סקר הפריימריז הגדול

להצבעה

מי יהיה יו״ר העבודה?

הצביעו | השפיעו

הנהלת מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

הנהלת מפלגת העבודה, הנה המוסד המבצע של המפלגה.

התקיימה בעבר בשם "מזכירות לשכה" ושמה הוחלף בוועידה המפלגה שהתכנסה בתאריך 14.9.2017 (אושר בוועידת המפלגה ב14.9.2017):

תיקון מס' 9 - תיקונים כללים: בכל מקום בו נאמר בחוקה "מזכירות לשכה" יאמר "הנהלת המפלגה".

וכן סעיף 30א' בחוקה שונה וקובע:

"הנהלת המפלגה תתכנס בהתאם לדרישת יו"ר המפלגה, או מזכ"ל המפלגה או שלושה מבין חבריה, ולפחות פעם אחת ברבעון. יו"ר המפלגה, או מי מטעמו, יכין את סדר יום ישיבות הנהלת המפלגה וישקוד על קיום ישיבותיה, הנהלת המפלגה יכולה לקבל החלטות גם בישיבה טלפונית".

חברי הנהלת המפלגה

חברי הנהלת המפלגה, נכון לתאריך 12.3.2023:

 1. מרב מיכאלי - מתוקף  תפקידה
 2. ערן חרמוני - מתוקף תפקידו
 3. רועי סגמן - מתוקף תפקידו
 4. דורון ארגוב - מתוקף תפקידו
 5. סימון אלפסי
 6. עופר קורנפלד
 7. רוני הלפרן
 8. רענן כהן
 9. שולמית אשבול
 10. שלמה אביטן
 11. אפרת שגיא-אופיר
 12. גד כרמי
 13. חן אריאלי
 14. חנה מרשק
 15. נאזק מנסור

חברי הנהלת המפלגה, נכון לתאריך 28.1.2021:

 1. מרב מיכאלי - מתוקף תפקידה

 2. ערן חרמוני - מתוקף תפקידו

 3. דורון ארגוב – מתוקף תפקידו

 4. עופר קורנפלד

 5. חניק מרשק

 6. שלמה אביטן

 7. סימון אלפסי

 8. רוני הלפרין

 9. חן אריאלי

 10. רענן כהן

 11. רינת קדם

 12. נאזק מנסור

 13. אפרת שגיא אופיר 

חברי הנהלת המפלגה, נכון לתאריך 7.1.2021:

 1. עמיר פרץ
 2. ערן חרמוני
 3. שולי אשבול
 4. פרדי כהן
 5. מיכה חריש
 6. רענן כהן
 7. לאה פדידה
 8. סימון אלפסי
 9. שלמה אביטן
 10. חניק מרשק
 11. משה כהן
 12. עדינה ולטמן
 13. פיני קבלו

משקיפים

 1. עמרי שגב, יועץ משפטי
 2. יגאל שפירא
 3. דורון ארגוב 

חברי הנהלת המפלגה, נכון לתאריך 22.4.2020:

 1. עמיר פרץ
 2. ערן חרמוני
 3. פיני קבלו 
 4. סימון אלפסי
 5. עדינה ולטמן
 6. יורם מרציאנו
 7. חניק מרשק
 8. רפאל פרדי כהן
 9. שמוליק מזרחי
 10. מיכה חריש
 11. לאה פדידה
 12. מיכל צ'רנוביצקי
 13. שולי אשבול
 14. משה כהן
 15. שלמה אביטן
 16. רענן כהן

משקיפים:

 1. ראש מטה המפלגה, רועי שינדלר
 2. יותם דביר
 3. צביקה אושפיז, יו"ר המוסד לביקורת
 4. יועמ"ש המפלגה, עמרי שגב

הגדרת תפקיד הנהגת-המפלגה (מזכירות הלשכה)

חוקת המפלגה עמוד 16 (נוסח הערות דודו-פדות) מגדירה את תפקידי וסמכויות מזכירות-הלשכה (כיום הנהלת-המפלגה, ראו תיקונים שהתקבלו בוועידה ה9 ב14.9.17).

 "פרק ראשון: המוסדות המרכזיים

ו. מזכירות הלשכה

תפקידים וסמכויות

29. מזכירות הלשכה היא המוסד המבצע של המפלגה, תפקידיה:

א. הנחיית המזכ"ל בניהול השוטף של הצד המשקי של המפלגה.

ב. לשקוד על ביצוע החלטות הלשכה.

ג. לנהל ענייניה הכספים והמשקיים של המפלגה, למנות גזבר למפלגה, לאשר פתיחת חשבונות של המפלגה בבנקים, לקבוע בעלי זכות חתימה בשם המפלגה מדי פעם בפעם, באופן כללי או למטרה מסוימת, לקבל הלוואות ואשראי, לערוב להלוואות, למשכן, לרכוש ולמכור רכוש כל שהוא בין שהוא נכסי דניידי ובין שהוא נכסי דלא דניידי ככל הנדרש לצורכי המפלגה, ובדרך כלל - לעשות כל פעולה שתמצא לנכון בכל הנוגע לעניינים הכספיים והמשקיים של המפלגה.

ד. החלטות של מזכירות הלשכה בנושאים שבאחריותה תחיינה את המפלגה, חתימה של מורשה - חתימה מטעם המפלגה תחייב את המפלגה.

ה. להסמיך מחלקה או חבר לפעול בשמה ומשהסמיכה אותם כאמור - יהא דין אותה פעולה כדין פעולה שנעשתה על-ידי מזכירות הלשכה.

ו. מזכירות הלשכה תדווח ללשכה על פעולותיה.

בחירת מזכירות הלשכה והרכבה

30. בחירת מזכירות הלשכה והרכבה:

א. יו"ר המפלגה, בתוקף תפקידו, עומד בראש מזכירות הלשכה.

ב. המזכ"ל חבר מזכירות הלשכה, בתוקף תפקידו, וינהל את ישיבותיה.

ג. יו"ר ועדת החוקה.

ד. גזבר המפלגה ויו"ר ועדת הכספים.

ה. לשכת המפלגה עפ"י המלצת יו"ר המפלגה ומזכ"ל המפלגה, תבחר בשלושה מומחים מתחום הכספים ו\או משפטנים בכירים ו\או בעלי ניסיון מוכח בהפעלת מערכות גדולות, חברי המפלגה.

יו"ר המוסד לביקורת, יו"ר המוסד לבירור עתירות, ראש מטה המפלגה וראש צוות מזכ"ל - יהיו מוזמנים מתוקף תפקידם.

המזכירות רשאית להזמין לישיבותיה חברים\מומחים\בעלי-תפקידים על פי הצורך.

מועדי סיכום במזכירות

30. מזכירות הלשכה תתכנס אחת לשבועיים, מזכ"ל המפלגה יכין את סדר היום של ישיבות מזכירות הלשכה בתאום עם יו"ר המפלגה, וישקוד על קיום ישיבותיה במועדים הקבועים".

פרוטוקולים

מצורפים פרוטוקולי ישיבות ההנהלה וככל שהיו זמינים.

 1. דיון 25.2.24: לוח זמנים לבחירות ליו"ר המפלגה ב-28.5.24. בקישור.
 2. דיון 20.2.24: החלטה על כינוס ועידה עשירית ב-14.3.24 ובחירות ליו"ר המפלגה ב-28.5.24 והמשך דיון על הנוהל. בקישור.
 3. דיון 18.1.24 - כינוס וועידה 10 במרץ ובחירות ליו"ר במאי 2024. בקישור.
 4. דיון 5.11.23 - דחיית כינוס וועידה 10 ובחירות לוועידה 11, פעילות תמיכה בעורף בזמן לחימה. בקישור.
 5. דיון 12.3.23 - כינוס וועידה 10, הכנות לוועידה 11 ומינוי מזכירי סניפים בפועל. בקישור.
"צריך להיות אדם שכל הזמן פועל למשהו ואני אומר אתה תמיד גדול כגודל העניין שאתה משרת ואתה נהייה קטן אם אתה משרת רק את עצמך"
שמעון פרס, ראיון ב-YNET יולי 2005

הרשמה לעדכונים

סקר הפריימריז 2024

להצבעה

הסקר הגדול של המתמודדים ליו״ר

הצביעו | השפיעו

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-42,576
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 19.5.24, העבודה-מרצ עם 8 מנדטים (בראשות יאיר גולן), מרצ 4 והעבודה 0 מנדטים.
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי