ערעור על הליך הבחירות הפסול מעיקרו טרם נקיטת הליכים משפטיים

Thank you for rating this article.

פונה בהמשך לפנייתי הקודמת, לאחר שחששות אותן העלתי בדבר תהליך הצגת המועמדים ותהליך הבחירות כולו אומתו וכן לאחר שנחשפתי לפגמים חמורים הפוגעים בשיוויון, בהליך התקין ובדמוקרטיה המפלגתית. אבקש את פסיקתך המהירה בשל קוצר הזמנים ובשל כוונתי לפנות לערכאות נוספות במידת הצורך. הכשל החמור והפסול שמעמיד את כל תהליך הבחירות תחת צל כבד של התנהלות פסולה, לא תקינה, לא דמוקרטית ובוודאי שלא שוויונית ובהיעדר פנקסי בוחרים, גם לא ניתן ליצור כאלה באופן פרטי וכפי שכבר צוין בפנייתי ממוצ״ש: למי שהיה פעיל במטה מועמד ליו״ר המפלגה יש יתרון מובנה וחזק על פני אחרים.

אבקש לפסוק על השהיית תהליך הבחירות, קביעת מועד חדש מאוחר יותר.

לכבוד כב׳ השופט יעקב שמעוני, יו״ר וועדת הבחירות לוועידה ה-11
א.נ שלום רב,

הנדון: ערעור על הליך הבחירות הפסול מעיקרו טרם נקיטת הליכים משפטיים

אני פונה אליך בהמשך לפנייתי הקודמת, לאחר שחששות אותן העלתי בדבר תהליך הצגת המועמדים ותהליך הבחירות כולו אומתו וכן לאחר שנחשפתי לפגמים חמורים הפוגעים בשיוויון, בהליך התקין ובדמוקרטיה המפלגתית. אבקש את פסיקתך המהירה בשל קוצר הזמנים ובשל כוונתי לפנות לערכאות נוספות במידת הצורך.

1. במוצ״ש 22.6.24 פניתי אליך על מנת לערער על החלטת ועדת הבחירות להפיץ פנקסי בוחרים חסרי תכלית, שאינם מאפשרים למועמדים לוועידה לדעת מי קהל הבוחרים שלהם ואינם מאפשרים יצירת קשר עימם באופן אקטיבי. תהליך בחירות ללא תעמולה, ללא שכנוע - איננו תהליך בחירות, בוודאי לא דמוקרטי. בוודאי לא במפלגה בעלת עבר דמוקרטי מפואר כמו מפלגת העבודה, ובוודאי שלא במפלגה בעלת עתיד מפואר תחת השם ״הדמוקרטים״.
2. קיבלתי את אישורך לקבלת הפניה ואני ממתין לפסיקתך בנושא ע״פ הסמכות שניתנה לך מכח תקנון הבחירות - דבר שיאפשר לי להמשיך לערכאות נוספות במידת הצורך.
3. עם זאת, לא אוכל להמתין בלבד שכן עליי להצביע על מספר פגמים חמורים נוספים המעיבים על תהליך הבחירות שלמעשה, בהמשך לחששות שעלו גם בפנייתי ממוצ״ש, קיבלו משנה תוקף.

הנושא הראשון: פורטל המועמדים

4. ראשית, יש לעמוד על הכשל החמור והפסול שמעמיד את כל תהליך הבחירות תחת צל כבד של התנהלות פסולה, לא תקינה, לא דמוקרטית ובוודאי שלא שוויונית, העובדה שלמועמדים שונים ניתנה מגבלת תווים להצגה עצמית (300 תווים על פי התיעוד שבידי), בעוד שמועמדים אחרים לא הוגבלו. ישנן דוגמאות לפרסומים שכאלה למכביר, ובכל זאת אביא רק שלוש מהן: אביגיל ארנהיים ( 352 תווים), גבריאלה וולף (692 תווים - יותר מפי שניים מהמגבלה!), ליאם שאדסירט ( 1013 תווים - יותר מפי שלוש מהמגבלה!) כמובן שאין לי שום טענות כלפי חברים יקרים אלה, שכן גם אני לו היתה ניתנה לי האופציה הייתי חורג מהמגבלה בחפץ לב. עם זאת, החריגה מהתקנון, שבירת השיוויון בין המועמדים והפגיעה בכללי הצדק הטבעי שכה זועקת לשמים צריכה לעמוד במבחן משפטי בהקדם ועל פורטל הבחירות וכל תהליך הבחירות להיות מושהה באופן מיידי.
5. דבר זה, בא בנוסף להנחיה תמוהה שנשלחה במסרונים הן ביום רביעי ( 19.6 ) והן ביום חמישי ( 20.6 ) לפיה ניתן ״לשלוח מחדש תמונה וטקסט״ לפורטל המועמדים. זאת בניגוד מוחלט להודעה שהופיעה בטופס הגשת המועמדת לפיה על מועמד להשלים את כל הפרטים בטופס על מנת להגיש מועמדות - כלומר, ולא בכדי, הרושם שנוצר הוא של סופיות ההגשה, וכך גם על פי ההיגיון - אין סיבה לתת אפשרות ל״מקצה שיפורים״ למי שלא טרח להשקיע בהגשת המועמדות הראשונית, וגם אין סיבה למועמד שכבר טרח ומילא את פרטיו לערוך מקצה שיפורים שכזה. ההיפך הוא הנכון: יש להימנע בדיוק מצעד שכזה אפילו רק מהחשש הקטן שינדוף ניחוח של אפשרות למתן מקצה שיפורים שכזה למקורבים או אנשי שלומם של מאן דהוא. והנה, הדבר נעשה.
6. יודגש, לא מדובר בעניין פעוט, שכן מועמדים רבים שקלו כל אות, כל פסיק וכל רווח בהצגתם העצמית, ויש שיכלו להפריז בתאריך ובהישגים אילו היתה ניתנת להם הבמה לכך. מגבלות שמטרתן ליצור שוויון בתהליכי בחירות/הצבעה נהוגות בכל דמוקרטיה וניתן לראות דוגמאות לכך גם בכנסת, בעמותות ובגופים רבים אחרים.
7. פורטל המועמדים שעלה לאוויר רק אתמול, מכיל פרטים של מאות מועמדים בכל מחוז, מסודרים באופן אלפביתי: 20 מועמדים בכל עמוד נגלל, כאשר על המסך ניתן לראות את תמונתו של מועמד אחד בלבד ברגע נתון. גולש באתר לאחר שראה 20 מועמדים, נדרש ללחוץ על ״טען עוד״, להמתין, להמשיך לגלול וחוזר חלילה. בסיום רשימת כל המועמדים באות א׳ עליו ללחוץ באופן אקטיבי על האות ב׳ ולחזור על כל התהליך. כלומר, הבוחר הפוטנציאלי האידיאלי במחוז שרון שומרון (על פי ההערכה של כ 400-מועמדים רשומים) ייאלץ להקליק מעל ל 200- פעמים על ״טען עוד״ ועל אותיות א׳ ב׳ על מנת לסקור את כל המועמדים שהוא עשוי להצביע להם. מובן ששיטה זו מקפחת כל מי שלא התברך בשם שמתחיל באות א׳. על תקלה זו עמד גם חבר ועדת הבחירות עו״ד צביקה ארן במאמרו, כגזירת גורל, מבלי שנדמה שמישהו ערך איזשהו דיון על המחיר הדמוקרטי שגובה השיטה האחת והיחידה, הבלעדית, הזו - להצגת המועמדים. ואדגיש שוב - ללא שום דרך אחרת שבה מועמד יכול ליצור קשר עם בוחר ולהיפך.
8. גם יצוין, שתעלומה בפני המועמדים ברגע זה, כיצד יראו מסכי ההצבעה, והאם גם על מנת להצביע להם, ידרש מחבר להקליק מעל ל 200- פעמים.
9. יצוין שגם האופציה הניתנת לחבר לחפש מועמד על פי אות הינה חסרת משמעות. אני לא מכיר אדם שיש לו יכולת ניבוי בסגנון: ״יש לי הרגשה ששמו של המועמד שהאידיאולוגיה שלו קרובה לשלי מתחיל באות ז׳״. ממילא אופציה זו לא פעילה כאשר נכנסים לאתר ממחשב שולחני.
10. כפועל יוצא מהמצוין לעיל: יש להשהות מיידית את תהליך הבחירות, לאפשר לכלל המועמדים לתקן את ההצגה שלהם (להאריך או לקצר בהתאם לכללים חדשים ושוויוניים), לבחון את תהליך הצגת המועמדים מראשיתו ועד תומו - לרבות תהליך ההצבעה, ורק אז להמשיך את התהליך - כלומר, לדחות את תאריך הבחירות בכל מקרה.

הנושא השני: רשימת מועמדים

11. נכון להיום, לא ניתן להשיג רשימת מועמדים שלמה ע״פ מחוז על מנת שכל מצביע יוכל לדעת מי מתמודד במחוז שלו במבט פשוט וזריז על טבלת שמות (כאמור, הפורטל לא מהווה פיתרון ריאלי). אי קיומה של טבלה כזאת, גם לא מאפשרת לדעת מהו מספר המתמודדים הסופי בכל מחוז, ובוודאי שאי קיומה לא מאפשר למצביע פוטנציאלי ליצור קשר עם מועמד כזה או אחר. כלומר, לא רק שלמועמדים אין דרך ליצור קשר עם המצביעים - גם למצביעים אין דרך ליצור קשר עם המועמדים.
12. מצב דברים זה מחייב מעורבות מתווכים הנכנסים לריק ומשפיעים בדרכים לא דרכים על הדמוקרטיה המפלגתית: הפצת רשימות ״מומלצים״, רקימת ״דילים״ ועוד. כלומר, הגם שהתופעה קיימת ואף לגיטימית במידת מה, כשהיא הופכת להכרח מעצם כללי המשחק שנקבעו היא משנה דרמטית את יחסי הכוחות שבין חבר מן המניין לבין ה״עסקן״, והכל בתוך האפילה שבה אין רשימת מועמדים שאף תאפשר לו לדעת מי מתחרה מולו במחוז, מי הם החברים החדשים שנוספו למפלגה באלפים אך לפני חודש ועוד.
13. כך מתאר את המצב איתי אלמוג בר, חבר מועצת העיר מודיעין, בהודעת וואצאפ לחברי הסניף:
״בבחירות הקודמות היו ב-2018 ההצבעה היתה למועמדים/ות מהסניף עצמו בלבד. זה אפשר לחברי הסניף להצביע לא.נשים שהם מכירים. הפעם ההצבעה היא לפי מחוז כלומר כולנו נצביע למועמדים/ות מערים רבות במחוז מרכז לדוגמה: מודיעין, ראשון, רחובות, חולון, נס ציונה, יבנה, שוהם, בת ים ועוד ועוד
והוא גם מתאר את הפיתרון:
״כדי להצליח להכניס אנשים מהעיר שלנו - המסקנה המתבקשת היא לעבוד בשיתוף פעולה עם סניפים נוספים על רשימה משותפת שעליה הסניפים שבהסכם ימליצו לחברי הסניפים שלהם. אותה רשימה תכלול מועמדים/ות ממספר סניפים שונים״
כלומר, כל מועמד בר דעת מבין שסיכוייו היחידים להיבחר הם לא באמצעות הצגת מצע בחירות בפורטל המפלגה, אלא בסחר-מכר, דילים פוליטיים, התברגות לרשימות ״מומלצים״ והימנעות מ״רשימות חיסול״, וכל חבר מפלגה מבין שעליו לבחור רשימה שהוכנה מראש להצביע על פיה ולא על פי חפץ ליבו. דמוקרטיה במיטבה?
14. דוגמא נוספת, מגיעה מלא פחות קבוצת וואצאפ, ככל הנראה רשמית של יו״ר המפלגה, בשם ״צוות גולן - לב השרון״ בה מי שמזדהה כ״מנהלת מחוז שרון שומרון״, לימור לוינשטיין, מציעה לחברים בקבוצה (מועדון סגור לתומכי היו״ר מתקופת הפריימריז) להציג מי מהם מועמד, על מנת שהאחרים יוכלו לתמוך בו. לדאבון הלב, אין דוגמא לקבוצה מן הסוג הזה שפתחה המפלגה או היו״ר לחברים ממעגלים אחרים. מיותר לציין שבהיעדר פנקסי בוחרים, גם לא ניתן ליצור כאלה באופן פרטי וכפי שכבר צוין בפנייתי ממוצ״ש: למי שהיה פעיל במטה מועמד ליו״ר המפלגה יש יתרון מובנה וחזק על פני אחרים.
15. לסיכום, בשני המקרים, מתגבשות רשימות מומלצים בקליקות שונות, מתוך ההבנה שבשיטה הקיימת ובהיעדר כל יכולת של מועמד לפנות לבוחר או בוחר לפנות למועמד - זו האופציה האחת והיחידה להיבחר לוועידה.
16. על פי האמור לעיל, אבקש לפסוק על השהיית תהליך הבחירות, קביעת מועד חדש מאוחר יותר. באופן אידיאלי: בחינת שיטת הבחירות במחוזות משהתבררו מגרעותיה אף בשלב מוקדם זה, ולכל הפחות: בחינת תהליך הצגת המועמדים (לרבות הפצת פנקסי בוחרים) ובחינת תהליך ההצבעה מחדש.

בברכה,
גל רייך

להורדת העתירה כקובץ PDF

"'היד הנעלמה' של אדם סמית איננה יכולה להאכיל פעוט, לחנכו ולדאוג לצרכיי היום יום שלו"
השופט אלכס שטיין, בג"ץ 12.1.22

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין 2016 - נלחמים בהסתה

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי