חוקת מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

חוקת מפלגת-העבודה הישראלית המעודכנת, כולל תיקונים וגרסאות היסטוריות.

במאמץ לייצור שקיפות מרבית, עבור פעילי מפלגת העבודה - מפורסם כאן עותק של חוקת מפלגת העבודה הרשמית (כולל עדכונים בכתב יד של דודו פדות) וכן התיקונים שהתווספו לה בהחלטות וועידה, הנהלת מפלגה, לשכה ועוד. חוקת ברק, בוטלה במושב ועידה מיוחד שהתקיים בתאריך 27.3.11 והוחזרה למקומה החוקה הישנה בתופסת תיקונים זמניים וזאת עד לתיקון חוקה חדשה ומעודכנת.

מוצגים - עותק הצעת אהוד ברק (מאי 2009) ועותק טיוטת הצעה לחוקה מפלגת העבודה של איתן כבל (ינואר 2008). העותקים אינם רשמיים ואין לראות בהם פרסום רשמי של מפלגת העבודה.

בעמוד זה כלולים גם תקנונים והנחיות לבחירות ליו"ר המפלגה, הרשימה לכנסת, נוער העבודה, משמרת צעירה, מזכירי סניפים, וועידת המפלגה ועוד.

גרסאות ותיקונים

חזרו לבקר, כדי להתעדכן בנוסחים חדשים ועדכונים נוספים של חוקת מפלגת העבודה.

יושב ראש המפלגה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא הבחירות ליושב ראש המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה.

1. תקנון הבחירות ליו"ר לכנסת ה-22 (2019).

2. תקנון הבחירות ליו"ר לכנסת ה-20 (2013).

הרשימה לכנסת

החלטות, תקנונים ועוד בנושא הבחירות לרשימת המפלגה לכנסת.

1. הודעה לבוחר - בחירת הרשימה לכנסת ה-21.

2. תקנון הבחירות לרשימה לכנסת ה-21.

3. הודעה לבוחר לבחירות לרשימה לכנסת ה-20.

4. תקנון הבחירות לרשימה לכנסת ה-20.

מזכ"ל המפלגה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא מזכ"ל המפלגה.

1. בחירות למזכ"ל 19.1.2017.

2. תקנון לבחירת מזכ"ל 2014.

 נוער העבודה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא נוער העבודה.

1. חוקת נוער העבודה 2019.

2. חוקת נוער העבודה 2018.

המשמרת הצעירה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא המשמרת הצעירה.

1. תקנון המשמרת הצעירה.

 וועידת מפלגה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא וועידת המפלגה.

  1. צירופים לוועידה ה-10 - פה.
  2. תקנון הוועידה ה-10.
  3. תקנון הבחירות לוועידה ה-9.

לשכת המפלגה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא לשכת המפלגה.

1. תקנון הבחירות ללשכה 2014.

מזכירי סניפים ומחוזות

החלטות, תקנונים ועוד בנושא מזכירי סניף ומחוז.

1. תקנון בחירות 2012.

 

הרשמה לעדכונים

"האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה להוקיע אותה לבודד אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל. בדמוקרטיה יכולות להיות מחלוקות אך הכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות ..."
יצחק רבין, נאומו האחרון 4 בנובמבר 1995

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

יצחק רבין - 2013 אוניברסיטת תל-אביב

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי