סדר יום וועידת העבודה – 3.2.21

Thank you for rating this article.

בהתאם להחלטת ההנהלה מישיבתה מיום 29.1.21 תתכנס ועידת המפלגה להצגת הרשימה ולהצבעה על נושאים שעל סדר יומה.

ההצבעה תיערך באמצעים מקוונים בהתאם למקובל בתקופת הקורונה בתאריך 3.1.2021 בשעות 12-16.

סדר יום מושב הוועידה

  1. הצגת הרשימה לכנסת (בהרחבה פה).
  2. השקעת משאבים לאלתר במערכת הבריאות (בהרחבה פה).
  3. דמוקרטיה מפלגתית – – משאל חברים. דברי הסבר: סעיף 218 הנו סעיף ותיק העוסק במשאל בין כלל חברי המפלגה במקרים מיוחדים. לאור השינויים הטכנולוגיים בשנים האחרונות מוצע להתקין לו תקנון שיאפשר את הפעלתו במקרים אלה. חשוב להבהיר כי שום סמכות מכלל הסמכויות המוקנות למוסדות המפלגה השונים אינה נפגעת (בהרחבה פה).
  4. הוראת שעה – התלית תהליכי הבחירות הפנימיים. דברי הסבר: על מנת להמנע מבחירות פנימיות בתקופה הקרובה, תהליכי הבחירות הפנימיים במפלגה מותלים עד אחרי שתוקם הממשלה הבאה (בהרחבה פה).
  5. הוראת שעה – רשימה מאוחדת של מפלגת העבודה עם מפלגה או מפלגות אחרות. דברי הסבר: הסמכת יו”ר המפלגה לנהל משא ומתן עם רשימות אחרות ולקבוע את מיקום נציגי המפלגה בתוך רשימה משותפת עם מפלגות אחרות (בהרחבה פה).
  6. הוספת דיינים ודיינות למוסד לבירור עתירות, אישור ועדת כספים וועדת ביקורת (ראו פה).

תיקוני חוקה כקובץ PDF pdf לחצו פה.

להחלטת ועדת החוקה מיום 2.2.21 כקובץ PDF pdf לחצו פה.

רשימת המועמדים מטעם המפלגה לכנסת ה-24

1 מרב מיכאלי

2 עמר בר-לב

3 אמילי מואטי

4 גלעד קריב

5 אפרת רייטן

6 רם שפע

7 אבתיסאם מראענה

8 נחמן שי

9 נעמה לזימי

10 גיל ביילין

11 ערן חרמוני

12 נסים לסרי

13 אליס גולדמן

14 מאיה נורי

15 אמיר חניפס

16 ולדימיר סברדלוב

17 יעל ארן

18 יעל פישר

19 נופר דרוקמן

20 חיים הר-זהב

פירוט בעלי התפקידים

בהתייחס לסעיף 6 בסדר היום.

ועדת כספים

דורון ארגוב – יו”ר
אילת שגיא
דורון סמיש
ד”ר נילי מארק
תקלה מקונן
אייל ורדי
חליל זובידאת
אורית טייה

ועדת ביקורת

עילם שגיא – יו”ר
רועי סגמן
שני רוזנבלום
לידור אורן

הוספת דיינים ודיינות למוסד לבירור עתירות

אברהם פרדס
סמדר דקל נעים
רן שגיא גלסנר
דניאלה יעקובי
איריס שיינפלד
יופי תירוש
דפנה הקר
מיכל גור
נורית צימרמן
ברוריה לקנר

דברי הסבר לנושאים שעל סדר היום:

הסבר לסעיף 2:
מערכת הבריאות הציבורית בישראל יובשה והורעבה במשך שנים, וזאת כתוצאה ממדיניות תקציבית מכוונת של האוצר. בטרם משבר הקורונה הגיע לעולם המערכת כבר הייתה קרובה לסף האי-ספיקה, עם מחסור כרוני בתשתיות תקנים וכוח אדם. מבצע החיסונים מחזק את החשיבות הרבה בתשתית הבריאות הציבורית שמפלגת העבודה הקימה. לכן מוצע לקיים דיון אודות הצורך הדחוף בהשקעה תקציבית משמעותית במערכת הבריאות בכל ממשלה בה המפלגה תקח חלק, כדי שהמערכת תוכל להתמודד בהצלחה עם האתגרים הרבים העומדים בפניה בעתיד.

הסבר לסעיף 3:
בעקבות פסק דינו של בית המשפט המחוזי בה”פ 20-11-67555 מיכאלי נ’ פרץ אשר דן, בין היתר, במעמדם של כלל חברי המפלגה בסוגיות עקרוניות ומיוחדות אשר על סדר יומה של המפלגה – הן בהיבט האידאולוגי הן בהיבט הפנים- מפלגתי – מוצע בזאת לתקן את חוקת המפלגה כך שתאפשר לחברי המפלגה לדון בנושאים אלה ולקבל החלטות בהתאם להצעת יו”ר המפלגה ובהתייעצות עם סיעת המפלגה והנהלתה.

הסבר לסעיף 4:
על מנת לאפשר היערכות סבירה לקיום הבחירות הפנימיות במפלגה מחד גיסא ועל מנת לאפשר גמישות בקיומם של הליכים עליהם תחליט הנהלת המפלגה, מוצע כי הבחירות הפנימיות למוסדות המפלגה ולבעלי תפקידים יותלו עד לאחר הקמת הממשלה הבאה.

הסבר לסעיף 5:
הסמכת יו”ר המפלגה לנהל משא ומתן עם רשימות אחרות ולקבוע את מיקום נציגי המפלגה בתוך רשימה משותפת עם מפלגות אחרות.

.

עדכונים באתר המפלגה.

"גוש אמונים היא סרטן לרקמה הדמוקרטית של מדינת ישראל. תופעה של גוף שלוקח את החוק לידיים. מעטים המקרים בתולדות היהדות, שחבורה פרועה שכזאת נוטלת לעצמה מנדט בשם שמים, ופורצת אל הרחובות בגסות רוח להטיל אימה וטרור. התביישתי שאנחנו יכולים להידרדר לשפל כזה"
יצחק רבין, פנקס שירות, 1976

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2013 אוניברסיטת תל-אביב

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי