לתמוך בנוער העבודה ולהצביע בעד סעיף 1 בוועידת המפלגה

Thank you for rating this article.

צירי וצירות ועידת מפלגה העבודה, שלום רב, אני אייל צמיר, יו"ר נוער העבודה הנכנס.

בשעה טובה ולאחר שבועות של עבודה על תקנון הנוער, אנחנו מתכוונים לאשררו בוועידת המפלגה 🤩

בנימה אישית, לפני עשרה ימים נבחרתי לראשות נוער העבודה.

מהיום בו נבחרתי, עבדנו יומם וליל בנושא תקנון התנועה, על מנת לשפרו לקראת עיגונו בוועידת המפלגה 💪🏻

ללא קשר לחילוקי הדעות הפנים מפלגתיים, כולנו צריכות וצריכים לתמוך בנוער העבודה, ולהצביע בעד סעיף 1 בוועידת המפלגה!

צירות וצירי ועידת מפלגת העבודה, נוער העבודה הוא של כולנו, שלכם ושלכן. הצביעו בעד הנוער, על מנת לאפשר לנו לפעול עבור המפלגה הזאת ועבור הדרך שלה.

שלכם ושלכן, אייל צמיר, יו"ר נוער העבודה הנכנס🌹

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי. חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

מאז 2004

כבר מעל 17 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 2013 אוניברסיטת תל-אביב

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי