פנייה לועדת הבחירות לראשות העבודה בנושאי טוהר הבחירות והתפקדות כפולה

Thank you for rating this article.

פנייה לועדת הבחירות לראשות מפלגת העבודה בנושאי טוהר הבחירות והתפקדות כפולה.

"... דורשים אי מעורבות מוחלטת של כל הנוגעים בדבר, בבחירות אלו ובפרט את אי מעורבותם של גורמים במפלגה הנמצאים בניגוד עניינים ואינטרסים בין תפקידים כפולים בהם הם אחראים ונמצאים בניגוד עניינים ..."
"הצלבת מתפקדים כפולים ... אבקש לדעת האם המפלגה מבצעת תהליך הצלבה והסרת מתפקדים כפולים טרם הבחירות ליו"ר המפלגה .... אבקש לדעת האם יצאה פניה רשמית של המפלגה למפלגות ... ככל שלא יבוצע הליך זה בכוונתי לפנות לערכאות משפטיות על מנת למנוע את עיוות ההליך הדמוקרטי".


עזי נגר
עזי נגר

"אבל העיקר הוא העם. תחיית העם קודמת לגאולת הארץ. אנחנו מעמידים את הכל על העם"
א.ד. גורדון, עם אדם

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 2014 C

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי