סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

הזמנה וסדר יום למושב הוועידה 10 ביום א' 26/3

Thank you for rating this article.

צירי ועידה יקרים ויקרות,

הרינו מתכבדים להזמינכם לכינוס מיוחד של ועידת המפלגה אשר יתקיים ביום ראשון, 26 במרץ 2023 באולם סמולרש, אוניברסיטת תל אביב | רח' ג'ורג' וייז, תל אביב-יפו | התכנסות והרשמה החל מהשעה 14:00 (צפויה להתקיים עד השעה 19:00) - להוראות הגעה בוויז.

סדר יום הוועידהסדר יום מושב ראשון | דברי הסבר למושב ראשון | מכתב ממנכ"ל המפלגה

שימו לב! הוועידה תתכנס למספר מושבים שונים.

להורדת הזמנה וסדר יום מושב ועידה ראשון כקובץ pdf PDF.

סדר היום המתוכנן (יתכנו שינויים)

מושב ראשון

14:00-17:00 – כינוס ועידת המפלגה העשירית (צירי ועידה בלבד; ראו סדר יום מושב ראשון ודברי הסבר)

מושב שני

17:00 – כניסת קהל חברי וחברות המפלגה ומוזמנים שונים
17:15-17:45 – הרמת כוסית המסורתית לפסח בהובלת סיעת העבודה בהסתדרות וסיעת העבודה בכנסת
18:00-19:45 – ועידת הדמוקרטיה של מפלגת העבודה

סדר יום | מושב ראשון

לאחר אישור סדר היום תינתן אפשרות הדיבור לכל ציר וצירה אשר יחפצו בכך. על מנת לדבר בפני הועידה יש צורך בהרשמה בטופס זה.

1. התנגדות ועידת המפלגה ביחס להפיכה המשטרית;
2. הוראות בדבר סיום כהונתה של הוועידה העשירית ואישור ועדה מכינה לקראת הוועידה ה-11 בהתאם לרשימה שתובא לאישור הוועידה;
3. אישור ועדה מוניציפאלית (יו"ר - סימון אלפסי, ערן חרמוני, פיני קבלו, אבנר סטפק, טלי חייט, רינת קדם, חיה כהן);
4. שונות.

סדר היום של יתר המושבים ייעודכן בהמשך | סדר היום כפוף לשינויים | שינויים, עדכונים, כלל הנספחים, התקנונים וכיוצ"ב, יועלו לאתר המפלגה בסמוך לישיבה, בכתובת www.havoda.org.il

דברי הסבר לסעיפים שעל סדר היום - מושב ראשון

1. התנגדות ועידת המפלגה ביחס להפיכה המשטרית

אנו רואים את הצעות החוק המובלות על ידי הממשלה והקואליציה בכנסת כהפיכה משטרית.
הצעות חוק אלה, ככל שחלילה יכנסו לספר החוקים, ישנו את שיטת המשטר במדינת ישראל, יפגעו אנושות ביכולת להגן על הזכויות של האזרחים והתושבים בישראל, יפגעו בעצמאות מערכת המשפט, יובילו לשחיתות, חקיקה פרסונלית ודעיכה כלכלית, וירסקו את צביונה של ישראל כמדינה דמוקרטית. נפעל בכל הכלים שעומדים לרשותנו בהתנגדות להפיכה המשטרית, בסיעה בכנסת, במחאה, בפעולות ישירות ובפעולה מתואמת ומשותפת עם מפלגות וגופים אחרים שמתנגדים לה.

2. הוראות בדבר סיום כהונתה של הוועידה העשירית ואישור ועדה מכינה לקראת הוועידה ה-11

כידוע, ועידת המפלגה יושבת תקופה של כארבע שנים. בעבר, כשמרכז המפלגה היה מוסד פעיל, היה מוסד זה פועל בין ועידה לוועידה, עד לקיומן של בחירות לוועידה החדשה. לפני כעשור, מרכז המפלגה בוטל ומאז קוראים את ההוראות הנוגעות לו ככאלה הנוגעות לוועידה.
השנים האחרונות בכלל והחודשים האחרונים בפרט מעמדים את המפלגה בפני אתגרים של ממש אשר בעקבותיהם הוחלט על רה-ארגון במפלגה כאשר ועדה בראשותה של יו"ר ועדת חוקה, עו"ד שולי אשבול יושבת על המדוכה ותפרסם את המלצותיה בחודשים הקרובים.
לצד זאת, תתבקש הוועידה לאשר את הרכבי הוועדה המכינה לקראת הבחירות לוועידה ה-11. כמקובל, הוועדה המכינה תעסוק בנושאים אידאולוגיים-תנועתיים אשר ילוו את עבודת הוועידה הבאה ויכווינו את עבודת הסיעה בכנסת.
בהיאסף מסקנות הביניים של הוועדה לרה-ארגון וכן מסקנות הוועדה המכינה - יובאו לאישור הוועידה תקנון הבחירות לוועידה ה-11 והוועידה העשירית תסיים בזאת את כהונתה. עדכונים בנושא יפורסמו מעת לעת באתר המפלגה וזאת במהלך השבועות הקרובים. הנהלת המפלגה קוראת לצירי הוועידה לקחת חלק פעיל בשינויים חשובים אלה ולהיערך לקראת הבחירות לוועידה ה-11.

3. אישור ועדה מוניציפאלית

הבחירות לרשויות המקומיות יתקיימו ביום 31.10.2023. כמקובל, גם בבחירות אלו מפלגת העבודה צפויה להעמיד מועמדים וסיעות מטעמה אשר יהוו מצפן ערכי-אידאולוגי מפלגתי ברשויות המקומיות ברחבי הארץ. הוועדה המוניציפאלית, בתוקף תפקידה אחראית לאשר הוראות הנוגעות לתמיכת המפלגה במועמדים השונים, באופן מתן התמיכה והיקפה ודרך ההתקשרות עם המועמדים השונים. הודעות המפלגה ביחס לתמיכתה במועמדים השונים יפורסמו כנדרש.

מכתב המנכ”ל לצירי הועידה

צירים וצירות יקרים ויקרות,

ביום ראשון הבא, 26/3/23, נקיים לראשונה זה שלוש שנים ועידה מפלגתית שתתכנס באופן פיזי. זימון וסדר יום לועידה נשלוח במייל מוקדם יותר, במידה ולא קיבלתם אתם מוזמנים לקרוא אותו על ידי לחיצה כאן.

לאור העובדה שזמן רב עבר מאז הועידה התכנסה פיזית חשוב לנו לאפשר כמה שיותר אינטראקציה בין החברים ועם נבחרי הציבור של המפלגה. לכן, הועידה תחולק למספר חלקים ותהיה ארוכה מהרגיל. נעשה זאת על מנת לאפשר לצירים ולצירות לשמוע ולהשמיע רעיונות, מחשבות, הצעות לפעולה וכל נושא אחר אשר על סדר היום המפלגה והמדינה. כאמור הועידה תורכב מכמה חלקים, חלקם פתוחים לכלל חברי המפלגה וחלקם מיועדים לצירי הועידה בלבד.

סדר היום המתוכנן (יתכנו שינויים):

14:00-17:00 - כינוס הועידה העשירית (צירי ועידה בלבד).

על סדר יומה של הועידה שלושה סעיפים, ראו סדר יום ועידה ודברי הסבר.

לאחר אישור סדר היום תינתן אפשרות הדיבור לכל ציר וצירה אשר יחפצו בכך. על מנת לדבר בפני הועידה יש צורך בהרשמה מראש בטופס.
אנו עושים את מירב המאמצים לאפשר לכמה שיותר חברים לדבר. אנא שימו לב, בשל כך זכות הדיבור תהיה מוגבלת לשלוש דקות בלבד.

נבחרי הציבור של המפלגה ידברו אף הם ויתייחסו לסדר היום ולסוגיות הבוערות ובמהלך הכינוס ינהלו דו-שיח עם הדוברים והחברים.

הועידה תתבקש לאשר שלושה סעיפים:
1. התנגדות המפלגה להפיכה המשטרית
2. אישור הועדה המוניציפאלית
3. אישור ועדה מכינה לקראת הבחירות לועידה ה-11.

הסבר קצר לגבי פעולת הועדה המכינה:
הועדה המכינה תכלול מספר ועדות אידאולוגיות אשר תנסחנה בפרק זמן של עד חודשיים הצעות החלטה אשר יובאו לאישור הועידה ה-11 לאחר שזו תיבחר.

* כל ועדה תכלול יו"ר ועד 25 חברים.
* כל חברי וחברות המפלגה יוכלו להגיש מועמדות לחברות בכל אחת מהועדות.
* הועדות יכונסו למספר מפגשים כאשר לפחות שני מפגשים יהיו פתוחים לקהל הרחב (לפחות אחד מהם באופן פיזי) ויקיימו לפחות שאלון והתייעצות במערכת שיתוף הציבור של המפלגה.
* מומלץ כי הועדה תשלב ותתייעץ עם מומחים וארגוני חברה אזרחית לגיבוש הצעת החלטה.

לאחר אישור הועידה את הקמת הועדה המכינה ישלח לחברים קישור ובו יוכלו להירשם לוועדות השונות (כחברי ועדה או כמשקיפים / משתתפים באירועים הציבוריים).

17:00 - כניסת קהל חברי וחברות המפלגה ומוזמנים שונים

17:15-17:45 - הרמת כוסית המסורתית לפסח בהובלת סיעת העבודה בהסתדרות וסיעת העבודה בכנסת. כבכל שנה גם השנה נאחל חג שמח, חירות ונשיק כוס מיץ יין. יוגש כיבוד.

18:00-19:45 - ועידת הדמוקרטיה של מפלגת העבודה

על רקע החקיקה המסוכנת וחסרת הבלמים של ממשלת נתניהו שנועדה להרוס את מערכת המשפט הישראלית, לבטל את האיזונים והבלמים ולפגוע פגיעה אנשוה בדמוקרטיה הישראלית, על רקע ההשלכות הקשות הצפויות לגל החקיקה חסר האחריות על המשק והכלכלה, על רקע הניסיונות לפגוע בחופש של אמצעי התקשורת, באקדמיה ובשומרי הסף ועל רקע המחאה ההמונית ברחובות שיראל נקיים כנס חירום להצלת הדמוקרטיה אשר במרכזו ננסה להבין מה הן הסכנות הצפויות לנו, מה המצב כרגע ומה ניתן לעשות.

בכנס ישתתפו יו"ר המפלגה, ח"כ מרב מיכאלי, חברי סיעת העבודה בכנסת, בכירים מתעשיית ההייטק הישראלי, אורחים מחו"ל, עיתונאים מובילים, ראשי ראשויות ועוד.

בכנס הושקעו מחשבה רבה והוא נוגע ישירות ליכולת שלנו כמפלגה פוליטית להילחם ולהביא שינוי ועצירת החקיקה המסוכנת.

הכנס יהיה פתוח לכלל חברי המפלגה והשתתפותכם בו חשובה מאוד כמו גם הפצתכם לחברים השונים בסניף.

19:45 - סיום

שלכם
ניר רוזן, מנכ"ל

 

להורדה כקובץ pdf PDF.

פורסם באתר מפלגת העבודה

"הגשמת האידאה איפוא באופן חלקי היא יותר חשובה לנו מאשר מלחמה עקשנית בעד התפיסה האבסולוטית של הרעיון"
פנחס לבון, גורדוניה - חוב. ט' יוני 1929 עמ' 21-22

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי