פרסום נתוני ספר הבוחרים, למען טוהר ושקיפות הבחירות ליו"ר העבודה 2024

Thank you for rating this article.

לכבוד החבר אסף הלחמי היקר,

1- אני מבקש להביע את מלוא תודתי והערכתי על הבעת הסולידריות של סניף רמת השרון, למזכיר הסניף החבר אביעם גפני לך חבר יקר אסף הלחמי ולחבר ד"ר שאול ינאי.

2- אני מבקש להודות לך על נכונותך להיעתר לבקשתי להיות הנציג שלי לקבלת כל מאגר הנתונים של ספר הבוחרים, ללא כל קשר להצבעתך בקלפי, כאדם מקצועי ובקי בכל מערך המידע והנתונים במדיה.

3- אני מבקש ממך לשם הנוחיות ותהליך קבלת החלטות מושכלות לבחירות לראשות המפלגה לעשות פילוח של כל הנתונים של כל המגזרים השונים על מנת ליעל את עבודת הבחירות מול המצביעים ברחבי הארץ.

4- הסיבה הנוספת והעיקרית חשיפת פילוח המתפקדים למפלגה מהמגזרים השונים תבטיח גם שקיפות והגברת הבטיחות של טוהר הבחירות.

5- אני מודיע ומצהיר כי אני אחראי לכל מהחלטה ולוקח אחריות מלאה על כל בקשה והחלטה שלי.

6- בתום הבחירות על כולנו למחוק את כל מאגר הנתונים כמבוקש על פי חוק.

בברכה

עזי נגר
מועמד לבחירות לראשות מפלגת העבודה

"אין הצבא קובע על דעת עצמו אפילו את מבנהו סדריו וקווי פעולתו ... ארגון הצבא ועיצוב דמותו כל אלה הם בסמכותם היחידה של הרשויות האזרחיות: הממשלה, הכנסת והבוחרים."
דוד בן גוריון, צבא ובטחון עמודים 141-142

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי