הצהרת נאמנות למתמודדים לכנסת - חוג גליל מערבי

Thank you for rating this article.

שלום לכולם.
חוג הגליל המערבי ניסח הצהרת נאמנות למפלגה ולדרכה (המצ"ב) וביקש לאשרר אותה (נשלח לפני בחירת היו"ר) מכל המתמודדים לרשימת המפלגה לכנסת,כולל ח"כים ושרים מכהנים.

להורדה כקובץ pdf PDF.

בימים הקרובים נפרסם פה ובקבוצות השונות את התוצאות, מי אישרר ומי לא, כדי שחברי המפלגה יוכלו להתיחס לכך בבואם להצביע.
להלן הנוסח:

אני _________ המתמודד/ת על מקום ברשימת מפלגת העבודה לכנסת, מצהיר/ה בזאת, כי אם אבחר ברשימה במקום לא ריאלי ואם יו"ר המפלגה הנבחר/ת לא ת/יהיה מי שבחרתי בו/ה, אני מתחייב/ת לעשות כל שלאל ידי להצלחת מפלגת העבודה בבחירות הקרובות, כולל פעילות מעשית בשטח וברשתות החברתיות באינטרנט.
כמו כן, במדה ואזכה להכנס לכנסת בסיעת העבודה, אני מתחייב/ת, לקיים את המשמעת הסיעתית , לא אפרוש מהסיעה ולא אנהג כמעשה עידית סילמאן.
אם אחליט שאין מקומי בסיעה, אפרוש ואתפטר מן הכנסת. המנדט אינו שלי.
בשום מצב לא אפעל נגד היו"ר הנבחר ו/או נגד המפלגה, בין במעשה ובין במחדל.

על החתום
(שם מלא). (חתימה)

_____________ __________

להורדה כקובץ pdf PDF.

חוג גליל מערבי

"טייקון עצמו צריך לשלם מחיר. אני מסייע קודם כל לחוסכים שבצורה לא אחראית מצאו את חסכונותיהם אצלו בתאגיד. אני מסייע לתאגידים שיחזיקו מעמד ולא יפטרו עובדים. אבל אני כמדינה מסייעת רוצה לקבל נציגות בזה העיקר צריך לעשות".
אהוד ברק, גלובס
על המשבר הכלכלי וחילוץ הטייקונים 26.12.2008

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 2014 B

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי