פעילות ותיקי התנועה - עדכון מס' 5

Thank you for rating this article.

ותיקי מפלגת העבודה

אנו, חברי מזכירות ותיקי התנועה, רואים לעצמנו זכות וחובה להשפיע ולתרום במסגרת פעילות מפלגתית וציבורית בתנועה העבודה, לחיזוק המשטר הדמוקרטי ושלטון החוק בישראל, למען צדק חברתי, למען חוסנה המוסרי של מדינת ישראל ולמען שוויון ערך האדם, ללא הבדל מין, גזע, מוצא או דת. אנו מאמינים כי ניסיוננו הציבורי-פוליטי במהלך השנים נושא עמו ערך סגולי ותרומה משמעותית, הן ביכולתנו לשמש כ"שומרי הסף" של המפלגה והן לנוכח האתגרים הרבים הניצבים כיום בפני המפלגה.

 

דבר יו"ר ותיקי התנועה

איציק שחף, יו"ר ותיקי התנועה, הפיץ במחצית חודש מאי ש.ז. אגרת שבסיומה הוא קורא בשמו ובשם ותיקי התנועה לאבי גבאי, יו"ר "העבודה" לפעול מידית ולכנס בדחיפות את ועידת מפלגת העבודה, כדי לפתוח בהליך לבחירת יו"ר המפלגה וכדי להפעיל את המוסדות הסטטוטוריים הקבועים בחוקת המפלגה. קריאה זו מקבלת כיום משנה דחיפות לאחר פיזור הכנסת ה-21  ולנוכח לוח הזמנים הצפוף במהלך הימים הבאים עד לבחירות לכנסת ה-22, שתתקיימנה ב-17 ספטמבר.

תזכורת: תחזית שהתממשה

לפני כחודשיים, במהלך חודש מרץ ש.ז. התקיימה ישיבה של מזכירות ותיקי התנועה (ראה: "ותיק-כאן" מס' 3, 2019). בישיבה ההיא העלו מספר חברים חששות מתוצאות סקרים שונים ש"ניבאו" למפלגת העבודה מספר חד-ספרתי של מנדטים בכנסת ה-21. חברי המזכירות הביעו חשש כבד מפני מצב בו קולם וצרכיהם של גמלאי ישראל יקבלו תשומת לב ועדיפות נמוכה, באם יפקד מקומם של מיכל בירן, נחמן שי ואיציק שמולי מספסלי הכנסת שנבחרה זה מקרוב. לצערנו, תחזית פסימית זו התממשה כמעט במלואה. מתוך שלושת חברי הכנסת הללו שהובילו את שדולת הגמלאים בכנסת היוצאת נבחר רק אחד: איציק שמולי. נותר רק לקוות כי הוא יזכה לפקוד את ספסלי הכנסת ה-22 לעת שזו תיבחר.

מפלה והתרסקות

מזכירות ותיקי התנועה קיימה לאחר הבחירות לכנסת ה-21 שתי ישיבות, הראשונה ב-16/5/2019 והשנייה יום לאחר פיזור הכנסת וההחלטה לקיים בחירות חדשות ב-17 בספט' 2019. שתי הישיבות הוקדשו לדיון, לנוכח התוצאות הקטסטרופליות של "העבודה" בבחירות לכנסת ה-21 ולאור ההחלטה על פיזור הכנסת לנוכח כשלונו של נתניהו להקים ממשלה שתשען על רוב קואליציוני. להלן מקבץ קצר מדברים שהושמעו בישיבות:

הודעת סיכום: חברי מזכירות ותיקי התנועה תובעים לכנס בדחיפות את ועידת המפלגה, אשר תחליט על בחירה של יו"ר קבוע למפלגה. הועידה תאשרר את רשימת מועמדי המפלגה לכנסת ה-21 כמועמדיה גם לכנסת ה-22. וכן תחליט כי מיד לאחר הבחירות לכנסת תחודש פעילותם של המוסדות הסטטוטוריים של המפלגה, כאמור בחוקתה.

ב ב ר כ ה ,
איציק שחף - יו"ר ותיקי התנועה