חוקת מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

חוקת מפלגת-העבודה הישראלית המעודכנת, כולל תיקונים וגרסאות היסטוריות.

הגרסה הרשמית, הנה "חוקת מפלגת העבודה (נוסח משולב)" שאושרה באוגוסט 2007 וחתומה על-ידי דודו פדות וכן תיקוני החוקה המפורטים מטה.

במאמץ לייצור שקיפות מרבית, עבור פעילי מפלגת העבודה - מפורסם כאן עותק של חוקת מפלגת העבודה הרשמית (כולל עדכוני תיקונים ונספחים, באישור בכתב יד של דודו פדות) וכן התיקונים שהתווספו לה בהחלטות וועידה, הנהלת מפלגה, לשכה ועוד. חוקת ברק, בוטלה במושב ועידה מיוחד שהתקיים בתאריך 27.3.11 והוחזרה למקומה החוקה הישנה בתופסת תיקונים זמניים וזאת עד לתיקון חוקה חדשה ומעודכנת.

בעמוד זה כלולים גם תקנונים והנחיות לבחירות ליו"ר המפלגה, הרשימה לכנסת, נוער העבודה, משמרת צעירה, מזכירי סניפים, וועידת המפלגה, ועדת חוקה ועוד.

גרסאות ותיקונים

חזרו לבקר, כדי להתעדכן בנוסחים חדשים ועדכונים נוספים של חוקת מפלגת העבודה.

יושב ראש המפלגה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא הבחירות ליושב ראש המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה.

 1. העברת בחירת היו"ר לכנסת ה-24 לוועידה, תיקוני חוקה 29.11.2020.
 2. תקנון הבחירות ליו"ר לכנסת ה-22 (2019).
 3. 2. תקנון הבחירות ליו"ר לכנסת ה-20 (2013).

הרשימה לכנסת

החלטות, תקנונים ועוד בנושא הבחירות לרשימת המפלגה לכנסת.

 1. החזרת הבחירה לרשימה לכנסת לחברי המפלגה - תיקוני חוקה 3.2.2021.
 2. ייצוג מגדרי ברשימת העבודה לכנסת ה-24 - תיקוני חוקה 28.1.2021.
 3. העברת הבחירות לרשימה לכנסת ה-24 לוועידה, תיקוני חוקה 29.11.2020.
 4. הודעה לבוחר - בחירת הרשימה לכנסת ה-21.
 5. תקנון הבחירות לרשימה לכנסת ה-21.
 6. הודעה לבוחר לבחירות לרשימה לכנסת ה-20.
 7. תקנון הבחירות לרשימה לכנסת ה-20.

מזכ"ל המפלגה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא מזכ"ל המפלגה.

 1. בחירות למזכ"ל 19.1.2017.
 2. תקנון לבחירת מזכ"ל 2014.

 נוער העבודה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא נוער העבודה.

 1. חוקת נוער העבודה 2021.
 2. בחירות יו"ר וראשי סניפים 2021, תקנון בחירות ומועמדים.
 3. בחירות יו"ר וראשי סניף 2020, תיקוני חוקה.
 4. חוקת נוער העבודה 2019.
 5. חוקת נוער העבודה 2018.

המשמרת הצעירה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא המשמרת הצעירה.

 1. מינוי יו"ר משמרת זמני, תיקוני חוקה 29.11.2020
 2. תקנון המשמרת הצעירה.

 וועידת מפלגה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא וועידת המפלגה.

 1. צירופים לוועידה ה-10 - פה.
 2. תקנון הוועידה ה-10.
 3. תקנון הבחירות לוועידה ה-9.

לשכת המפלגה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא לשכת המפלגה.

1. תקנון הבחירות ללשכה 2014.

מזכירי סניפים ומחוזות

החלטות, תקנונים ועוד בנושא מזכירי סניף ומחוז.

 1. תקנון בחירות 2012.

ועדת חוקה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא ועדת החוקה.

 1. הוספת חברים נוספים, תיקוני חוקה, 9.7.2019.
 2. פרק חוקה (דודו פדות) -  - בהרחבה על ועדת חוקה.

 

"התורה ניתנה לישראל, ולא ישראל — לתורה ; בלי ישראל אין תורה, בלי ישראל אין מדינה, ואהבת ישראל קידמת לכל."
דוד בן-גוריון, 17.10.1950

מאז 2004

כבר מעל 17 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי