החלטתי לא להתמודד בגלל ביטול משבצת עולים ברשימת העבודה לכנסת - я решил не выдвигать свою кандидатуру в общий список

Thank you for rating this article.

חברות וחברים! לפני זמן מה הכרזתי על מעמדותי לרשימת מפלגת העבודה לכנסת-25 למקום המשוריין לעולים.

הואיל ובתקנון שעליו הצביעה ועידת המפלגה ב-1.8 בוטל המקום המשוריין לעולים ולאחר התייעצות עם חבריי בארגון העולים במפלגת העבודה, ח"כים ושרים לשעבר, אנשי רוח של תנועת העבודה, פעילים מרכזיים ומשפחתי, החלטתי שלא להגיש את מועמדותי לרשימה הארצית.

אני מתכוון להשקיע את מאמציי בעזרה לאנשים הכי ראוים להבחר ובהצלחת מפלגת העבודה בבחירות.

מבקש להודות לחברי המפלגה שהבטיחו לי את תמיכתם.

 משבצת עולים ברשימת העבודה

 

Уважаемые друзья! Некоторое время назад я объявил о своём желании баллотироваться на праймериз в партии "Авода" на бронированное место для репатриантов.

Ввиду того, что партийным съездом 1.08 принят новый регламент выборов, отменяющий бронированное место для репатриантов, и после консультации с моими соратниками по Организации репатриантов в партии Авода, бывшими депутатами и министрами от партии, интеллектуалами рабочего движения, центральными активистами и моей семьёй, я решил не выдвигать свою кандидатуру в общий список.

Я намерен направить свои усилия на то, чтобы помочь избранию в список самых достойных кандидатов и на успех партии на выборах.

Я хотел бы поблагодарить членов партии, которые пообещали мне свою поддержку и извиниться перед теми, кого разочаровал

своим решением.

Мы не прощаемся, всё лучшее впереди!

פורסם בעמוד הפייסבוק של ולדימיר סברדלוב

"ביטחוננו תלוי בשלום בין יהודים לערבים בארץ ישראל ובינינו לבין מדינות ערב ... ולשם כך מוצדק לשלם מחיר כבד"
ברל כצנלסון, 1938

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי