פרוטוקול ועדת הבחירות לוועידה 11 2.6.24

Thank you for rating this article.

פרוטוקול ישיבת ועדת הבחירות לוועידה האחת עשרה, מתאריך 2.6.24 (טיוטה לא רשמית).

כולל רשימת נוכחים, סדר יום ותמצית פרוטוקול הדיון והחלטות - 1, 2, 3, 4.

להורדת פרוטוקול כקובץ PDF

סדר היום

- קביעת הוראות משלימות לתקנון הבחירות לוועידה
- הקצאת המועמדים מכל אזור
- הבטחות ייצוג
- שיטת הבחירות
- בחירתם של חברי ועדת הבחירות

סיכום הישיבה

יאיר גולן, יו"ר המפלגה:
ועידת המפלגה: מוסד ההתדיינות העליון של המפלגה ומקום בו מתבצע שיח אנכי בלתי אמצעי.
המשימה המשותפת היא להביא כמה שיותר מצביעים. אנחנו צריכים ועידה פונקציונלית, אפילו בהקשר הפרקטי – ועידה של 3,000 אנשים זו אינה ועידה פונקציונלית.
אם מכנסים ועידה וחלק גדול מהאנשים לא מגיע, זה לא מקובל. להיות חבר ועידה זו זכות, אך גם חובה. המספר הקטן יותר, צריך לגלם איכות גבוהה יותר. אנשים שיש להם מה לתרום. מנהלי מכינות, חברי מועצות עיר וראשי רשויות מקומיות. לשם אני מכוון ולשם צריך להגיע. אני מבקש מכם, חברי הוועדה, להגיע למקום הזה.
אני נבחרתי בשבוע שעבר; אני לא משלה את עצמי שהפכתי למומחה לארגון מפלגות שכידוע יש לה היסטוריה ארוכת שנים. אני לא רוצה להיכנס לשינויים מבניים. אני מציע להתכנס לכדי בניית ועידה אפקטיבית, לאחר מכן לשינוי המחנה ורק לאחר מכן לבחינה של מוסדות ומבני המפלגה. נחשוב על כל הצעה שתגיע.
תמיד אנחנו צריכים לשאול כל מבנה ארגוני, איזו פונקציה הוא ממלא. האם הוא ממלא את אותה פונקציה, האם ראוי שהוא יישאר וימלא אותה או שנגלה שהוא מיותר.
אנחנו רוצים מפלגה תוססת, חיה, פעילה ועושה את הדבר שלשמו יש מפלגות. להגיע להיות מפלגה גדולה ככל שניתן.

השופט ויו"ר ועדת הבחירות:
אנחנו מצויים בסד זמנים מאד מלחיץ ונהיה חייבים להזדרז. אני מתנצל אם בעקבות הזירוז הזה, אני אבקש לתמצת.
ביחס לבחירתם של חברי ועדת הבחירות, התעניינתי אצל מזכ"ל המפלגה איך היה נהוג בעבר. הנוהל בעבר היה נראה לי טוב מאד. יש את חברי הוועידה הנבחרים ויש את המצורפים. חברי הוועדה שמעוניינים להיות חברי וועידה יהיו חברי וועידה מצורפים מבלי להיות בבחירות.

עומרי שגב:
ביקו מיד יציג את נושאי סדר היום: מס' צירי הוועידה הנבחרים, איזורי הבחירה, דמי הרישום, מספר הסימונים, הבטחות ייצוג, לוח זמנים וצירופים.

צביקה ארן (ביקו):
אנחנו רוצים לקיים את זה לפי התחייבות ופסק דינו של בית המשפט המחוזי, בחרנו בדרך המלך והמטרה היא לעמוד בלוח הזמנים.
חלק מההצעות שיאיר ביקש מאיתנו להעלות, אלה הצעות שמבקשות מאיתנו לייעל אבל גם מתיישבות עם הרצון לשמור על התקנון ומצד שני להסתכל "ארוך טווח" ולייצר ועידה שיכולה להתיישב באולם אחד.
צריך לזכור שאם יהיו איחודים, נצטרך עוד לגדול ולהתרחב. אנחנו רוצים שהוועידה תהיה גוף עם משמעות.
הוועידות יתכנסו באופן פיזי והרעיון הוא לתת לה משקל.
מספר צירי הוועידה: התקנון מתיר לנו לבחור עד 1,800 צירים. אנו מעוניינים שהנבחרים, לפני הצירופים יהיו 600 צירים. (שליש מהמקסימום המותר), אנחנו ארבעה חברי כנסת והוועידה צריכה לשקף את גודל המפלגה. המצורפים יהוו בסביבות 250 צירים שזה המקסימום המותר.
600 נבחרים גאוגרפית
200 -+ צירופים.
200 -+ מתוקף תפקידם.
העברה מסניפים למחוזות, לטובת ייצוג גאוגרפי אך עם יכולת ניהול אפשרית. זה יאפשר לנו לשמור על גמישות ניהולית עם ייצוג.
המחוזות (לפי המבנה המפלגתי הקיים): צפון, חיפה, תל אביב, ירושלים, ערבי, דרוזי, מושבים, קיבוצים, שרון שומרון, דן, מרכז, דרום, נגב בקונסטלציה הזו אנו מגיעים לסביבות 1,100 חברי וועידה. זה לפני איחודים למיניהם.

אלה ונה:
ה500 הנוספים אלו הצירופים?

ביקו:
צריך להגדיר את זה לפי התקנון.

ערן חרמוני:
התקנון קבע 1,800 נבחרים בסניפים, 250 תוקף תפקידם, 250 וועדה לתיקון עיוותים. סך הכל – 2,300 איש. 80 אחוזים נבחרים, 20 אחוז צירופים. אתה יוצר פה עובדה שהוועידה תהיה חצי נבחרת וחצי מצורפת. שינוי הבחירה למחוזות ולא בתוך סניפים, יוצר פה שינוי ארגוני. כבר בישיבות הקודמות ביקשתי שתהיה טיוטה ראשונה לאיזורי בחירה. היו הסכמות בבית המשפט, בתקנון כתוב "עד 1,800 באיזורי הבחירה". אבל בהסכמה עם עזי נגר לא כתוב את המילה "עד".

עמרי:
מה שמופיע באתר המפלגה זה הנוסח שאליו הגענו בעקבות ההסכמות עם המזכ"ל ועם עזי נגר בעקבות ההליך שהתקיים בבית המשפט המחוזי. כל מילה ומילה נבחנה בקפידה וכך הגענו להסכמה. בעקבות הדיונים האלו התקיימו בנושא הזה ישיבות וכך הגענו לנוסח הזה המוסכם והוא מופיע באתר המפלגה. שים לב שהוספה הערה באתר שנוגעת להוספת המילה "עד" בקשר לצירופים.

איטה:
במחוזות הגדולים, יכול להיות שתהיה בעיה. יהיו מספר בודד של צירי ועידה לערים גדולות כמו מודיעין, ראשלצ ואשדוד? צריך לבדוק מה נעשה עם המרירות או התסכול שיכול לעלות בערים האלו.

חיה כהן:
לנגד עיניי יש את מספרי הנוכחות בוועידה. המס' היו מזלזלים. אנחנו יודעים מה יקרה במאבקים כשנקבל את המכסות. זה נקבע על פי הצבעה בפועל לעומת חברי מפלגה. איפה שיש מצביעים – יהיו חברי ועידה.
אנחנו מרמים את עצמנו עם הדבר הזה שנקרא "סניפים" – יש סניפים בהם אין מזכיר, אין סניף בפועל. כשאתה בא למחוז זה מקבל משמעות אחרת. אני רוצה בכל זאת לחשוב אם אפשר להוסיף מכסה שתתן הרגשה שלא יצאנו עם ידיים ריקות.

אלה ונה:
זה לא פתרון למחוז מרכז – זה צריך להיות פתרון רוחבי.

ביקו:
ליאיר אין בעיה להגביל את הצירופים ובעלי תוקף מתפקידם ל200 כל אחד.

איטה:
אני מציעה להעלות את כמות הנבחרים.

אלה ונה:
לי זה לא נראה לעניין כל הבחירה המחוזית.
בעבר הייתה משמעות לסניפים, החברים היו נפגשים גם כאשר לא היה להם בניין מפלגתי.

ביקו:
נעלה את המספר ל700 וגם נגביל את הצירופים לסה"כ 400

אלה ונה:
אני הבנתי שחברי הוועידה יהיו חברי הסניף.

ביקו:
בוועידות הקודמות כל סניף קיבל מכסה של צירים ושלח מספר נציגים על פי הצבעה בתוך הסניפים.

יו"ר הועדה:
אני מציע שאם לאחת הערים באיזור לא נבחר ציר, במסגרת תיקוני העיוותים ייבחר לאותו סניף ציר בהתחייבות.

חיה:
ההתחייבות של השופט נותנת לי נחת.

ביקו:
בוא נשים את זה כהמלצה ולא כהתחייבות כי זהו אינטרס שלנו להרחיב את הייצוגיות באמצעות הצירופים אבל כמות הצירופים מוגבלת.

סטפק:
לא סתם הגענו למצב שאין כמעט צירופים. יש הרבה מאד צירופים חשובים מאשר סניפים בהם לא נבחרו צירים לוועידה.
אני גם נגד צירוף חברי הוועדה לצירי ועידה. אני לא חושב שיש לנו בכלל סמכות לדון במבנה המפלגה. אחת הרעות הכי חולות של מפלגת העבודה אלו ועידות גדולות. יש ממוצע של 15% השתתפות. הוועידה צריכה להיות משהו אקסקלוסיבי שאנשים רוצים להיבחר אליו. לא משנה באיזה מספר ננקוב היום כי אנחנו יודעים שיהיו עתירות בנושא. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לגודל המפלגה הנוכחי, אני חושב שצריך לאשר היום רק .400 אני לא מבין למה בכנסת יש 120 נבחרי ציבור ולנו יש 700 נבחרים על 50 אלף פקודים וארבעה מנדטים.

יענקלה:
כעיקרון אם הייתי יכול לאשר 100 צירים זה מה שהייתי עושה. אני מבין שיש מסורת רבת שנים, אך יש לרסן אותה ככל הניתן כי אם נחזור לוועידות האלה כוחנו יירד כמו שקרה בעבר. אנחנו צריכים לתת גיבוי למוסדות מצומצמים ככל הניתן. עזי, אדם שקיבל פחות מאחוז מטריד את המפלגה ימים ולילות.

ערן:
אני מסיים את תפקידי בוועדת הבחירות. יש פה החלטות דרמטיות שנעולים עליהן, הן נעשו ללא דיון ואני אפילו חושש שההליך נעשה לא תקין. אני לא רוצה להפריע ואני מאחל לכולם בהצלחה.

ביקו:
הקביעה של גודל הוועידה לא בידינו ואני מקווה שנעשה את זה בהמשך בחשיבה משותפת. אנחנו מכבדים את כללי המשחק שנכתבו פה מראש. אני מקווה שאחרי הבחירות נחשוב על זה הלאה, כרגע בתקנון הקיים אנחנו לא משנים אותו.

סטפק:
אני רוצה שיהיו 400 לפי מחוזות.

יענקלה:
אני מקבל את עמדת בקשת היו"ר. 600 לפי מחוזות ו250 צירופים.

ביקו:
אני אשמח אם נדבק בבחירת 600 לפי מחוזות, 200 צירופים.

חיה:
אני מבקשת להעלות את זה ב 100 ל700 צירים, עם 200 צירופים ו200 מתוקף תפקידם.

החלטה

מספר הצירים הנבחרים לוועידה יהיה 700;
הבחירות יהיו לפי מחוזות המפלגה המוכרים;
ההצעה עברה ברוב קולות חברי הוועדה נגד דעתה החולקת של הח' אלה ונה

עמרי:
לנו לוועדה זו סמכות לקבוע את התפקידים שיצורפו מתוקף תפקידם. הנושא יעלה להצבעה בוועדה באופן מסודר ושמות המצורפים יאושרו בוועידה ה-11.

ביקו:
הוועדה של הצירופים ותיקוני העיוותים תיקבע על ידי ההנהלה ויאושר על ידי הוועידה.
צירי ועידה משלמים היום 105 דמי חבר נוספים שנתיים ו100 שקלים דמי רישום ראשוניים (לפני כחמש שנים). אנחנו מציעים להעלות את זה ל150 שקלים, בלי דיפרנציאציה. לא הרבה מעל האינפלציה.

ניר:
ועידה אמורה לעלות בסביבות הרבע מיליון שקלים. להקטנת הוועידה יש משמעות כלכלית דרמטית. אני לא יודע מאיפה אנחנו הולכים לשלם את הדבר הזה. אנחנו חייבים להעלות את דמי הרישום האלה.

מאיה נורי:
זה ממש לא לעניין להעלות יותר מ150 שקלים.

חיה:
אני חושבת ש150 זה מעט מידי, אני חושבת ש180 שקלים פעם בחמש שנים זה תשלום לגמרי סביר.

ביקו:
נישאר על 150

החלטה

דמי הרישום למועמד בבחירות לוועידה יעמוד על 150 ש"ח;
ההצעה עברה ברוב קולות חברי הוועדה. אבנר סטפק נמנע.

ביקו:
בבחירות הקודמות מייצרים מצב שבו אתה יכול להצביע לפחות ל50% עד ל70% מהמועמדים. אני מבקש להשאיר את מה שהיה בתקנון הקודם.

השופט:
בפתח הדברים שהעמדתם להצבעה את האיזורים, לפי חלוקת איזורי המפלגה, תוך כדי הדברים ציינתי שלפחות מכל יישוב חייב להיבחר מישהו. בהחלטה לא שמעתי את זה.

ביקו:
הוספנו את זה כהערה שלא יכולה להיות מחייבת שהיו"ר ישתדל לעשות את מיטב המאמצים לטובת זה. זה אינטרס שלנו.

השופט:
אני אמנם חבר ועדה אבל אני לא מצביע. אני רוצה להבהיר שאיני נמנע במשמעות של נמנע, באופן טבעי אין לי אמירה, אני יותר סדרן שכולם יישמעו אבל אין לי תפקיד ואני לא מצדד בכך או אחרת, אלא אני פשוט לא יכול לקבוע את האגרה. רק מבהיר.

החלטה

כל בוחר יהיה רשאי לסמן בין 50 ל-70 אחוזים ממספר המועמדים בכל מחוז;
ההצעה עברה פה אחד.

ביקו:
הבטחות הייצוג – אנחנו עושים שיפור. בוועידה הקודמת היה 40% הבטחת ייצוג לנשים, עכשיו עולה ל50% בהתאם לחוקת המפלגה. מדובר לפי מחוז ולא בכולל.

חיה:
היה ומתוך 50 מועמדים, הגישו 40 מועמדים, מתוכם פחות מחצי מהנשים. מה אנחנו עושים עם ההפרש?

ביקו:
אין רשימה מרכזית, אם יש פחות מועמדים, אין השלמה. פשוט פחות צירים נבחרים.
הבטחת הייצוג השנייה היא 20% צעירים כפי שהיה.
15% ותיקים קרי גיל 62 לנשים, 65 גברים. גם כמו שהיה בוועידה הקודמת.
אנחנו מציעים ומבקשים שליש חברי ועידה שלא היו חברי ועידה בעבר. רוב המצביעים שהשתתפו בפריימריז אלו מצטרפים חדשים מהחודשים האחרונים. אנו חושבים שזה מסר טוב כדי לתת לאנשים את התחושה שהם מוזמנים.

חיה:
איך אתה דואג לאחוז הזה?

ביקו:
זו בדיוק הקריאה בשבילך של לבוא ולהביא אנשים חדשים לוועידה.

חיה:
הרעיון הוא מצוין.

ביקו:
בגלל ההיקף העצום שהצביע ולקח חלק בפעילות, אנחנו מציעים גם הבטחת ייצוג של 15% למצטרפים חדשים.
יש כלל שבסוף עד 65% יהנו מהבטחות ייצוג למחוז בחירה - גם עיקרון שהיה מעוגן בתקנונים קודמים.

עמרי:
אנחנו רוצים לוודא שלכל מחוז יש הבטחת ייצוג, למשל: אישה, גמלאית, חדשה – היא תופסת הבטחות ייצוג של כלל הסקטורים. הסדר עובד ככה: קודם כל תמומש הבטחת הייצוג החסרה ביותר. נשים, צעירים, גמלאים וכו'.
כדי לא לפגוע יתר על המידה באנשים שקיבלו הרבה קולות, אנחנו מתקנים ל 65% הבטחת ייצוג כדי לתת מקום לנבחרים.

איטה:
כשאתה אומר 33% שלא היו מעולם בוועידה ומתוכם 15% חדשים?

ניר:
חדשים זה אנשים שהתפקדו עכשיו? ב2024?

איטה:
תגדיר מה זה חדש.

ביקו:
מי שהתפקד מה 1.1.24

איטה:
מי שחזר הוא חדש? במסגרת נדידת העמים, היו פה אנשים שהיו חברי מפלגה ולא התאים להם, הלכו למפלגה אחרת, חזרו אלינו ועכשיו ניתן להם עדיפות?

ביקו:
קיבלנו את דעתך.

ניר:
אני רוצה לייצג פה את עובדי המפלגה, אני חושב שעובדי מטה המפלגה צריכים להיות חלק. או שכולם באופן גורף לא מצורפים לוועידה או שכולם באופן גורף מצורפים.

חיה:
למה לא לפי תפקידים?

אבנר:
אנחנו מפלגה פוליטית ולא מחלקים פה ג'ובים. אני נגד ההצעה הזו.

החלטה

הבטחות הייצוג יהיו כדלקמן: 50% לנשים; 20% צעירים; 15% ותיקים; 33% לא היו חברי ועידה
ההצעה עברה ברוב קולות חברי הוועדה. אבנר סטפק נמנע.

ניר:
הדבר הכי חשוב הוא לעמוד בלוח הזמנים פרוצדורלית. מחר נפרסם את התקנון עם הסבר ובקשה לחברים שיתנו את הערותיהם. *מציג את לוח הזמנים לחברי הוועדה.

קובעים דיון – יום רביעי 5.6 בשעה 20:30 בזום.

אבנר:
אנחנו חייבים לעשות הכל בדיוק לפי הספר, כי גם ככה נכתבות עתירות כרגע בנושא בזמן שאנחנו מדברים.

ביקו:
אני רוצה לבקש מהשופט לפנות לערן לחזור לוועדה.

הישיבה ננעלה

נוכחות

חברי הוועדה

נכחו

כב' השופט (בדימ') יעקב שמעוני, אלה ונה, מאיה נורי, חיה כהן, ערן חרמוני, דקלה אלון, יעקב בכר - זום, אבנר סטפק - זום, איטה עטייה, צביקה ביקו ארן, ריבה סלומון, מיכאל רון, אלכס יניב

נעדרו

יעקב בכר

מוזמנים

עמרי שגב, רון קורמוס, ניר רוזן

___
פורסם באתר המפלגה בתאריך 4.6.2024

"ממשלה ... יכולה להדפיס כסף או ללוותו מהציבור ... החוב הענק שיוטל על הדורות הבאים הוא אגדה. הגדלת גרעון הממשלה במצב של מיתון היא לצורך צמיחה שמשרתת את הדורות הבאים במקום להותיר להם משק בלתי מפותח"
ד"ר אסתר אלכסנדר

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - שיר לשלום

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי