מצב מפקד חברי.ות העבודה

Thank you for rating this article.

עדכון מצב מפקד חברי.ות מפלגת העבודה הפעילים וצירי וועידה (10):

1. חברי.ות מפלגה פעילים*: כ-48,288
2. צירי וועידה: כ-2,475 (ועוד כ-700 הצריכים להסדיר דמי חבר.ה)
3. ספר בוחרים לוועידה ה-11**: 45,934 ומהם 18,668 חדשים שהתפקדו מאז 1.1.24 (לפילוח מלא של הספר, בקישור)

* נכון להתפקדות עד וכולל תאריך 10.6.24
** נכון להתפקדות עד וכולל תאריך 18.5.24 (בהתאם לתקנון הבחירות לוועידה) בנתוני מערכת בתאריך 10.6.24 (יש אפשרות להסדיר בעיות תשלום עד 6.6.24)
*** לפילוח המפקד המלא בבחירות ליו"ר שהתקיימו בתאריך 28.5.24, עברו לקישור.

התפקדות למפלגת העבודה בקישור; בדיקת תוקף חברות והסדרת דמי חבר.ה בקישור (תודה למטה המפלגה על הנגשת נתוני המפקד).

נכון לתאריך 19.5.24

1. חברי.ות מפלגה פעילים: כ-47,307.
2. צירי וועידה: כ-2,460.
3. מתפקדים.ות, מאז ההודעה על בחירות ליו"ר (7.12.23): כ-20,057 ומתוכם 366 חברי מרצ ומאז אישור הפריימריז בועידה ב14.3.24 התפקדו 16,248 ומתוכם 313 חברי מרצ (ובסה"כ 807 מזוהים כחברי מרצ לשעבר בספר הבוחרים).

נכון לתאריך 18.5.24 - ספר בוחרים לוועידה אחת עשרה

חברי.ות מפלגה פעילים, נכון לתאריך 9.6.24 ושהתפקדו עד תאריך 18.5.24 הנו 45,942 ומהם 4,329 חדשים שהתפקדו מאז 1.1.24 (כולל ממתינים להסדרה ואימות אמצעי תשלום, כפל מפקד, טלפון נייד כפול וכו').

מפקד מפלגת העבודה

  18/05/2024 נתח
בעלי זכות בחירה 45944  
נשים 22272 48.48%
גברים 23672 51.52%
נוער (עד 18) 96 0.21%
משמרת (18-35) 5381 11.71%
חברים.ות (36-61) 19856 43.22%
ותיקים (62 ומעלה) 20054 43.65%
     
וועידה 10 2444 5.32%
מזכירי סניף 107 0.23%
חברי.ות מועצת סניף 1190 2.59%
עולים 428 0.93%
     
מחוז נגב 1316 2.86%
מחוז צפון 1802 3.92%
מחוז חיפה 2812 6.12%
מחוז ירושלים 2329 5.07%
מחוז תל אביב 7241 15.76%
מחוז דרום 929 2.02%
מחוז שרון-שומרון 7314 15.92%
מחוז מרכז 5204 11.33%
מחוז דן 4329 9.42%
     
מחוז מושבים 4457 9.70%
מחוז קיבוצים 4831 10.51%
מחוז דרוזים 1073 2.34%
מחוז ערבי 2093 4.56%

נכון לתאריך 18.5.24

1. חברי.ות מפלגה פעילים: כ-45,313 (כולל כ-1,252 ממתינים להסדרת אמצעי תשלום ולכן 43,220 בעלי זכות הצבעה)
2. צירי וועידה: כ-2,384 (ועוד כ-800 הצריכים להסדיר דמי חבר.ה)
3. מתפקדים.ות, מאז ההודעה על בחירות ליו"ר (7.12.23): כ-18,359 ומתוכם 340 חברי מרצ; מאז אישור הפריימריז בועידה ב14.3.24: 14,560 ומתוכם 288 חברי מרצ (ובסה"כ 772 מזוהים כחברי מרצ לשעבר).
נכון לשעה 21:30

נכון לתאריך 16.5.24

1. חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,621 (כולל כ-975 ממתינים להסדרת אמצעי תשלום ולכן 41,646)
2. צירי וועידה: כ-2,363 (ועוד כ-900 הצריכים להסדיר דמי חבר.ה)
3. מתפקדים.ות, מאז ההודעה על בחירות ליו"ר (7.12.23): כ-15,457 ומתוכם 309 חברי מרצ; מאז אישור הפריימריז בועידה ב14.3.24: 11,654 ומתוכם 207 חברי מרצ (ובסה"כ 742 מזוהים כחברי מרצ לשעבר).

נכון לתאריך 12.5.24

1. חברי.ות מפלגה פעילים: כ-41,300
2. צירי וועידה: כ-2,348 (ועוד כ-900 הצריכים להסדיר דמי חבר.ה)

נכון לתאריך 9.5.24

1. חברי.ות מפלגה פעילים: כ-39,000
2. צירי וועידה: כ-2,340 (ועוד כ-1,000 הצריכים להסדיר דמי חבר.ה)

נכון לתאריך 24.4.24

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-37,280 (כ-4,600 צריכים להסדיר דמי חבר.ה)
2. צירי וועידה: כ-2,300 (ועוד כ-1,000 הצריכים להסדיר דמי חבר.ה)

נכון לתאריך 11.4.24

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-35,000 (כ-4,600 צריכים להסדיר דמי חבר.ה)
2. צירי וועידה: כ-2,300 (ועוד כ-1,000 הצריכים להסדיר דמי חבר.ה)

נכון לתאריך 13.3.24

1. חברי.ות מפלגה פעילים: כ-30,721
2. צירי וועידה: כ-2,270 (ועוד כ-1,000 הצריכים להסדיר דמי חבר.ה)

נכון לתאריך 3.3.24

1. חברי.ות מפלגה פעילים: כ-27,200 (כ-7,000 צריכים להסדיר דמי חבר.ה; מתוכם מעל 14,000 מעל גיל 65 ומרביתם חברי.ות הסתדרות)
2. צירי וועידה: כ-2,300 (ועוד כ-1,000 הצריכים להסדיר דמי חבר.ה)

נכון לתאריך 6.12.23

1. חברי.ות מפלגה פעילים: 26,908 (כ-4,500 צריכים להסדיר דמי חבר.ה)
2. צירי וועידה: כ-2,259 (ועוד כ-1,000 הצריכים להסדיר דמי חבר.ה)

נכון לתאריך 29.11.23

1. חברי.ות מפלגה פעילים: כ-26,900 (כ-4,000 צריכים להסדיר דמי חבר.ה)
2. צירי וועידה: כ-2,500 (ועוד כ-1,000 הצריכים להסדיר דמי חבר.ה)

סטטיסטיקה

על בסיס איסוף נתונים והפילוח באדיבות המועמד לראשות המפלגה עזי נגר ולבקשתו ואישורו ובמטרה לאפשר שקיפות בהליך הבחירות לראשות המפלגה.

נכון לתאריך 19.5.24

נתוני המפקד נכון לתאריך 28.5.24 ועבור מי שהתפקד עד תאריך 19.5.24 ולאחר התאמות שבוצעו - כ-47,307 (כולל כ-1,482 ממתינים לאימות אמצעי תשלום ועוד כ-4,683** הנדרשים לחידוש תשלום; בפועל ספר הבוחרים כולל 45,978 חברים.ות). כ-20,057 ומתוכם 366 חברי מרצ התפקדו מאז הודעת היו"ר בתאריך 7.12.23 ומאז אישור הפריימריז בועידה ב14.3.24 התפקדו 16,248 ומתוכם 313 חברי מרצ (ובסה"כ 807 מזוהים כחברי מרצ לשעבר בספר הבוחרים).

בחישוב מקורב, 53.02% מחברי.ות המפלגה גרים במרכז הארץ (מחוזות דן, מרכז, תל אביב ושרון-שומרון) ועוד 11.25% בערים גדולות (חיפה וירושלים) וכך שרק כ-8.82% מחברי.ות המפלגה גרים בפריפרייה הגיאוגרפית וכן רק 6.81% משתייכים למגזר הלא יהודי (מחוזות ערבי ודרוזי). בנוסף ישנם 20,406 חברים.ות מעל גיל 62 והם 43.27% מסך החברים ועלייה של כ-71% מאז הצהרת היו"ר ב7/12/23 ורק 5,539 חברים.ות צעירים (עד גיל 35) שהם 11.75% בלבד.

איסוף נתונים והפילוח הוא באדיבות המועמד לראשות המפלגה עזי נגר ולבקשתו ואישורו ובמטרה לאפשר שקיפות ונגישות לקראת הבחירות לראשות המפלגה.


נתוני מפקד, נכון לתאריך 19.5.24 (לאחר התאמות, נכון לתאריך 27.5.24)

  06/12/2023 13/03/2024 שינוי (6/12) 10/05/2024 שינוי (6/12) 16/05/2024 שינוי (6/12) 19/05/2024 19/05/2024 שינוי (6/12) נתח (19/5)
בעלי זכות בחירה 26908 30711 14% 40839 52% 42364 57% 46896 47156 75.26%  
נשים 12591 14540 15% 19396 54% 20232 61% 22805 22932 81.12% 48.63%
גברים 14319 16171 13% 21381 49% 22133 55% 24091 24226 69.19% 51.37%
נוער (עד 18) 1 10 900% 61 6000% 73 7200% 108 109 10800% 0.23%
משמרת (18-35) 4218 4517 7% 5406 28% 5560 32% 5473 5539 31.32% 11.75%
חברים.ות (36-61) 10737 12740 19% 17330 61% 18035 68% 20986 21058 95.45% 44.65%
ותיקים (62 ומעלה) 11911 14301 20% 17945 51% 18650 57% 20286 20406 71.32% 43.27%
                       
וועידה 10 2259 2271 1% 2341 4% 2361 5% 2411 2437 7.88% 5.20%
מזכירי סניף 100 100 0% 103 3% 103 3% 107 107 7.00% 0.23%
חברי.ות מועצת סניף 1117 1127 1% 1156 3% 1159 4% 1181 1185 6.09% 2.53%
עולים 425 425 0% 424 0% 425 0% 427 428 0.71% 0.91%
                       
מחוז נגב 1000 1062 6% 1240 24% 1262 26% 1326 1327 32.70% 2.83%
מחוז צפון 1347 1442 7% 1685 25% 1719 28% 1816 1820 35.12% 3.88%
מחוז חיפה 1685 1898 13% 2540 51% 2634 56% 2847 2883 71.10% 6.15%
מחוז ירושלים 1422 1594 12% 2083 46% 2170 53% 2387 2391 68.14% 5.10%
מחוז תל אביב 3119 3989 28% 6181 98% 6494 108% 7491 7524 141.23% 16.04%
מחוז דרום 874 886 1% 955 9% 959 10% 986 988 13.04% 2.11%
מחוז שרון-שומרון 3515 4325 23% 6271 78% 6618 88% 7516 7555 114.94% 16.11%
מחוז מרכז 2990 3488 17% 4619 54% 4794 60% 5312 5325 78.09% 11.35%
מחוז דן 2289 2681 17% 3763 64% 3940 72% 4441 4462 94.93% 9.51%
                       
מחוז מושבים 2347 2775 18% 3886 66% 4060 73% 4564 4575 94.93% 9.76%
מחוז קיבוצים 3192 3426 7% 4309 35% 4444 39% 4840 4939 54.73% 10.53%
מחוז דרוזים 1025 1026 0% 1044 2% 1053 3% 1081 1090 6.34% 2.32%
מחוז ערבי 2014 2015 0% 2054 2% 2071 3% 2071 2104 4.5% 4.49%

נתוני מפקד נכון לתאריך 19.5.24 (ללא התאמות)

  06/12/23 13/03/24 שינוי (6/12) 10/05/24 שינוי (6/12) 16/05/24 שינוי (6/12) 19/05/24 שינוי (6/12) נתח (19/5)
בעלי זכות בחירה 26908 30711 14% 40839 52% 42364 57% 46896 74%  
נשים 12591 14540 15% 19396 54% 20232 61% 22805 81% 48.63%
גברים 14319 16171 13% 21381 49% 22133 55% 24091 68% 51.37%
נוער (עד 18) 1 10 900% 61 6000% 73 7200% 108 10700% 0.23%
משמרת (18-35) 4218 4517 7% 5406 28% 5560 32% 5473 30% 11.67%
חברים.ות (36-61) 10737 12740 19% 17330 61% 18035 68% 20986 95% 44.75%
ותיקים (62 ומעלה) 11911 14301 20% 17945 51% 18650 57% 20286 70% 43.26%
                    0.00%
וועידה 10 2259 2271 1% 2341 4% 2361 5% 2411 7% 5.14%
מזכירי סניף 100 100 0% 103 3% 103 3% 107 7% 0.23%
חברי.ות מועצת סניף 1117 1127 1% 1156 3% 1159 4% 1181 6% 2.52%
עולים 425 425 0% 424 0% 425 0% 427 0.47% 0.91%
                     
מחוז נגב 1000 1062 6% 1240 24% 1262 26% 1326 33% 2.83%
מחוז צפון 1347 1442 7% 1685 25% 1719 28% 1816 35% 3.87%
מחוז חיפה 1685 1898 13% 2540 51% 2634 56% 2847 69% 6.07%
מחוז ירושלים 1422 1594 12% 2083 46% 2170 53% 2387 68% 5.09%
מחוז תל אביב 3119 3989 28% 6181 98% 6494 108% 7491 140% 15.97%
מחוז דרום 874 886 1% 955 9% 959 10% 986 13% 2.10%
מחוז שרון-שומרון 3515 4325 23% 6271 78% 6618 88% 7516 114% 16.03%
מחוז מרכז 2990 3488 17% 4619 54% 4794 60% 5312 78% 11.33%
מחוז דן 2289 2681 17% 3763 64% 3940 72% 4441 94% 9.47%
                     
מחוז מושבים 2347 2775 18% 3886 66% 4060 73% 4564 94% 9.73%
מחוז קיבוצים 3192 3426 7% 4309 35% 4444 39% 4840 52% 10.32%
מחוז דרוזים 1025 1026 0% 1044 2% 1053 3% 1081 5% 2.31%
מחוז ערבי 2014 2015 0% 2054 2% 2071 3% 2071 3% 4.42%

נכון לתאריך 16.5.24 בשעה 18:40

  06/12/2023 13/03/2024 שינוי (6/12) 10/05/2024 שינוי (6/12) 16/05/2024 שינוי (6/12) נתח (16/5)
בעלי זכות בחירה 26908 30711 14% 40839 52% 42365 57%  
נשים 12591 14540 15% 19396 54% 20232 61% 47.76%
גברים 14319 16171 13% 21381 49% 22133 55% 52.24%
נוער (עד 18) 1 10 900% 61 6000% 73 7200% 0.17%
משמרת (18-35) 4218 4517 7% 5406 28% 5560 32% 13.12%
חברים.ות (36-61) 10737 12740 19% 17330 61% 18035 68% 42.57%
ותיקים (62 ומעלה) 11911 14301 20% 17945 51% 18650 57% 44.02%
                 
וועידה 10 2259 2271 1% 2341 4% 2361 5% 5.57%
מזכירי סניף 100 100 0% 103 3% 103 3% 0.24%
חברי.ות מועצת סניף 1117 1127 1% 1156 3% 1159 4% 2.74%
עולים 425 425 0% 424 0% 425 0% 1.00%
                 
מחוז נגב 1000 1062 6% 1240 24% 1262 26% 2.98%
מחוז צפון 1347 1442 7% 1685 25% 1719 28% 4.06%
מחוז חיפה 1685 1898 13% 2540 51% 2634 56% 6.22%
מחוז ירושלים 1422 1594 12% 2083 46% 2170 53% 5.12%
מחוז תל אביב 3119 3989 28% 6181 98% 6494 108% 15.33%
מחוז דרום 874 886 1% 955 9% 959 10% 2.26%
מחוז שרון-שומרון 3515 4325 23% 6271 78% 6618 88% 15.62%
מחוז מרכז 2990 3488 17% 4619 54% 4794 60% 11.32%
מחוז דן 2289 2681 17% 3763 64% 3940 72% 9.30%
                 
מחוז מושבים 2347 2775 18% 3886 66% 4060 73% 9.58%
מחוז קיבוצים 3192 3426 7% 4309 35% 4444 39% 10.49%
מחוז דרוזים 1025 1026 0% 1044 2% 1053 3% 2.49%
מחוז ערבי 2014 2015 0% 2054 2% 2071 3% 4.89%
  1. המספרים בעמוד תאריך הבדיקה, מייצגים בדיקה על לאותו תאריך וכולל ועל פי פילוח מגזר, מוסד וכן טווח גילאים (18-31.999, למשמרת הצעירה - כדוגמא).
  2. עמודת "שינוי", מתייחסת לשינוי היחסי בהשוואה למצב המפקד בתאריך 6.12.23.
  3. עמודת "נתח", מתייחסת לחלקו היחסי של כל מדד בהשוואה לסה"כ בז"ב בתאריך המצויין.
  4. נתונים ממערכת המרצת בעלי.ות זכות בחירה של המתמודד עזי נגר ובאישורו והנחייתו.

פילוח מתפקדים, מאז ההודעה על בחירות ליו"ר, 7.12.2023

1. חברי.ות מפלגה: 13,931
2. בעלי תפקיד:
א. מזכירי.ות סניפים: 3
ב. חברי.ות מועצת סניף: 39
ג. ציר.ות ועידה עשירית: 285
3. מחוזות גיאוגרפיים:
א. מחוז נגב: 241
ב. מחוז צפון: 338
ג. מחוז חיפה: 862
ד. מחוז ירושלים: 662
ה. מחוז תל אביב: 3,080
ו. מחוז דרום: 81
ז. מחוז שרון-שומרון: 2,773
ח. מחוז מרכז: 1,637
ט. מחוז דן: 1,480
4. מחוזות סקוטריאליים:
יא. מחוז מושבים: 1,542
יב. מחוז קיבוצים: 1,122
ג. מחוז דרוזים: 20
ד. מחוז ערבי: 40
5. עולה חדש.ה: 424
6. מגדר: 7,090 גברים; 6,843 נשים
7. גיל: נוער העבודה (עד 18), 60; משמרת צעירה (18-34.9), 1,192; חברים.ות (36-61.9), 6,621; ותיקים (מגיל 62), 6,061

פילוח מתפקדים, נכון לתאריך 6.12.2023

1. חברי.ות מפלגה: 26,908
2. בעלי תפקיד:
א. מזכירי.ות סניפים: 100
ב. חברי.ות מועצת סניף: 1,117
ג. ציר.ות ועידה עשירית: 2,259
3. מחוזות גיאוגרפיים:
א. מחוז נגב: 1,000
ב. מחוז צפון: 1,347
ג. מחוז חיפה: 1,685
ד. מחוז ירושלים: 1,422
ה. מחוז תל אביב: 3,119
ו. מחוז דרום: 874
ז. מחוז שרון-שומרון: 3,515
ח. מחוז מרכז: 2,990
ט. מחוז דן: 2,289
4. מחוזות סקוטריאליים:
יא. מחוז מושבים: 2,347
יב. מחוז קיבוצים: 3,192
ג. מחוז דרוזים: 1,025
ד. מחוז ערבי: 2,014
5. עולה חדש.ה: 425
6. מגדר: 14,319 גברים; 12,591 נשים
7. גיל: נוער העבודה (עד 18), 1; משמרת צעירה (18-34.9), 4,218; חברים.ות (36-61.9), 10,737; ותיקים (מגיל 62), 11,911

"על מקורה של המסורת וההיסטוריה הלאומית כבסיס לדור הנוכחי לבנות, לשנות ולתקן. נזכור את נפילת העם היהודי ובית מקדשו פעמיים, פעם שניה בגלל שנאת חינם. נזכור - נשנה - נתקן"
ברל כצנלסון, "דבר" 1934

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי