ועדת חוקה מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

ועדת החוקה של מפלגת העבודה, כפופה לחוקת המפלגה (פרק ראשון: המוסדות המרכזיים, ז. ועדת החוקה תיקון הועידה השישית 14.1.99; עמ' 17 בגרסת דוד פדות).

חברי ועדת חוקה

נכון לתאריך 20.11.2020

יו"ר:

שולי אשבול

חברים:

  1. אורית טובים
  2. אילן שפירא
  3. גל שניר
  4. אבי אילוק
  5. כנרת קולני
  6. ליאור חריש
  7. סימה נמיר
  8. פאיז טאפש
  9. גד כרמי
  10. שי תקן

חברים שהתווספו, בהחלטת ועידה בתאריך 9.7.2019

עו”ד גל שניר
עו”ד אורית טובים
עו”ד ליאור חריש
עו”ד אבי אילוק
עו”ד פאיז טאפש
עו”ד סימה נמיר

בחירת הועדה והרכבה

(מתוך חוקת המפלגה)

28.

א. מרכז המפלגה, בסמכות הועידה, יבחר ביו"ר ועדת החוקה, בממלא מקום יו"ר או בשני ממלאי מקום וכן בחברי ועדת החוקה.

ב. ועדת החוקה תהיה בת 11 חברים ובכללם יו"ר ביה"ד העליון ויו"ר המוסד לבירור עתירות.

ג. נעדר היו"ר מהישיבה, ינהל ממלא מקומו את הישיבה במקומו. נבחרו שני ממלאי מקום, יקבע יו"ר הועדה מראש מי משניהם ינהל את הישיבה בהעדרו.

ד. המרכז רשאי לבחור חמישה ממלאי מקום לחברי ועדת החוקה. נבצר מחבר הועדה להשתתף בישיבת הועדה, יזמין היו"ר ממלא מקום להשתתף בישיבה ודינו לעניין אותה ישיבה כחבר הועדה.

29.

א. נתעורר ספק לגבי חוקיות הליך במוסדות המפלגה, לפני שננקט אותו הליך או במהלכו, או לגבי משמעותה או פירושה של הוראה מחוקת המפלגה תפסוק בעניין ועדת החוקה. פסיקת הועדה תיחשב כהוראת שעה ותעמוד בתוקפה כל זמן שמרכז המפלגה לא פסק אחרת.

ב. ועדת החוקה תפףעיל סמכותה האמורה לבקשת יו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה, יו"ר ועדת החוקה, יו"ר המוסד לבירור עתירות, לשכת המפלגה, מזכירות הלשכה, יו"ר או מזכיר מחוז במפלגה - לגבי עניינים במחוזו. ועדת החוקה תפעיל סמכותה האמורה גם לבקשת 10% מחברי מרכז המפלגה או 10% מחברי לשכת המפלגה ולכן לבקשת 10% מחברי מועצת המחוז - לגבי עניינים של המחוז.

ג. נתעוררה ביעה שאין עליה הוראה בחוקה זו, או שנתגלה צורך בתיקון או שינוי בהוראת החוקה, תגיש ועדת החוקה הצעה למרכז המפלגה בנדון.

"ישראל היא המקום היחיד עלי אדמות שבו יש ליהודים אפשרות לעצב את החיים הציבוריים שלהם על־פי האידאלים המסורתיים שלהם"
אלברט איינשטיין, נאום לפני הידידים של האוניברסיטה העברית 1954

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי