חוקת מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

חוקת מפלגת-העבודה הישראלית המעודכנת, כולל תיקונים וגרסאות היסטוריות.

הגרסה הרשמית, הנה "חוקת מפלגת העבודה (נוסח משולב)" שאושרה באוגוסט 2007 וחתומה על-ידי דודו פדות וכן תיקוני החוקה המפורטים מטה.

במאמץ לייצור שקיפות מרבית, עבור פעילי מפלגת העבודה - מפורסם כאן עותק של חוקת מפלגת העבודה הרשמית (כולל עדכוני תיקונים ונספחים, באישור בכתב יד של דודו פדות) וכן התיקונים שהתווספו לה בהחלטות וועידה, הנהלת מפלגה, לשכה ועוד. חוקת ברק, בוטלה במושב ועידה מיוחד שהתקיים בתאריך 27.3.11 והוחזרה למקומה החוקה הישנה בתופסת תיקונים זמניים וזאת עד לתיקון חוקה חדשה ומעודכנת.

>בעמוד זה כלולים גם תקנונים והנחיות לבחירות ליו"ר המפלגה, הרשימה לכנסת, נוער העבודה, משמרת צעירה, מזכירי סניפים, וועידת המפלגה, ועדת חוקה ועוד.

גרסאות ותיקונים

הערות וטיוטת נוסחי חוקה

חזרו לבקר, כדי להתעדכן בנוסחים חדשים ועדכונים נוספים של חוקת מפלגת העבודה.

יושב.ת ראש המפלגה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא הבחירות ליושב ראש המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה.

 1. תקנון הבחירות ליו"ר במאי 2024 - טיוטה לאישור בוועידה (14.3.24).
 2. בחירות ליו"ר בתאריך 28.5.24, בהתאם להחלטת הנהלה וכפוף לאישור הוועידה.
 3. תקנון בחירת יו"ר לרשימה בכנסת ה-25.
 4. העברת בחירת היו"ר לכנסת ה-24 לוועידה, תיקוני חוקה 29.11.2020.
 5. תקנון הבחירות ליו"ר לכנסת ה-22 (2019).
 6. 2. תקנון הבחירות ליו"ר לכנסת ה-20 (2013).

הרשימה לכנסת

החלטות, תקנונים ועוד בנושא הבחירות לרשימת המפלגה לכנסת.

 1. החזרת הבחירה לרשימה לכנסת לחברי המפלגה - תיקוני חוקה 3.2.2021.
 2. ייצוג מגדרי ברשימת העבודה לכנסת ה-24 - תיקוני חוקה 28.1.2021.
 3. העברת הבחירות לרשימה לכנסת ה-24 לוועידה, תיקוני חוקה 29.11.2020.
 4. הודעה לבוחר - בחירת הרשימה לכנסת ה-21.
 5. תקנון הבחירות לרשימה לכנסת ה-21.
 6. הודעה לבוחר לבחירות לרשימה לכנסת ה-20.
 7. תקנון הבחירות לרשימה לכנסת ה-20.
 8. תקנון הבחירות לרשימה לכנסת ה-18 - עיקרים.

מזכ"ל המפלגה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא מזכ"ל המפלגה.

 1. בחירות למזכ"ל 19.1.2017.
 2. תקנון לבחירת מזכ"ל 2014.

נוער העבודה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא נוער העבודה.

 1. חוקת נוער העבודה 2021.
 2. בחירות יו"ר וראשי סניפים 2021, תקנון בחירות ומועמדים.
 3. בחירות יו"ר וראשי סניף 2020, תיקוני חוקה.
 4. חוקת נוער העבודה 2019.
 5. חוקת נוער העבודה 2018.

המשמרת הצעירה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא המשמרת הצעירה.

 1. מינוי יו"ר משמרת זמני, תיקוני חוקה 29.11.2020
 2. תקנון המשמרת הצעירה.

ותיקי התנועה

ותיקי התנועה הוא הגוף הרשמי המאגד את כלל חברי המפלגה מעל גיל 62.

עוד על אגף הותיקים.

וועידת מפלגה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא וועידת המפלגה.

 1. הנחיית ביהמ"ש להציג תקנון בחירות לוועידה ה-11, לאישור במושב שיתקיים ב14.3.24 - פסק דין ביהמ"ש.
 2. כינוס מושב וועידה 10, בתאריך 14.3.24 - בהתאם להחלטת ההנהלה.
 3. צירופים לוועידה ה-10 - פה.
 4. תוצאות הבחירות לוועידה ה-10(25.12.18) - פה.
 5. תקנון הוועידה ה-10 (כפי שפורסם 3.1.19).
 6. הודעה לבוחר לוועידה ה-10 (9.12.18) - פה.
 7. הודעה על בחירות לוועידה 10 (23.11.18) - פה.
 8. הודעה על בחירות לוועידה 10 (10.5.18) - פה.
 9. תקנון הבחירות לוועידה ה-9 - בתאריך 4.9.2012.
 10. הודעה וסדר יום, על מושב ועידה 8 בתאריך 27.3.2011.

לשכת המפלגה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא לשכת המפלגה.

1. תקנון הבחירות ללשכה 2014.

הנהלת המפלגה

התקיימה בעבר בשם "מזכירות לשכה" ושמה הוחלף בוועידה המפלגה שהתכנסה בתאריך 14.9.2017 (אושר בוועידת המפלגה ב14.9.2017):

תיקון מס' 9 - תיקונים כללים: בכל מקום בו נאמר בחוקה "מזכירות לשכה" יאמר "הנהלת המפלגה" וכן סעיף 30א' בחוקה שונה וקובע: "הנהלת המפלגה תתכנס בהתאם לדרישת יו"ר המפלגה, או מזכ"ל המפלגה או שלושה מבין חבריה, ולפחות פעם אחת ברבעון. יו"ר המפלגה, או מי מטעמו, יכין את סדר יום ישיבות הנהלת המפלגה וישקוד על קיום ישיבותיה, הנהלת המפלגה יכולה לקבל החלטות גם בישיבה טלפונית".

עוד על הנהלת המפלגה והרכבה העדכני הידוע פה (לא מתפרסמים שמות חבריה, תאריכי כינוס ופרוטוקולי דיון והחלטות).

מזכירי סניפים ומחוזות

החלטות, תקנונים ועוד בנושא מזכירי סניף ומחוז.

 1. תקנון בחירות 2012.

ועדת חוקה

החלטות, תקנונים ועוד בנושא ועדת החוקה.

 1. הוספת חברים נוספים, תיקוני חוקה, 9.7.2019.
 2. פרק חוקה (דודו פדות) - - בהרחבה על ועדת חוקה.

ועדה מוניציפאלית

עוסק בבחירות לרשויות המקומיות והחלטות הצוות תתקבלנה במקרים חריגים המחייבים את התערבותו, ולאחר ששמע את הגורמים הרלוונטים.

1. תיקוני חוקה בנספח מס' 14 לסעיפים 195 ו-198 לחוקה (בהוראת שעה; אושר בועידה השישית מושב שני ב-28.9.97; אושר ע"י המרכז ב-13.3.03).

2. חברי הועדה המוניציפאלית, פרק החוקה ותיקונים ועוד - בהרחבה

"לא יהיה נורא אם ניסע לגוש עציון באשרת תייר"
יצחק רבין, אחרי ביקור בגוש עציון במערכת הבחירות 1977

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי