לתמוך בנוער העבודה ולהצביע בעד סעיף 1 בוועידת המפלגה

Thank you for rating this article.

צירי וצירות ועידת מפלגה העבודה, שלום רב, אני אייל צמיר, יו"ר נוער העבודה הנכנס.

בשעה טובה ולאחר שבועות של עבודה על תקנון הנוער, אנחנו מתכוונים לאשררו בוועידת המפלגה 🤩

בנימה אישית, לפני עשרה ימים נבחרתי לראשות נוער העבודה.

מהיום בו נבחרתי, עבדנו יומם וליל בנושא תקנון התנועה, על מנת לשפרו לקראת עיגונו בוועידת המפלגה 💪🏻

ללא קשר לחילוקי הדעות הפנים מפלגתיים, כולנו צריכות וצריכים לתמוך בנוער העבודה, ולהצביע בעד סעיף 1 בוועידת המפלגה!

צירות וצירי ועידת מפלגת העבודה, נוער העבודה הוא של כולנו, שלכם ושלכן. הצביעו בעד הנוער, על מנת לאפשר לנו לפעול עבור המפלגה הזאת ועבור הדרך שלה.

שלכם ושלכן, אייל צמיר, יו"ר נוער העבודה הנכנס🌹