) - חברים שאינם מכירים או רגילים בעבודת המפלגה הפנימית.

אגרת הרישום שהייתה בוועידה הקודמת 100 ש"ח עודכנה ל150- ש"ח בהתחשב באינפלציה ובמצב המפלגה. לצעירים עד גיל 25 ניתנה הנחה והם ישלמו 50 ש"ח בלבד.

כידוע, נוסף על 700 הצירים הנבחרים - ימונו לפי התקנון עוד צירים המכונים "צירופים".

במכסת צירופי בעלי תפקיד ("אקס אופיציו") המשוריינים כצירי ועידה "מתוקף תפקידם" ישנם 250 מקומות לפי התקנון הקיים. אותה גזרה של צמצום החלנו גם על החלק הזה כמו על ההקטנה של נבחרי האיזורים. הרשימות כווצו אך ורק לראשי ויו"ר הארגונים המרכזיים בהם פעילה המפלגה - ראשי מחלקות במוסדות הלאומיים; ראשי ערים; יו"רים בהסתדרות ובנעמת; ראשי סיעה וכדומה - כפי שנספח מפורט יפורסם מטעם ועדת הבחירות. כמובן - שגם חברי הכנסת של המפלגה, הנהלת המפלגה ובעלי תפקידים בתוכה יהפכו לצירים (וגם חברי ועדת הבחירות עצמם בשם מסורת שלא ראוי שיתמודדו ובמקביל ידונו בתהליך הבחירות).

החלטנו לקבוע רף גבוה ואחיד כקריטריון להוספת התפקידים כדי שרק קומץ הבכירים הללו ייכנסו אוטומטית לוועידה, או מי שימלא את המשרות האלה בעתיד. מדובר בכמה עשרות אנשים בלבד - מתוך 250 האפשריים ושוב מתוך מחויבות לעיקרון הידוק הוועידה.

ישנם אנשים נפלאים ומחוייבים רבים נוספים. בכל מרחבי העשייה. חברי מועצות ערים שזה אך נבחרו מטעם המפלגה. חברי הנהלה במוסדות שונים. פעילים ששמרו אמונים למפלגה בימי המדבר. אלה גם אלה יבואו לידי ביטוי במה שמכונה "צירופי תיקון עיוותים", או "צירופי יו"ר" בעגה המקובלת.

ברשימה זו שתורכב על ידי ועדה שתמונה על ידי ההנהלה ותאושר על ידי הוועידה הנבחרת, יילקחו בחשבון כל החוסרים בוועידה: בסניפים שלא זכו לייצוג; באנשי מחשבה ומעש בולטים; בוותיקי המפלגה וב"לשעברים" מטעמה; באחינו מקבוצות מיעוט ותת יצוג; בגיבורי התקופה של המלחמה על הבית והמאבק על הדמוקרטיה; צעירים מתנועות הנוער והבוגרים והמכינות הקדם צבאיות. ועוד ועוד. רשימה מפורטת גם תופיע בנספח של ועדת הבחירות לוועידה.

בסוף התהליך בעוד מספר שבועות התקווה היא להגיע לוועידה של כאלף חברה וחבר לכל היותר. גדול ממה שהייתי מתכנן באופן אישי (או ממה שוועדה של המפלגה המליצה) - אבל במסגרת התקנון הנוכחי מבלי לשנות קוצו של י'. כך נוכל להקנות יוקרה לוועידה וכך "נוכל להתכנס באולם כולם יחד", כמו שהגדיר זאת יו"ר המפלגה, יאיר גולן.

הנושאים הללו ואחרים עלו לדיון בימים מאז בחירת היו"ר בוועדת הבחירות של הוועידה שכוללת נציגים מגוונים. ערכנו דיונים רציניים גם אם בלחץ זמן לצערנו והצלחנו לשכנע הדדית, להתפשר - ולגבש קונצנזוס והצבעות פה אחד כמעט בכל הנושאים שעל סדר היום, כפי שניתן לטעום מהפרוטוקולים שמתפרסמים.

חברים ותיקים ומעורבים עשויים לחשוש מהתנופה ומהסערה. כל כולן נובעות מלוח זמנים כפוי. לא מתוך ניסיון לשכוח את הקיים והמבוסס. וזו אכן הזדמנות לבניית יחסי אמון בין מובילי המפלגה לבין מוסדותיה - המתחדשים והמתפקדים - המבוססים על שקיפות והוגנות כפי שהתחייב היו"ר הנכנס.

אני מקווה שחברים יראו בכך מאמצים ראויים בתנאים לחוצים ולא ינסו לחבל במהלכים ההוגנים בהדיינויות פנימיות נוספות. אנחנו צריכים לשנס מותניים בימים טרופים אלה ולהתמקד בגיוס, בפנייה החוצה, ברתימה. אנחנו במסע של התחדשות והרחבה.

אני חבר מפלגה כ-32 שנה מאז ימי "נוער העבודה" בכפר סבא במהפך של רבין ב-1992. אני נרגש מההזדמנות שנפלה בחלקי בימים אלה לקחת חלק במלאכת ההתחדשות. אז כמו עכשיו אני בטוח שנוכל להתעלות לגודל השעה ולהשלים את ההתארגנות הפנימית בהקדם.

צביקה (ביקו) ארן (עו"ד), חבר ועדת הבחירות לוועידה וחבר במטה יו"ר המפלגה

המידע המלא על לוח הזמנים, הרשמה להתמודדות והכללים השונים - ניתן למצוא באתר המפלגה.

"בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו"
דוד בן גוריון, משמעות הנגב שדה בוקר 17.1.1955

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי