הסתייגות נוספת לחוקת המפלגה המוצעת - ערן חרמוני

Thank you for rating this article.

מצורפות הסתייגויות נוספות לאלו שכבר הוגשו לועדה לענייני מפלגה וכפי שהוגשו לידי יו"ר הועדה שלום שמחון ויו"ר ועדת חוקה פרופסור שמעון שטרית.

  1. להווי ידוע כי הוגשו על ידי מספר הסתייגויות לנוסח החוקה המוצעת.

  1. ביום א' 21/06/2009 תיערך ישיבה של הועדה לענייני מפלגה אשר במהלכה יערכו דיון והצבעות באשר להסתייגויות אשר הועלו.

  1. אבקש להוסיף הסתייגות נוספת לנוסח חוקת המפלגה המוצעת (ההסתייגות הנ"ל מוגשת בנוסף להסתייגויות האחרות אשר הוגשו על ידי ולא במקומן) כדלקמן:

בפרק העוסק ברשימת המפלגה לכנסת וסיעתה בכנסת יתווסף לס' 80

תת סעיף חדש בנוסח הבא:

" מי שמשמש ו/או שימש חבר כנסת בתקופה מצטברת רצופה ו/או שאינה רצופה העולה על חמש שנים יהיה רשאי להתמודד בבחירות המקדימות לקביעת רשימת העבודה לכנסת רק במסגרת הרשימה הארצית ולא יהיה רשאי להתמודד בבחירות הנ"ל במסגרת אזורי בחירה ו/או המחוזות"

דברי הסבר

מצד אחד הפריימריס הנה השיטה היחידה אשר מאפשרת לחבר המפלגה הממוצע להיות מעורב ולהשפיע וממילא בלעדיה יהיה בלתי אפשרי לשכנע אנשים להתפקד למפלגה אולם מאידך ידוע כי גם לפריימריס ישנם חולאים והעיקרי ביניהם הוא חוסר השוויון או ההזדמנות שיש למועמדים טובים וחדשים אשר טרם זכו לחשיפה תקשורתית או אינם בעלי אמצעים כספיים רבים;

משכך הצעתי באה לאזן את המצב ולחלק ל-2 את ההתמודדות הפנימית לרשימה לכנסת כך שגם נחיה עם הפריימריס ולא נפגע בהם וגם נאפשר למועמדים חדשים ולא מפורסמים להיות בעלי סיכוי ולהיבחר דרך המחוזות ואזורי הבחירה:

ברשימה הארצית מתמודדים הכוכבים למיניהם, הדרג הראשון של המפלגה אשר זכה כבר לחשיפה תקשורתית וציבורית רחבה כגון: חברי כנסת ושרים, אנשי צבא ותקשורת בכירים וכו'.

במחוזות ואזורי הבחירה יוכלו להיות מועמדים עם סיכויי גם כאלה שטרם זכו לחשיפה התקשורתית הנדרשת כדי להיות מועמדים בעלי סיכוי בהתמודדות ברשימה הארצית ובכך נאפשר גם למועמדים וחברים מסוג זה הזדמנות לקבל הזדמנות ולהיבחר לכנסת.

חבר כנסת אשר כיהן תקופה מצטברת של למעלה מחמש שנים הוא חבר כנסת אשר כיהן בלפחות 2 כנסות וקיבל הזדמנות מספיק גדולה כדי להיחשף לציבור ולתקשורת ומשכך אין שום סיבה כי הוא לא יתמודד ברשימה הארצית; יתירה מזו, המשך התמודדותו במחוז/אזור בחירה חוסמת את האפשרות של המחוז/אזור בחירה להצמיח מועמדים נוספים וחדשים, דבר אשר בריא וראוי כי ייעשה אחת לכמה שנים.

הצעה זו אינה פוגעת בחברי הכנסת המכהנים (מי שכיהן 5 שנים ובהצלחה אזי ייבחר בקלות ברשימה הארצית) ומאפשרת למנהיגות נוספת וחדשה לצמוח מעת לעת.

  1. אבקשכם לקיים דיון והצבעה באשר להסתייגות הנ"ל במסגרת הועדה לענייני מפלגה והועידה (להזכירכם נמסר כי ניתן יהיה להגיש הסתייגויות עד למועד הישיבה ביום 21/06/2009 וממילא לא נמסר על כל מועד אחר).

  1. אשמח לעמוד לרשותכם במידת הצורך.

"עשבים שוטים, גדלים ליד שיבר מטפטף."
תומר פינס יור המשמרת הצעירה - 2019

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי