טיוטת הצעה של חוקת המפלגה - הסתייגויות ערן חרמוני

Thank you for rating this article.

אבקש להעביר לעיונכם את הסתייגויותיי ורעיונותיי לשינויים בטיוטת חוקת מפלגת העבודה שנתגבשה ושאמורה לעלות לדיון במושב ד' של הועידה השמינית ביוני 2009. אשמח לשמוע רעיונות והצעות.

- רעיון החבר הנלווה הוא רעיון נכון יחד עם זאת ישנה טעות ניסוחית קלה בסעיף כיוון מי שבן 16 לא יכול להיות כשיר עפ"י 3 א כי אין לו זכות הצבעה לכנסת-

- להוסיף בסיפא: ".., ראשי סניפים של המשמרת הצעירה (לרבות סניפי משנה המייצגים רשויות מקומיות עצמאיות) ובתנאי שיש לפחות 25 חברי מפלגה צעירים ביישובם ובסניף; דברי הסבר: ס' 18 ב' כולל את כל מי שחבר ועידה מתוקף תפקידו; רשימת בעלי התפקידים הנ"ל זהה לרשימת בעלי התפקידים אשר נקבעה בתקנון הבחירות לועידה האחרונה פרט לכך שהשמיטו ממנה את ראשי הסניפים של המשמרת הצעירה; נראה לי שבכל כינוס של מוסדות המפלגה ניתן להבחין בנקל כי אין הרבה צעירים באולם ואין צורך להכביר במילים על החשיבות של העניין ומשכך יש בהשארתם של ראשי המשמרת לועידה כדי להגדיל את מספר הצעירים בועידה (או לפחות לא לפגוע במספר זה) וכן להעניק חשיבות לתפקיד של יו"ר משמרת בסניף דבר שימשוך צעירים לפעילות במשמרת ויגרום להתמודדויות ולרצון לזכות בתפקיד זה; ראוי לציין כי ראשי הסניפים של המשמרת נבחרים אחת לתקופה ע"י כלל המתפקדים בסניף; אבקש להבהיר כי גריעת השריון שניתן לראשי הסניפים של המשמרת מהווה פגיעה בסטאטוס קוו ושינוי לרעה של המצב הקיים ללא כל צורך והצדקה; זה לא נכון מהותית ופוליטית ולדעתי גם משפטית לא ניתן לקיים זאת כי הבחירות לועידה בסניפים כבר נתקיימו וראשי סניפים של המשמרת לא התמודדו דרך הסניף כי הם ידעו שהם משוריינים ולכן לא ניתן לבטל להם רטרואקטיבית את השריון ללא שהם יקבלו הזדמנות הוגנת להתמודד בבחירות. (כך לשם המחשה, יו"ר משמרת בסניף X לא התמודד במסגרת הסניף לועידה כי עפ"י התקנון הוא היה משורין; עכשיו באים ולוקחים לו את השריון בלי שנותנים לו הזדמנות חדשה להתמודד ואין ספק כי לו לא היה לו שריון בזמנים הרלוונטים אזי הוא היה מתמודד בבחירות כמו כל חבר).

דברי הסבר קצרים: אם יקרה הנס והמפלגה תנצח ויו"ר המפלגה יהיה ראש הממשלה אז לא הגיוני לקיים בתחילת או אמצע הקדנציה של ראש הממשלה שלנו בחירות לתפקיד יו"ר המפלגה ולכן יש לעשות זאת בסוף הקדנציה אולם אם לא ננצח אזי אין שום סיבה למנוע מחברי המפלגה לבחור יו"ר (ישן או חדש) ומאחר וראוי לאפשר לכל יו"ר שייבחר מספיק זמן להיערך ולהתארגן ולפעול לקראת הבחירות הבאות לכנסת אזי צריך לעשות את הבחירות הללו תוך שנתיים הכי מאוחר (גם ככה לרוב הקדנציות של הכנסת לא נמשכות זמן רב ולא יישאר ליו"ר הנבחר הרבה זמן להתארגן).

דברי הסבר קצרים: לבקש ממועמד ליו"ר תקופת אכשרה של 25 חודש זה לחסום את האפשרות של מועמדים רבים וטובים להתמודד; כך לשם המחשה בלבד אם מחר יבקש

להתמודד לאחר שחרורו מהצבא גבי אשכנזי על תפקיד היו"ר אזי נמנע ממנו לעשות כן עקב תקופת אכשרה של 25 חודשים; הקיצור ל-6 חודשים הנו סביר (גם ככה על המועמד

לנהל קמפיין משך זמן) והסייג שהוכנס לעניין נסיבות שלא תלויות במועמד או עקב הוראות חוק בא כדי לא לחסום שלט בטובתם מועמדים אשר לא יכלו להיות חברי מפלגה כגון:

אנשי צבא, אנשי שירות המדינה בכירים וכו'.

דברי הסבר קצרים: הסעיף כפי שמופיע בטיוטה הופך את ועדת החוקה למעשה לגוף השיפוטי של המפלגה ומכפיף אף את בית הדין אליה ואם כך המצב אז בשביל מה צריך בית

דין? ועדת החוקה צריכה לעסוק בנושאים מיוחדים שיש לגביהם ספק "בלאקונות" משפטיות ולא בפעילות שיפוטית שגרתית אשר למענה יש מוסד שיפוטי פנימי הוא בית הדין.