פגמים מהותיים בהיערכות להצבעה דיגיטלית בקרב ועידת המפלגה ביום 12.08.2

Thank you for rating this article.

לכבוד יו"ר מפלגת העבודה, השרה מרב מיכאלי

שלום רב - הנדון:

פגמים מהותיים בהיערכות להצבעה דיגיטלית בקרב ועידת המפלגה ביום 12.08.21

ביום חמישי אחה"צ פורסם באתר המפלגה סדר יומה של הוועידה הקרובה. במוצ"ש (5 ימים טרם ההצבעה בוועידה) פורסמו לראשונה דברי הסבר לסדר היום, אך עד למועד זה כאשר נותרו ארבעה ימים בלבד להצבעה, טרם פורסם נוסח ההצעות בדבר שינויי החוקה אשר מועלים להצבעה. לצערי סד הזמנים הזה איננו מאפשר דיון דמוקרטי אמיתי בקרב חברות וחברי הוועידה, וכל זאת כאשר מסדר היום ודברי ההסבר ברור כי עסקינן בשינויי חוקה מהותיים ומרחיקי לכת.

בכל הכבוד, שינויי חוקה כה עמוקים ראוי להם כי יעשו בדרך המלך כאשר ברור לכל הגורמים והשחקנים הפוליטיים במפלגה כמו גם לחברות וחברי הוועידה על מה בדיוק מצביעים, ובלוחות זמנים המאפשרים לשלל הגורמים הפוליטיים במפלגה לנסות ולשכנע את חברות וחברי הוועידה בעמדתם. אציין כי הבלבול בקרב החברים רב ורבים פונים אלי בעניין. הבלבול כה גדול עד שנאלצו גם בשמך לפרסם "הבהרות" לחברים, אך נוסח של שינויי החוקה המוצעים איננו בנמצא.

בנוסף, אבקש לציין כי בישיבת ההנהלה שבה הוחלט על זימון הוועידה הבעתי את התנגדותי להצבעה בין היתר בשל העובדה כי לא הונח בפנינו נוסח ברור של הצעות ההחלטה/שינויי החוקה. בנוסף, כפי שציינתי בישיבת ההנהלה כמו גם במכתבי אליך מיום 03.08.2021 אשר טרם זכה למענה, הליך הצירופים הרחב של מאות חברותו/או חברים לוועידה נעשה באופן לא תקין, בניגוד לתקנון הוועידה ולחוקת המפלגה, בניגוד לנתונים קודמים הנמסרו לח"מ ע"י הדרג המקצועי במפלגה בדבר כמות הצירופים האפשרית עפ"י התקנון, ובאופן שפוגע קשות בקיומה של הוועידה כמוסד דמוקרטי נבחר, וזאת כאשר "מעמיסים" הקצאות שיועדו לבחירות דמוקרטיות בסניפים, אל ועדת הצירופים מעבר למכסה שנקבעה בתקנון.

בנוסף לכך, בישיבת הנהלת המפלגה שהתקיימה ביום שני 02.08.2021 ובה הוחלט על כינוס הוועידה, ציינתי כייש לקיים הליך סדור של ועדה מפקחת על הליך ההצבעה, נוהל הצבעה ברור, לקיחת מוקד חיצוני להצבעה הטלפונית אשר השיחות בו מוקלטות והוא מאויש על ידי עובדי חברה חיצונית (כפי שנעשה בעבר), מתן הזדמנות שווה והוגנת לכל הצדדים באשר להצבעות שמועלות להביע את עמדתם בפני חברות וחברי הוועידה, ומתן אפשרות אפקטיבית כי נאומיהם/דבריהם יועברו לכלל חברות וחברי הוועידה טרם ההצבעה.

כפי שידוע לכבודה, לא פעם ניתנה לה עצמה האפשרות להביע את דבריה והסתייגויותיה לנושאים שונים שעלו להצבעה בוועידה, כך למשל הצגת באריכות את התנגדותך להצטרפות לממשלה טרם ההצבעה בוועידה בסרטון שהופץ לכל חברי הוועידה.

אם הכל נעשה בשם "הדמוקרטיה", אז איפה הדיון? היכן הנוסחים המדויקים של שינויי החוקה המוצעים? כיצד מתקיים דיון שבו ניתן להציג דעות שונות? לצערי עד למועד זה לא ברור לי כלל ועיקר כיצד הדברים מתנהלים ומתקיימים בעניין זה ואם בכלל.

לאור האמור לעיל, אני סבור כי יש לדחות את מועד כינוס הוועידה וזאת לפרק זמן של 10 ימים לפחות ממועד פרסום הנוסח המלא של שינויי החוקה המובאים להצבעה על מנת לאפשר הליך סדור, תקין ודמוקרטי ובשים לב לכך כי עסקינן בנושאים מהותיים. אבקשך בהתאם לפעול כאמור ועל מנת שלא יתקיימו פגמים קשים בהליך הצבעה האמור להיות דמוקרטי.

עוד אבקש להיפגש בהקדם כדי להסדיר ולתאם את כל הנושאים הנוגעים לניהול ההצבעה בוועידה והתהליכים הקודמים לה, ובכלל זה: מינוי ועדה מפקחת, גיבוש נוהל הצבעה ברור, לקיחת מוקד טלפוני חיצוני להצבעה, מתן אפשרות הוגנת, אפקטיבית ושווה לדוברים שונים - תומכים ומתנגדים להצעות - להביע את עמדתם בפני חברות וחברי הוועידה טרם קיום ההצבעה.

בכבוד רב, ערן חרמוני מזכ"ל מפלגת העבודה

העתקים:עו"ד גד כרמי, יו"ר המוסד לבירור עתירות; ניר רוזן, מנכ"ל המפלג; העו"ד עומרי שגב, יועמ"ש וראש אגף מיפקד

לשכת המזכיר הכללי Office of the Secretary General, חרוץ 6, תל-אביב, , דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : טל' לשכה: 03-7283614 , נייד: 052-3691782 , פקס לשכה: 03-7946901

הורדה כקובץ PDF pdf לחצו פה.

 

"עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"
יגאל אלון, “מסך של חול”

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,197
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2013 שלום עכשיו

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי