מושב ראשון לוועידה 11 - יום ו' 12.7

Thank you for rating this article.

צירות וצירי הוועידה ה-11,

ברכות על בחירתכם.ן לצירות וצירי הוועידה ה-11 של מפלגת העבודה!

בהתאם להצעת יושב ראש המפלגה, אישרה הנהלת המפלגה פה אחד לכנס את ועידת העבודה ה-11 לישיבתה הראשונה ביום שישי, 12.7.2024.

כינוס הוועידה יתקיים במתחם אקספו תל אביב, בין השעות 08:30-14:30.

[כולל תוספות לפרסום המקורי, לא ידוע תאריך פרסום]

להלן סדר היום המתוכנן של ישיבת הוועידה:

– אישור סדר יומה של הוועידה
– אישור הנהלת המפלגה
– אישור צירופים מתוקף תפקידם בהתאם לרשימה המפורסמת באתר (בכפוף לאישור חברי הנהלת המפלגה)
– אישור האיחוד הפוליטי עם מפלגת מרצ
אישור תקנון עבודת הוועידה
– אישור דיינים למוסד לבירור עתירות
– אישור חברי ועדת החוקה
שינויים בחוקת המפלגה

הצעות ההחלטה המפורטות בנושאים שבסדר היום יועלו לאתר המפלגה לאחר אישורן על ידי מוסדות המפלגה המוסמכים.
צירי הוועידה וחברי המפלגה מתבקשות ומתבקשים להתעדכן באתר המפלגה באופן שוטף.
עדכונים לסדר היום של הוועידה יועלו לאתר ולא יופצו בהודעות טקסט או דוא”ל נוספות.

מיד לאחר ההצבעות, בשעה 12:00, יחל החלק השני של הכינוס – הוועידה הרעיונית הראשונה, במהלכה נתניע את תהליך כתיבת המצע של הדמוקרטים. כל הפרטים – בקרוב!

לחצו כאן כדי להירשם לישיבת הוועידה ולמושב המועדף עליכם בוועידה הרעיונית.

אנא תשומת לבכם
הקלה בסעיף 33(ד) לתקנון עבודת הוועידה כך שחלף מספר משתתפים מינימלי של 51% ירד מספר המשתתפים המינימלי ל-30%.
שינוי מספר חברי ההנהלה המצורפים מ-13 ל-14.
עדכון 11.7.24 בעקבות פניות שנעשו למטה המפלגה נקבע כי במסגרת עבודת המטה שנקבעה לשינוי חוקת המפלגה כך שתתאים לאיחוד הפוליטי עם מרצ, יתבקש לעדכן גם את תקנון עבודת הוועידה

חברי הנהלה

טל נבו אביטבול – חברת מועצת העיר חולון
סימון אלפסי – ראש עיריית יוקנעם לשעבר, מוותיקי ראשי הערים בארץ
אבישי בן אהרון – מנכ"ל המדרשה באורנים - תנועת החלוץ
ד"ר איסי בן שאול – יזם הייטק, מרצה בכיר לשעבר בטכניון, לשעבר דירקטור מחקר ופיתוח בגוגל ובחברת סיסקו
נועם ברדין – לשעבר מנכ"ל ווייז וסמנכ"ל בגוגל
עוזי ברעם – שר, ח"כ ומזכ"ל המפלגה לשעבר
סא"ל (במיל') הדס ייגר - יועצת ארגונית, מומחית לפיתוח ארגוני-מערכתי
ד"ר נועה לביא – ראשת התוכנית ללימודי צעירות והמסלול לתקשורת ומדיה, המכללה האקדמית תל אביב-יפו
חגי מיורק – רכז תנועת הבוגרים השומר הצעיר לשעבר, חבר דירקטוריון קק"ל
חניק מרשק – מזכירת מחוז הקיבוצים לשעבר, מזכירת קיבוץ גבעת השלושה בעבר
מיכל צורן – תעשיינית מקיבוץ סאסא, ראש אגף סחר חוץ באיגוד התעשייה הקיבוצית

להורדה הרשימה כקובץ pdf PDF (מקור באתר המפלגה)

צירופים מתוקף תפקידם

צירים לצירוף מתוקף תפקידם - רשימה ראשונה לאישור ועדת הצירופים וועידת המפלגה

בוועידת המפלגה האחת-עשרה שתתכנס ביום שישי הקרוב, 12.7.2024, יקחו חלק כחברים רשמיים 700 צירי הוועידה שנבחרו בבחירות.

בהתאם לתקנון הבחירות לוועידה, יתוספו אליה שתי קבוצות צירים:
1. צירים מתוקף תפקידם - כמו יו"ר המפלגה, חברי כנסת, ראשי ערים וכד'
2. צירים שיתווספו בתהליך הצירופים ובשלב תיקון עיוותים.

בהתאם לתקנון, הוועידה החדשה תמנה ביום שישי הקרוב את הנהלת המפלגה - וזו תקים ועדה שתמליץ על הצירופים.

כבר בישיבת הוועידה הראשונה שתתקיים ביום שישי הכוונה היא לאשר סבב ראשון של צירים מתוקף תפקידם. יו"ר המפלגה ינחה את ועדת הצירופים להמליץ על צירוף הקבוצות הבאות:

1. רשימה שהומלצה ליו"ר המפלגה (והתפרסמה באתר המפלגה).
2. בנוסף על ההמלצות שהתפרסמו יבקש יו"ר המפלגה להוסיף את הקבוצות הבאות כבר עתה:
א. חברי כנסת לשעבר ומועמדים ברשימת המפלגה עד מקום 12
ב. חברי מועצה ברשויות המקומיות
ג. מזכירי סניפי מפלגה בהם חברים מעל 300 איש ויו"ר תאי המפלגה הקיימים – גם בטרם יתקיימו בחירות חדשות.

להלן טיוטת רשימה שמית של כלל הצירים שעומדים בהגדרות ויומלצו להוספה (ולא נבחרו כבר כצירים באופן עצמאי). הרשימה הסופית תוגש לוועדת הצירופים במהלך כינוס הוועידה - והם יוכלו לאחר אישורם להשתתף כבר בהצבעות כצירים בוועידה.

לאחר כינוס הוועידה, ועדת הצירופים תמשיך בעבודתה על מנת להרכיב את רשימות הצירופים ותיקוני העיוותים שתאושר בהמשך על ידי הוועידה וכן ייערכו תיקונים אם יידרשו של צירים מתוקף תפקידם.

חשוב לציין, כי לחלק השני של הכינוס ביום שישי - הוועידה הרעיונית - הוזמנו חברות וחברים רבים שאינם צירים נבחרים בוועידה, כדי להשתתף בגיבוש התשתית הרעיונית של המפלגה ולקחת חלק בחגיגה הדמוקרטית.

שם קבוצת תפקיד תפקיד
יאיר גולן יו"ר המפלגה יו"ר המפלגה
מרב מיכאלי חברי הסיעה ח"כ
נעמה לזימי חברי הסיעה ח"כ
אפרת רייטן חברי הסיעה ח"כ
גלעד קריב חברי הסיעה ח"כ
שמוליק מזרחי יו"ר ומזכירי מחוזות מחוז ת"א
ערן בן יהודה יו"ר ומזכירי מחוזות מחוז ירושלים
פאהים גאנם יו"ר ומזכירי מחוזות מחוז דרוזים
איאד מנצור יו"ר ומזכירי מחוזות מחוז ערבים (יו"ר)
פרחן אבו ריאש יו"ר ומזכירי מחוזות מחוז ערבים (מזכיר)
גברי ברגיל יו"ר ומזכירי מחוזות מחוז קיבוצים (יו"ר)
אלכס ויינטרוב יו"ר ומזכירי מחוזות מחוז קיבוצים (מזכיר)
ישראל זיו יו"ר ומזכירי מחוזות מחוז דרום
סם עובדיה יו"ר ומזכירי מחוזות מחוז נגב
עופר קורנפלד הנהלת המפלגה היוצאת  
רוני הלפרן הנהלת המפלגה היוצאת  
אפרת שגיא אופיר הנהלת המפלגה היוצאת  
טל נבו אביטבול הנהלת המפלגה  
סימון אלפסי הנהלת המפלגה  
אבישי בן אהרון הנהלת המפלגה  
איסי בן שאול הנהלת המפלגה  
נועם ברדין הנהלת המפלגה  
עוזי ברעם הנהלת המפלגה  
הדס ייגר הנהלת המפלגה  
נועה לביא הנהלת המפלגה  
חגי מיורק הנהלת המפלגה  
חניק מרשק הנהלת המפלגה  
מיכל צורן הנהלת המפלגה  
רם פרדס יו"ר המוסד לבירור עתירות  
ניר רוזן מנכ"ל המפלגה  
רועי סגמן ראש המוסד לביקורת  
חיה כהן ועדת בחירות לוועידה  
אלה ואנה ועדת בחירות לוועידה  
ריבה סולומון ועדת בחירות לוועידה  
איטה עטיה ועדת בחירות לוועידה  
אלכס יניב ועדת בחירות לוועידה  
דקלה אלון ועדת בחירות לוועידה  
מאיה נורי ועדת בחירות לוועידה  
מיכאל רון ועדת בחירות לוועידה  
יעקב בכר ועדת בחירות לוועידה  
צביקה (ביקו) ארן ועדת בחירות לוועידה  
סליביו חוסקוביץ ראשי מחלקות במוסדות הלאומיים  
רון חולדאי ראשי רשויות מקומיות ראש עיריית ת"א
רן קוניק ראשי רשויות מקומיות ראש עיריית גבעתיים
עדו גרינבלום ראשי רשויות מקומיות ראש מועצת טבעון
אריה פכטר ראשי רשויות מקומיות ראש מועצת אזור
מחמוד בוקאעי ראשי רשויות מקומיות ראש מועצה מקומית שעב
דני עטר ראשי רשויות מקומיות ראש מועצת גלבוע
רפי סער ראשי רשויות מקומיות ראש עיריית כפר-סבא
שמוליק מזרחי יו"רים בהסתדרות יו"ר הסתדרות הגמלאים
שאול דור יו"רים בהסתדרות יו"ר מרחב כפר סבא
יואב קליין יו"רים בהסתדרות יו"ר הסתדרות מרחב כרמיאל
פיני קבלו יו"ר סיעת העבודה בהסתדרות  
שלמה אביטן יו"ר בינ"ה  
מירי אורן יו"רים בנעמת יו"ר אגף בהנהלת נעמת
גילת הופמן יו"רים בנעמת יו"ר נעמת כרמיאל
אורלי ביטי יו"ר סיעת העבודה בנעמת  
ליאור שמחה יו"ר התנועה הקיבוצית  
עמית יפרח יו"ר תנועת המושבים  
פסח האוספטר תנועות הנוער הכחולות דרור ישראל
רוני גבעוני תנועות הנוער הכחולות רכזת תנועת הבוגרים - השומר הצעיר
רונית שניר תנועות הנוער הכחולות מזכ"לית תנועת הנוער השומר הצעיר
אילן גזית תנועות הנוער הכחולות מזכ"ל המחנות העולים
גור שלי תנועות הנוער הכחולות יו"ר תרבות
חיליק בר חברי כנסת לשעבר  
אפרים סנה חברי כנסת לשעבר  
פיני שומר חברי כנסת לשעבר  
רענן כהן חברי כנסת לשעבר  
שמעון שטרית חברי כנסת לשעבר  
יחיאל לקט חברי כנסת לשעבר  
נסים זוילי חברי כנסת לשעבר  
איתן ברושי חברי כנסת לשעבר  
אראל מרגלית חברי כנסת לשעבר  
יעקב שפי חברי כנסת לשעבר  
יולי תמיר חברי כנסת לשעבר  
שלי יחימוביץ חברי כנסת לשעבר  
מיקי רוזנטל חברי כנסת לשעבר  
מאשה לובלסקי חברי כנסת לשעבר  
עמרם מצנע חברי כנסת לשעבר  
אהוד ברק חברי כנסת לשעבר  
דני יתום חברי כנסת לשעבר  
מיכל בירן חברי כנסת לשעבר  
נחמן שי חברי כנסת לשעבר  
איבתיסאם מראנה חברי כנסת לשעבר  
אמילי מואטי חברי כנסת לשעבר  
רם שפע חברי כנסת לשעבר  
אלי דיין חברי כנסת לשעבר  
צבי ניר חברי כנסת לשעבר  
אפי שטנצלר חברי כנסת לשעבר  
יוסף ונונו חברי כנסת לשעבר  
לאה פדידה חברי כנסת לשעבר  
אילנה כהן חברי כנסת לשעבר  
אורי סבג חברי כנסת לשעבר  
שכיב שנאן חברי כנסת לשעבר  
סאלח סעד חברי כנסת לשעבר  
סאלח טריף חברי כנסת לשעבר  
אלכס גולדפרב חברי כנסת לשעבר  
עמר בר-לב חברי כנסת לשעבר  
אמיר ח'ניפאס מועמדים ברשימה לכנסת (עד מקום 12)  
יצחק שחף יו"ר תא יו"ר ותיקי המפלגה
שרה גנסטיל מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף משנה מבשרת ציון
מישל חלימי מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף ראשון לציון
אביעם גפני מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף רמת השרון
אליהו הולצמן מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף גבעתיים
נאוה מלכה חן מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף משנה אפקה (מחוז תל-אביב)
עמירם עצטה מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף משנה רמת אביב (מחוז תל-אביב)
לירז רז מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף משנה א (מחוז תל-אביב)
דן בילקר מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף משנה ד (מחוז תל-אביב)
אלון אלפרד אלמולי מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף משנה רמז (מחוז תל-אביב)
שוש שלי מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף משנה יפו (מחוז תל-אביב)
אתי דרור מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף משנה כפר שלם (מחוז תל-אביב)
מרים פרקש מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף משנה אחוזה (מחוז חיפה)
עלי סעד מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף משנה בית ג'ן
אליעד דרמן מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף כפר סבא
אברהם מנדל קוך מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף חדרה
רפאל בן מרדכי ויטלי מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף הוד השרון
מרדכי הלרמן מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף חולון
אבינעם טובים מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף ראש העין
אורי בץ מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף משנה רחביה, דרום-ירושלים (מחוז ירושלים)
מוטי כהן מזכירי סניפים מעל 300 חברים סניף הרצליה
דניאלה בש חברי מועצה - רשויות מקומיות רחובות
מוטי עג'מי חברי מועצה - רשויות מקומיות ראשון לציון
ענבר הוכברג חברי מועצה - רשויות מקומיות רעננה
דני לוגסי חברי מועצה - רשויות מקומיות ירוחם
סרחיו חביאר גולצמן חברי מועצה - רשויות מקומיות ס' ראש עיריית פתח תקוה
אלי הולצמן חברי מועצה - רשויות מקומיות גבעתיים
יקיר שינדלר חברי מועצה - רשויות מקומיות קרית גת
נדב אלישיב חברי מועצה - רשויות מקומיות גבעתיים
אורלי יניב חברי מועצה - רשויות מקומיות גבעתיים
עידו אטיאס חברי מועצה - רשויות מקומיות באר שבע
דניאל הרוש חברי מועצה - רשויות מקומיות ס' ראש עיריית כפר סבא
שלי סבר חברי מועצה - רשויות מקומיות כפר סבא
נעמי חסון חברי מועצה - רשויות מקומיות נס ציונה
מגי סלע חברי מועצה - רשויות מקומיות רחובות
יניב קקון חברי מועצה - רשויות מקומיות אשדוד
קטי פיאסצקי חברי מועצה - רשויות מקומיות בת ים
יוסי כהן חברי מועצה - רשויות מקומיות יבנה
ישראל גל חברי מועצה - רשויות מקומיות קרית אונו
חן אריאלי חברי מועצה - רשויות מקומיות ס' ראש עיריית תל אביב
גיא קלנר חברי מועצה - רשויות מקומיות רמת השרון
רעות הררי חברי מועצה - רשויות מקומיות כפר יונה
אביטל תבור חברי מועצה - רשויות מקומיות בנימינה
איציק מנהיימר חברי מועצה - רשויות מקומיות כפר סבא
עמית אזולאי חברי מועצה - רשויות מקומיות כפר יונה

מכתב להורדה כקובץ pdf PDF (מקור באתר המפלגה) וטבלת צירופים עדכנית להורדה כקובץ Excel (מקור באתר המפלגה).

מפלגה - תפקידים נבחרים

למכתב הצירופים המלא, כפי שנשלח ע"י צביקה (ביקו) ארן חבר ועדת הבחירות לוועידה ליו"ר יאיר גולן - להורדה כקובץ pdf PDF (המקור באתר המפלגה)

1. יו"ר המפלגה - יאיר גולן
2. מזכ"ל המפלגה - ערן חרמוני
3. חברי סיעת העבודה בכנסת
1. מרב מיכאלי
2. נעמה לזימי
3. אפרת רייטן
4. גלעד קריב
4. יו"ר ומזכירי מחוזות –
1. ת״א – שמוליק מזרחי
2. ירושלים – ערן בן יהודה
3. דרוזים- פאהים גאנם
4. ערבים – יו״ר - איאד מנצור, מזכיר - פרחן אבו ריאש
5. קיבוצים – יו״ר גברי ברגיל, מזכיר - אלכס ויינטרוב
6. שרון שומרון – אין
7. דרום – ישראל זיו
8. נגב – סם עובדיה
*מחוזות ללא מזכיר – שרון, מושבים, דן, מרכז, צפון.
5. מזכירי סניפים בהם מעל 300 חברים שייבחרו בסמוך לבחירת הוועידה.
*לא מצרפים כרגע.
6. יו"ר תא חברות, ותיקי המפלגה והמשמרת הצעירה ארציים שייבחרו בסמוך לבחירת הוועידה. *לא מצרפים כרגע. 3 אנשים.
7. הנהלת המפלגה
1. סימון אלפסי
2. עופר קורנפלד
3. חן אריאלי
4. רוני הלפרן
5. נאזק מנצור
6. חניק מרשק
7. שלמה אביטן (הבטחת יצוג כפולה)
8. אפרת שגיא אופיר
9. דורון ארגוב
10. רענן כהן
11. יאיר גולן (הבטחת יצוג כפולה)
12. ערן חרמוני (הבטחת יצוג כפולה)

מפלגה - בעלי תפקידים

8. יו"ר ועדת החוקה של המפלגה. – אין
9. יו"ר המוסד לבירור עתירות – גד כרמי
10. גזבר המפלגה - אבנר סטפק - ויתר על השיריון
11. מנכ"ל המפלגה – ניר רוזן
12. ראש המוסד לביקורת – רועי סגמן
13. חברי ועדת הבחירות לוועידה
(נוהג ישן במפלגה למנוע מעורבות בהתמודדות של חברים בוועדה)
1. חיה כהן (הבטחת יצוג כפולה)
2. אלה ואנה (הבטחת יצוג כפולה)
3. ריבה סולומון
4. איטה עטיה
5. אלכס יניב
6. דקלה אלון
7. אבנר סטפק (הבטחת יצוג כפולה) - ויתר על השיריון
8. מאיה נורי
9. מיכאל רון
10.יעקב בכר
11. הח"מ
(יו"ר הוועדה השופט יעקב שמעוני אינו נושא לבקשתו בתפקידים במפלגה)

מוסדות ורשויות - בעלי תפקידים ונבחרים

13 ראשי מחלקות במוסדות הלאומיים שנבחרו כנציגי המפלגה – סליביו חוסקוביץ
14. יו"ר ברית עץ – חיה כהן (הבטחת יצוג כפולה)
15. ראשי רשויות מקומיות שנבחרו כנציגי המפלגה
א. רון חולדאי
ב. רן קוניק
ג. עדו גרינבלום
ד. רפי סער
(ישנם ראשי רשויות ומועצות אזוריות נוספים בתהליכי בירור)
16. יו"רים בהסתדרות שנבחרו כנציגי המפלגה
א. שמוליק מזרחי – יו"ר הסתדרות הגמלאים
ב. שאול דור - יו"ר מרחב כפר סבא
ג. יואב קליין – יו"ר הסתדרות מרחב כרמיאל
17. יו"ר סיעת העבודה בהסתדרות - פיני קבלו
18. יו"ר בינ"ה – שלמה אביטן (הבטחת יצוג כפולה)
19. יו"רים בהסתדרות שנבחרו כנציגי המפלגה
א. מירי אורן – יו"ר אגף בהנהלת נעמת
ב. אלה ונה – יו"ר נעמת חולון בת ים אזור (הבטחת יצוג כפולה)
ג. ענת עוז – יו"ר נעמת ת"א
ד. גלית הופמן – יו"ר נעמת כרמיאל
20. יו"ר סיעת העבודה בנעמת - אורלי ביטי
21. מזכ"לי תנועות התיישבות: התנועה הקיבוצית – ליאור שמחה; תנועת המושבים - עמית יפרח
22. יו"ר התאחדות ואגודות סטודנטים במוסד מוכר ע"י המל"ג. בתהליכי בירור.
23. מזכ"ליות ורכזי תנועות הבוגרים של תנועות הנוער הכחולות – חגי מיורק, פסח האוספטר
בתהליכי בירור לגבי נוספים.

בין הדין לבירור עתירות | דיינים

(סבב ראשון)

רם פרדס – יו"ר
גיל גולדנברג
מיכל גור
הילה זונדר מסה
גד כרמי
מאיה נורי

להורדת הרשימה כקובץ pdf PDF (מקור באתר המפלגה)

ועדת חוקה

איל רוזובסקי – יו"ר ועדה
אורלי ארז לחובסקי
צביקה (ביקו) ארן
ברוריה לנקר
עדי סדינסקי לוי
נאווה פינצ'וק אלכסנדר
גלעד שר

להורדת הרשימה כקובץ pdf PDF (מקור באתר המפלגה)

התייחסויות שהועלו בישיבת ועדת החוקה של מפלגת העבודה בישיבת ביום 07/07/2024 (להורדה כקובץ pdf PDF והמקור באתר המפלגה)

====

פורסם במקור באתר מפלגת העבודה

"ממשלה ... יכולה להדפיס כסף או ללוותו מהציבור ... החוב הענק שיוטל על הדורות הבאים הוא אגדה. הגדלת גרעון הממשלה במצב של מיתון היא לצורך צמיחה שמשרתת את הדורות הבאים במקום להותיר להם משק בלתי מפותח"
ד"ר אסתר אלכסנדר

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי