תוצאות ההצבעה – הוועידה העשירית 3/2/21

Thank you for rating this article.

להלן תוצאות ההצבעה, לאחר מיזוג ההצבעות האינטרנטית והטלפונים בניכוי ההצבעות הכפולות, על ההצעות שעלו בתאריך 3/2/21.

כל הצעות ההחלטה שעל סדר יומה של הוועידה אושרו.

  מערכת הבריאות   משאל חברים הקפאת בחירות   רשימה מאוחדת  מינוי מוסדות
מאשר\ת   1,117 965 983  1,024  1,002
 מתנגד\ת  780 912 878  861  856
 נמנע\ת  23  43  59  35  62
 סכום כולל  1,920  1,920  1,920  1,920 1,920

ההצבעה הטלפונית התקיימה במשרדי חברת Vmark בנוכחות משקיפים מטעם יו”ר המפלגה – עו”ד ניר דורבן ומטעם מזכ”ל המפלגה – עו”ד יפתח דבוש.

כל הצעות ההחלטה שעל סדר יומה של הוועידה אושרו.

===

מאתר האינטרנט של מפלגת העבודה