מוסדות ומנהלה במפלגת-העבודה.

חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

"ביטחוננו תלוי בשלום בין יהודים לערבים בארץ ישראל ובינינו לבין מדינות ערב ... ולשם כך מוצדק לשלם מחיר כבד."
ברל כצנלסון, 1938
יצחק רבין - 4111995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי