הצהרת נאמנות למתמודדים לכנסת - חוג גליל מערבי

Thank you for rating this article.

שלום לכולם.
חוג הגליל המערבי ניסח הצהרת נאמנות למפלגה ולדרכה (המצ"ב) וביקש לאשרר אותה (נשלח לפני בחירת היו"ר) מכל המתמודדים לרשימת המפלגה לכנסת,כולל ח"כים ושרים מכהנים.

להורדה כקובץ pdf PDF.

בימים הקרובים נפרסם פה ובקבוצות השונות את התוצאות, מי אישרר ומי לא, כדי שחברי המפלגה יוכלו להתיחס לכך בבואם להצביע.
להלן הנוסח:

אני _________ המתמודד/ת על מקום ברשימת מפלגת העבודה לכנסת, מצהיר/ה בזאת, כי אם אבחר ברשימה במקום לא ריאלי ואם יו"ר המפלגה הנבחר/ת לא ת/יהיה מי שבחרתי בו/ה, אני מתחייב/ת לעשות כל שלאל ידי להצלחת מפלגת העבודה בבחירות הקרובות, כולל פעילות מעשית בשטח וברשתות החברתיות באינטרנט.
כמו כן, במדה ואזכה להכנס לכנסת בסיעת העבודה, אני מתחייב/ת, לקיים את המשמעת הסיעתית , לא אפרוש מהסיעה ולא אנהג כמעשה עידית סילמאן.
אם אחליט שאין מקומי בסיעה, אפרוש ואתפטר מן הכנסת. המנדט אינו שלי.
בשום מצב לא אפעל נגד היו"ר הנבחר ו/או נגד המפלגה, בין במעשה ובין במחדל.

על החתום
(שם מלא). (חתימה)

_____________ __________

להורדה כקובץ pdf PDF.

חוג גליל מערבי

"עוני זה לא רק לחם. זה מושג רחב. מי שתופש את בעיית העוני כבעיית לחם הוא צר אופקים. עוני הוא בתרבות בחינוך בתעסוקה. עוני הוא בסולידריות ובעוצמה פנימית"
עמיר פרץ

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי