כינוס הוועידה ה9 - 24.4.18

Thank you for rating this article.

לכבוד'

צירות וצירי ועידת מפלגת העבודה

הנדון: הזמנה לכינוס חגיגי ואחרון של הוועידה התשיעית של מפלגת העבודה

אני מתכבד להזמינכם לישיבה מיוחדת בכינוס האחרון של הוועידה התשיעית של מפלגת העבודה, שתתקיים ביום שלישי 24 באפריל 2018 (כ"ח ניסן, התשע"ח) בשעה 18:00, באודיטוריום ע"ש "סמולרש" באוניברסיטת תל-אביב (סמוך לשער 2).

מפלגת העבודה

הכינוס יתחלק לשני מושבים:

א. "70 לישראל, יובל למפלגת העבודה": מושב חגיגי לציון 70 שנות עצמאות ישראל, ויובל לייסוד מפלגת העבודה הישראלית.

המושב החגיגי יחל בשעה 19:00 בדיוק. התכנסות תחל מהשעה 18:00, לשם רישום ותצוגת תערוכה לכבוד ראשי המפלגה לדורותיה ופועלם.

ב. מושב לדיונים וקבלת החלטות.

להלן הנושאים שיועלו לסדר היום במושב הנ"ל:

1. אישור סדר יום הוועידה.

2. דברי יו"ר המפלגה, ומועמדה לראשות הממשלה - מר אבי גבאי.

3. הצהרה מדינית.

4. סקירת מזכ"ל מפלגת העבודה בעניין הבחירות לוועידה העשירית: אישור הוראות שעה; אישור תקנון הבחירות; אישור מינוי חברי ועדת הבחירות (שמות המועמדים יפורסמו באתר המפלגה בסמוך למועד כינוס הוועידה).

5. היערכות לבחירות לרשויות המקומיות: אישור והסמכת הצוות המוניציפאלי לבחירות המקומיות הקרובות.

6. חילופי גברי – צירוף חברים להנהלת המפלגה; (שמות המועמדים יפורסמו באתר המפלגה בסמוך למועד כינוס הועידה).

7. שונות

שינויים, עדכונים, כלל הנספחים, התקנונים וכיוצ"ב, מצויים לנוחיותכם באתר המפלגה בכתובת www.havoda.org.il.

שלכם בברכת חברות וחברים,
ערן חרמוני
מזכ"ל המפלגה

להלן הקישורים לנספחים הרלוונטיים:

לצפייה בתקנון הבחירות לוועידה העשירית של מפלגת העבודה, כפי שאושר בהנהלת המפלגה, לחצו על הקישור: pdf לחצו פה

לצפייה בנספחים לתקנון הבחירות לוועידה העשירית של מפלגת העבודה, כפי שאושרו בהנהלת המפלגה, לחצו על הקישור:pdf לחצו פה
לצפייה בהוראות השעה בהתאם לסדר היום, כפי שאושרו בהנהלת המפלגה, לחצו על הקישור: pdfלחצו פה

דברי הסבר לנושאים שעל סדר היום:

* הצהרה מדינית – נוכח אימוץ מדיניות הסיפוח על ידי מפלגת הליכוד, והסכנה הנשקפת מכך לעתיד מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, תובא לוועידה הצהרה בדבר אימוץ עיקרון ההיפרדות מהפלסטינים על בסיס שתי מדינות לשני עמים כעיקרון ליבה של מפלגת העבודה.

* הבחירות לוועידה העשירית - בכפוף להוראות חוקת המפלגה ודיני הבחירות בישראל, יחד עם פסק הדין - שניתן בהסכמה - של בית המשפט המחוזי בתל אביב, תקיים המפלגה בחירות לוועידה העשירית; לצורך כך יש לקיים הליכים מקדמיים, להצביע ולאשר את הוראות השעה, התקנונים שהוצגו לחברי הועידה, כמו גם את חברי ועדת הבחירות.

עפ"י הצעת ההחלטה המובאת תיבחר באופן דמוקרטי ועידת מפלגה גדולה, אשר תאפשר ייצוג רחב ופלורליסטי, ומתן ביטוי הן לפעילים ותיקים, והן לפעילים צעירים וחדשים.

ראוי להדגיש כי עפ"י ההצעה המובאת ייבחרו באופן דמוקרטי ע"י כלל החברים בסניפים והמחוזות כ-3,200 חברות וחברי ועידה, וזאת לעומת כ- 1,200 חברים אשר נבחרו בדרך זו בבחירות לוועידה התשיעית, ועל ידי כך יתאפשר ייצוג גדול ומשמעותי יותר לפעילות ולפעילים בסניפים השונים ברחבי הארץ.

עפ"י הצעת ההחלטה, הוועידה מתבקשת לאשר את קיום הבחירות לוועידה העשירית בחודש יוני לשנת 2018, ולדחות את קיום הבחירות למועצות ומזכירי הסניפים לאחר הבחירות המוניציפאליות, ועל מנת לאפשר היערכות מיטבית של המפלגה ומועמדיה בערים השונות בבחירות אלו ולרכז בכך את המאמץ.

* היערכות לבחירות לרשויות המקומיות – בתאריך 30.10.2018 יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות. מפלגת העבודה רואה מטרה חשובה בהצלחת נציגיה בבחירות אלו בערים וביישובים השונים ברחבי הארץ. המפלגה נערכת לבחירות אלו כבר מזה מספר חודשים ולמען הצלחת מועמדיה, הקימה מטה מוניציפאלי ובהתאם יש לאשר החלטה דומה להחלטות שהתקבלו בכל מערכות הבחירות לרשויות המקומיות בשנים 1998, 2003, 2008 ו-2013, בדבר הקמת הצוות המוניציפאלי והסמכתו לקבל החלטות בדבר הרשויות בהן יתמודדו נציגי המפלגה, ובחירתם ו/או קביעת אופן בחירתם. עוד יצוין כי לכל חבר מפלגה הזכות לפנות לצוות המוניציפאלי ולהגיש אליו באמצעות הכתב הצעות ו/או עמדות בנושאים העומדים על הפרק ביישובים השונים, והצוות יידון בהצעות הנ"ל במסגרת דיוניו וקבלת ההחלטות.

* חילופי גברי – עפ"י חוקת המפלגה, הנהלת המפלגה תמנה 11 חברים. כיום מכהנים רק 8 חברים בהנהלה. בהתאם הוועידה תתבקש צירופם של חברים נוספים להנהלה. בנוסף, תתבקש הוועידה לאשרר צירוף כ-3 חברים לוועידת המפלגה מתוקף תפקידם בהתאם לנוהל הקיים (שמות המצורפים להנהלה ולוועידה יפורסמו באתר האינטרנט בסמוך לכינוס הוועידה).


בהצלחה לכולנו, נתראה בוועידה

======

נוסח הזימון המקורי פורסם באתר המפלגה.

"ישראל היא המקום היחיד עלי אדמות שבו יש ליהודים אפשרות לעצב את החיים הציבוריים שלהם על־פי האידאלים המסורתיים שלהם"
אלברט איינשטיין, נאום לפני הידידים של האוניברסיטה העברית 1954

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי