עמוד הבית
 

זאת העבודה שלנו

ערן חרמוני    שבת, 12 אוגוסט 2017 16:32
שלום לכן\ם,

מפלגת העבודה עברה כברת דרך ברבעון האחרון, ויצאה לדרך חדשה. 

בחודשים הראשונים מאז בחירתי לתפקיד המזכ"ל ע"י ועידת המפלגה, עמדו לנגד עיני שתי מטרות מקצועיות עיקריות: 

ערן חרמוני

1. האחת, התעוררות מפלגתית בשטח ויצירת פעילות אופוזיציונית בשדה הציבורי כחיזוק לזו המובלת על ידי חברי הכנסת שלנו במישור הפרלמנטרי;

2. והנוספת - קיום הליך בחירות דמוקרטיות לראשות המפלגה, בהתאם לחוקת המפלגה ולמהות הדמוקרטית שלנו, אשר אנחנו כל כך גאים בה והיא שונה ממרבית המפלגות בישראל.

אין ספק כי הדמוקרטיה היא בנשמת אפה של מפלגת העבודה וכמזכ"ל המפלגה אני רואה חובה גדולה להיות לאוזן ולפה עבור כלל חברי המפלגה, להגן ולשמור על אופיה הדמוקרטי, האיזונים הקיימים בה ותפקידם המהותי של המוסדות השונים, נבחריה, פעיליה וחבריה.  

בתום רבעון פורה, עמוס ותוסס פעילות, אני יכול להביט לאחור ולומר שעמדנו במטרות אלו בכבוד והצלחה רבה - הצלחה שנזקפת לכלל עובדי מטה המפלגה והצוותים המקצועיים. 

כאמור, בחודשים האחרונים קיימה המפלגה שלל אירועים ופעילויות אשר תרמו כולם להחדרת רוח רעננה לפעילות הסניפים, הגופים הארציים והחוגים שלנו. 

אני שמח מאד להציג בפניכם את דו"ח הפעילות של לשכת המזכ"ל לרבעון האחרון תחת הכותרת: "זאת העבודה שלנו". 

בדו"ח הפעילות ריכזתי עבורכם את האירועים החשובים והמרכזיים שהתקיימו בחודשים האחרונים במפלגה.

קצרה היריעה מלהכיל את כלל הפעילות המפלגתית,  אך אנו פועלים לכך כי אף אירוע, קטן כגדול, לא יהיה נסתר מעיני הציבור ויזכה לחשיפה ברשתות החברתיות ובאתר המפלגה. 

זה הוא דגש חשוב מאד שאנו מעניקים לו את תשומת הלב במטרה לחשוף את הציבור הרחב לפעילות הענפה והעשירה שלנו. 

מפלגת העבודה חיה, תוססת וחוזרת היום לקדמת המפה הפוליטית, ונמצאת במומנטום משמעותי תוך שהיא מציבה אלטרנטיבה של ממש לשלטון הימין. 

ברבעון הנוכחי, אנחנו ממשיכים בעשייה, הפעם במטרה להרחיב את מעגל החברים והמתפקדים, להגדיל את נפח הפעילות במפלגה על מנת שהיא תהווה בית לכל הישראלים, וכן אנו כבר עמלים על הכנת התשתית לבחירות הכלליות והמוניציפאליות. 

בעניין זה אציין כי בחודשים האחרונים אני עמל על מהפיכה ארגונית ותפישתית משמעותית אשר מביאה את המפלגה להשקיעה משאבים ארגוניים ותקציביים משמעותיים בהיערכות לבחירות הכלליות לכנסת, ולשם ניצחון בהן.

 

חורבן ותלישות

ברל כצנלסון    שלישי, 01 אוגוסט 2017 09:30

מאמרו של ברל-כצנלסון בעיתון דבר בשנת 1934 על תשעה באב והקשר בין היסטוריה, תודעה לאומית ושיכחה ואל תוך צמיחה והתחדשות רעיונות כשהוא אומר בטור נוסף ומתקן: "דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה ..." ('מקורות לא אכזב', דבר 1934).

בטורו המקורי 'חורבן ותלישות', רשם -

שמעתי כי אחת מהסתדרויות הנוער קבעה את יציאת חבריה למחנה קיץ באותו לילה שבו מבכה ישראל את חורבנו, את שעבודו ואת מרי גלותו. אין להעלות על הדעת כי משהו עשה זאת במתכוון. אין להעלות על הדעת כי מדריכי נוער חלוצי, המחנכים אותו ל"חיי הגשמה", כלומר, למאמצי שחרור מן הגלות ותיקון הנגעים והמומים שחלו בנו בעקב החורבן – אין להעלות על הדעת כי הם עשו זאת מתוך ידיעה מה הם עושים. אולם אי-ידיעה זו כשהיא לעצמה היא המעוררת מחשבות נוגות על רמתם התרבותית ועל ערך פעולתם החינוכית של כמה ממדריכי הנוער.

ברל כצנלסוןמה ערכה ומה פרייה של תנועת שחרור שאין עימה שורשיות ויש עימה שיכחה, אשר תחת לטפח ולהעמיק בקרב נושאיה את הרגשת המקור ואת ידיעת המקורות, היא מטשטשת את זכרון נקודת המוצא ומקצצת בנימין, אשר דרכן יונקת התנועה את לשדה? כלום היינו עוד מסוגלים כיום הזה לתנועת-תקומה לולא היה עם ישראל שומר בליבו בקשיות עורף קדושה את זכר החורבן? לולא היה מייחד בזיכרונו ובהרגשתו ובהליכות – חייו את יום החורבן מכל הימים? זהו כוחו של הסמל החיוני המגובש והמפרה בקורות עם. אלמלא ידע ישראל להתאבל במשך דורות על חורבנו ביום הזכרון, בכל חריפות ההרגשה של מי שמתו מוטל לפניו, של מי שאך זה עתה אבדו לו חירותו ומולדתו, לא היו קמים לונו לא הס ולא פינסקר, לא הרצל ולא נורדוי, לא סירקין ולא בורוכוב, לא א.ד. גורדון ולא י"ח ברנר. ויהודה הלוי לא היה יכול ליצור את "ציון הלא תשאלי" וביאליק לא היה יכול לכתוב את "מגילת האש".

זאת הבין אדם כאהרון ליברמן, גיבורה הראשון של התנועה הסוציאליסטית היהודית בגולה, כשניגש לייסד בלונדון את אגודת הפועלים היהודית הראשונה, באטמוספירה שכולה קוסמופוליטיות וחוסר כל חלום של קיום לאומי עצמאי, זכר ולא שכח את יום האבל הלאומי. וב"פנקס" של אותה האגודה רשום פרוטוקול היסטורי מיום ב' אב (תרל"ו) 1876. ליברמן מציע: הואיל והאסיפה הבאה של האגודה חלה בתשעה באב יש לדחותה ליום אחר. אחד מחבריו טוען נגד הדחייה בשם ה"כלל אנושיות" ובשם שלילת המסורת. וליברמן מסביר לו כי "כל עוד לא באה המהפכה הסוציאליסטית, יש בחירות הפוליטית חשיבות רבה בשביל כל אומה ולשון. לט' באב יש בשבילנו, הסוציאליסטים העברים, אותו ערך שיש ליום זה בשביל בני גזענו. ביום זה אבדה לנו חירותנו ועמנו מתאבל עליה זה י"ח מאות שנה ויותר". כך הבין וכך הרגיש וכך רצה לחנך את תנועת הפועלים סוציאליסט – יהודי גדול, בימים שעוד האמינו באמונה שלמה כי המהפכה הסוציאליסטית הקרובה לבוא עתידה לבטל במחי-יד אחד כל הניגודים הלאומיים, ואפילו את עצם קיומם של הלאומים המיוחדים, ובימים אשר שום חזון של תקומת ישראל, של שילומים לאבל של 'י"ח מאות שנה' לא נראה עדין באופק.

ואנחנו?

הדור אשר שתה את קובעת הגלות והשעבוד יותר מכמה וכמה דורות שקדמו לו, הדור אשר הוחזר בחוזק יד אל הרגשת החורבן והגירושים, הדור אשר כל טעם חייו הוא בזה שישמש גשר מן החורבן והגלות אל חיי עצמאות וחירות – האם הדור הזה יתחנך לייעודו על ידי שיכחת יום אבל עמו? אמנם, משרדי הוועד הפועל של ההסתדרות סגורים ביום האבל ההיסטורי, אשר שום אומה תרבותית אינה יודעת כמוהו לעומק ולכאב. אך יתכן כי קיים מרחק תרבותי רב בין עולמם הרוחני של ראשי ההסתדרות ובין עולמם הרוחני של כמה ממדריכי הנוער. ואלה רואים, כנראה, את מעשה הוועד הפועל של ההסתדרות כעניין חיצוני, וליבם בל עימם. ומאידך גיסא, האם יכולה תנועת הפועלים להסתפק רק בחינוך לדברי הלכה ואידיאולוגיה בלבד, מבלי שתיצור לעצמה ולחניכיה אטמוספרה רוויית רגש וסמליות?

הלא בימינו מרבים לדבר ובהסתדרויות נוער בפרט, על ערכם החינוכי של סמלים. מדוע איפוא לא תדע שום הסתדרות נוער לעטוף ביום זה את דגליה אבל? להשרות ביום זה על מסיבותיה מן הצער הגדול, המפרה והמחנך? האמנם תש כוחנו להיות ולהחיות את סמלינו, להעמיק בתוכנם, למלא אותם רוח הדור וצרכי הדור? האמנם אין אנו מסוגלים אלא להשתמש בסמלים שאולים בהקפה, בסמלים שאולים בהקפה, בסמלים שאין עימם אלא העתקה וחיקוי, והעיקר, הסכמה מן החוץ? האומנם אין אנו מסוגלים אלא לחיים תלושים, לתרבות תלושה ולסמלים תלושים? על אותם מדריכי הנוער אשר בעולמם הרוחני חסרה הידיעה וההרגשה של יום החורבן אפשר אולי ללמד זכות בנוסח הידוע: סלח להם, כי אין הם יודעים מה שהם עושים. אבל על עצם העובדה, שבתוך תנועה כבירת- תכנים ועמוקת רגשות אפשר שהדרכת הנוער תהא נתונה בידי מי שאין להם חוש לאוצרות הרוח של האומה, לסמלים היסטוריים, לערכים תרבותיים – אין כפרה.

 

אזכרה השנתית לברל כצנלסון 17/8 - כנרת

קרן בית-ברל    ראשון, 30 יולי 2017 10:01

מתכבדים להזמינכם לאזכרה השנתית לברל-כצנלסון שתתקיים בבית העלמין כינרת ביום חמישי 17.8 בשעה 16:00 ולרגל 73 לפטירתו.

הסעה מאורגנת תצא בשעה 13:30 מרכבת ארלוזורוב בתל-אביב.

ברל כצנלסון

 

כמה שאלות לאבי גבאי

הפרולטר {אסף הלחמי}    חמישי, 20 יולי 2017 20:56

ראשית אבי (מרשה לעצמי לפנות אליך בשמך הפרטי - בכל זאת, חברים), מבקש לברך אותך על נצחון מרשים וראוי - הצלחתך, הצלחת מפלגת העבודה. כי אחרי הכול כבר נאמר "יש רק מחנה אחד, והמחנה הזה הוא מפלגת העבודה הישראלית".

אבי גבאי

יש לי כמה שאלות ורובן ככולן מסתכמות בקושיה אחת - אבי, היכן מסתתר המחנה האחד, מפלגת העבודה?

המתנתי בסבלנות ובכל זאת לך ולי מטרה משותפת - חיזוק מפלגת העבודה, החלפת השלטון והצעדת המדינה לעתיד טוב יותר. אני גם מבין שאסור לנו כחברים להפוך את תפקידך לבלתי-אפשרי ותמיד השתדלתי לשמור את הביקורת לעצמי או באפיקי תקשורת אישיים עם נבחרי הציבור שלנו - אבל אין לי את הנייד שלך, מעולם לא נפגשנו והיות וטובת המפלגה לנגד עיני - החלטתי בכל זאת להפנות אליך כמה שאלות.

אז אבי, מפלגת-העבודה זוכר? כי לא בטוח שכן.

אבי גבאיעדכון: לאחרונה (השבוע של ה24 ליולי) עלה קמפיין מבורך להתפקדות למפלגה, אבל כמו שאפשר לראות במודעה מפקד הארגזים נמשך וכתובת היעד אינה טופס המפקד הרשמי של המפלגה אלא אתר פרטי (הבעלים בחר להחביא את שמו).

עברתי על אתר האינטרנט שלך וציפיתי כי לאחר כניסתך לתפקיד יושב-ראש המפלגה הוא יזכה לעדכון ורענון בהקשר זה, המתנתי והתאכזבתי. למעשה, פרט למינוח "מפלגה" לא מצאתי כל אזור לבחירתך, לכניסתך לתפקיד ורק אזכור בודד לצירוף "מפלגת העבודה" ורחמנא-ליצלן אפילו לא קישור אחד לאתר המפלגה הרשמי, לעמוד הפייסבוק שלה או ליודעי ח"נ לטוויטר. האתר גם מפציר בגולשים "התפקדו לעבודה" - נהדר, חשוב ומבורך. אבל למה הכפתור מפנה לטופס קשר באתרך ובמקום להפנות לטופס המפקד הרשמי, המקוון והיעיל ביותר באתר המפלגה פה? למעשה וכמי שיצא כנגד המחנאות, מפקדי ארגזים ושינוי סדרי עולם - היה ראוי לא לייצר "ארגזים" אישיים משל עצמו.

גם עמוד הפייסבוק שלך פה www.facebook.com/avi.gabbay כאילו סובל מבעיה דומה - אמנם כותרת העמוד ובלשונית האודות אתה "יור מפלגת העבודה", אבל שוב קישור לאתר הבית האישי שלך (יש התמודדות בקרוב?) ומעבר מהיר על הפוסטים שלך, אמנם שם המפלגה מוזכר באופן עקבי אך אין ולו תיוג אחד של עמוד המפלגה בפייסבוק או קישור לאתר המפלגה להתפקדות ... כי שוב, מוטיב "הארגזים" מפנה אותנו לטופס הקשר הארעי באתר האישי שלך.

אז הנחתי שזו רק הזנחה וכדי לעשות תיקון עברתי לטוויטר שלך פה twitter.com/GabbayAvi (בכל זאת, יש לי מניות שם ;-) ולמדתי שאתה אכן "יור מפלגת העבודה" אבל שוב קישור לאתרך האישי, קריאה להתפקדות (חשוב אבי, אל תרפה!) אבל עם הפנייה לטופס "הארגזים" המוזכר למעלה ואמנם אתה משתדל להזכיר את המפלגה, אבל לא מצאתי ולו תיוג אחד של חשבון הטוויטר שלה פה twitter.com/HavodaParty. מצד שני, בטוויטר מצאתי שאתה כן מפרגן למפלגה תוף שיתוף איזכורים שלך בתור "יור העבודה" - גם זה משהו.

 

נאום הניצחון של אבי גבאי

אבי גבאי    שני, 10 יולי 2017 23:55

"לכל מי שהטיל ספק בחיוניותה של הדמוקרטיה הישראלית, לכל מי שמיהר להספיד את מפלגת העבודה כמפלגה חיה, בועטת וחדשנית. לכל מי שהספיד את מפלגת העבודה כאלטרנטיבה לשלטון. לכל מי שחשב שאזרחי ישראל איבדו את התקווה לשינוי. לכל מי שטען שקמפיין חיובי לא מנצח בחירות. לכל אלה - התשובה היא הלילה הזה!"

אבי גבאי"הלילה הזה - הוא חגיגה לדמוקרטיה הישראלית. הלילה הזה מסיים פרק במפגן אדיר של אמונה, הלילה הזה הראה את מפלגת העבודה במלוא עוצמתה, בלילה הזה בחרתם בי ואני אסיר תודה לכם. בלילה הזה מפלגת העבודה נתנה בי אמון ואני מבטיח להיות נאמן לשליחות הציבורית שקבלתי, הלילה אנחנו חוגגים נצחון. ואחרי הלילה הזה יגיע יום של תקווה לעם ישראל, זה יום של ניצחון התקווה, יום של חזרה לשפיות, יום של חזרה לערכים שלנו, יום של חמלה וראיית הזולת, יום שמתחיל דרך. הדרך הזאת מובילה לשלטון חדש בישראל".

"הדרך הזאת היא למען כולם, הדרך הזאת היא למען כל אזרחי ישראל. מפלגת העבודה אמרה הלילה את דברה, מפלגת העבודה ביטאה היום שינוי שמנשב בעם כולו. הבעתם את רצונכם במנהיגות חדשה, והנה אני לפניכם - מנהיגות שמשירה מבט קדימה אל קהלים חדשים למפלגה".

"ידידי יצחק בוז'י הרצוג, יחד עם ציפי לבני השגתם הישג מדהים של 24 מנדטים, ואני בטוח שתעביר את המקל ותהיה לצדי במעלה הדרך. אני זקוק לך לצדי, אני זקוק לניסיונך, אני זקוק לחוכמתך, אני קורא לך ולשאר המועמדים - בואו, בואו, הצטרפו, המדינה והמפלגה זקוקה לנו, כי רק ביחד ננצח. אני חוזר ואומר שמבחינתי אם תיאות להסכים שתשמש יו"ר האופוזיציה בכנסת".

"חברי וידידי עמיר פרץ, אמרתי לפני שעה קלה ואני חוזר - אני זקוק לך לצדי. אני זקוק לניסיונך וחוכמתך. אני קורא לך ולשאר המועמדים - בואו והצטרפו .המדינה והמפלגה זקוקה לנו. רק ביחד ננצח. מהלילה הזה, המילה מחנה זרה לנו, אנחנו לא מכירים אותה יותר. אין מחנות. מחנאות אינה דרכי, לא יהיה מחנה גבאי במפלגת העבודה. מהרגע הזה יש רק מחנה אחד - המחנה הזה הוא מפלגת העבודה הישראלית. הציבור הישראלי נושא את עיניו אלינו דורש שנשלב ידיים ושנעבוד ביחד".

"מהלילה הזה, המילה מחנה זרה לנו, אנחנו לא מכירים את המילה הזאת יותר, אין מחנות. מחנאות אינה דרכי, אין ולא יהיה מחנה גבאי במפלגת העבודה. מהרגע הזה יש רק מחנה אחד, והמחנה הזה הוא מפלגת העבודה הישראלית. אנחנו רוח אחת ואנחנו חזית אחת - מחר, יום שלישי, פעמיים כי טוב נאמר, מתחיל מסע הבחירות להחלפת השילטון בישראל".

"אנחנו לא נחכה שהקואליציה תחליט מתי יהיו הבחירות - אנחנו מתחילים את הקמפיין מחר בבוקר. מחר, אנחנו נתחיל את המסע אל לבם של ישראלים טובים, ישראלים שאוהבים את המדינה, ישראלים שמרשתים את המדינה ודואגים לה, ישראלים שתורמים למדינה בכל בוקר שהם יוצאים לעבודה, ישראלים שמאמינים בערכים האידיאלוגים שלנו, אבל ישראלים שבמשך עשרות שנים לא מצביעים עבודה".

"שלצעירים בישראל תהיה מדינה שבה הם לא מפחדים להתחיל את החיים שלהם. איך אנחנו נדאג שהנכדים והנכדות שלנו יישארו לחיות בישראל? ואני פונה מכאן, מהרגע המיוחד הזה, לכל אזרח בישראל - השלטון הקיים בא להפריד בין ימין לשמאל, בין דתיים לחילונים, בין מזרחים לאשכנזים, בין יהודים לערבים - הוא הפריד את האזרחים בשביל למשול. זה הזמן של כולנו להתחבר מחדש. ואני קורא לכל אזרחי ישראל - הצבעתם עבודה, לא הצבעתם עבודה, אתם חברי מפלגת העבודה, אתם לא חברי מפלגת העבודה - הצטרפו אליי. רק טוב המדינה ואזרחיה עומדות לנגד עיני".

"אנחנו נעבור ישוב ישוב ושכונה שכונה, נשכנע את כולם מדוע אנחנו כן. לא מדוע הוא לא, מדוע אנחנו כן".

 

תוצאות הבחירות ליור העבודה - סיבוב שני 2017

עורך ראשי    שני, 10 יולי 2017 20:30

אבי גבאי

תוצאות הבחירות, בהן הצביעו 30,916 מתוך 52,505 בעלי זכות בחירה (שהם 58.8%, ראו אתר המפלגה) להלן:

  1. אבי גבאי (52.01%, 16,080 קולות)
  2. עמיר פרץ (47.66% , 14,734 קולות)
  3. נמנעים (0.33%, 106 קולות)

המזכ"ל ערן חרמוני הכריז על התוצאות ובירך, "אני מברך מכל הלב את אבי גבאי על בחירתו ליו"ר מפלגת העבודה ומועמדה לראשות הממשלה. מפלגת העבודה נמצאת בתנופה גדולה מאד, אך עוד עבודה רבה לפנינו. לא ננוח על זרי הדפנה: נחרוש כל שדה, נבקר בכל יישוב ושכונה, נגיע לכל בית ואני מאמין כי נצליח לזכות באמון הציבור ולנצח את הבחירות הבאות לכנסת".

ח"כ עמיר פרץ, "התקשרתי לברך את אבי גבאי על בחירתו לתפקיד יו״ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה. חבריי ואני נתייצב לצדו ונסייע לו להחזיר את מפלגת העבודה לשלטון".

הוסיפה ח"כ ציפי לבני, "מברכת את בחירתו של אבי גבאי ליו"ר מפלגת העבודה ומאחלת הצלחה מעומק הלב. כפי שהקמת המחנה הציוני על ידי כיו"ר התנועה ועל ידי הרצוג כיו"ר העבודה היא זו שיצרה את התקווה הגדולה וההישג המשותף בבחירות הקודמות - המשימה המשותפת שלפנינו כעת היא ליצור תקווה מחודשת ואמיתית להחלפת את השלטון ולהציע לדרך אחרת, טובה יותר לישראל ולאזרחיה".

היו"ר היוצא הרצוג, "שוחחתי כעת עם אבי גבאי ובירכתי אותו על ניצחונו המרשים בפריימריז לראשות מפלגת העבודה. הבהרתי לו כי אתייצב לצידו לסייע לו בכל דרך לחיזוקה של מפלגת העבודה והחלפת השלטון. שיהיה בהצלחה! שוחחתי גם עם עמיר פרץ ובירכתי אותו על מערכת הבחירות המרשימה שניהל" ומוקדם יותר הכריז כי "אסיים היום, לאחר שיוכרזו רשמית תוצאות הבחירות לראשות מפלגת העבודה, את תפקידי כיושב ראש המחנה הציוני ומפלגת העבודה. אין זה רגע קל עבורי אבל אני מכבד את הכרעת דין הבוחר".

ח"כ סתיו שפיר בטוויטר, "ניצחון! מתחילים דרך חדשה" וח"כ קסניה סבטלובה, "אני מברכת את אבי גבאי שנבחר לתקפיד יושב ראש מפלגת העבודה".

בירך גם ח"כ איתן כבל, "נעזור לגבאי להוביל מהפכה - אין המשמעות היא שבבחירות הקרובות הוא יהיה רה"מ, אך יש לראות מהן הסיבות שהעבירו קולות ללפיד" והצטרך ח"כ יואל חסון, "ברכות חמות לאבי גבאי יש לנו עבודה משותפת עם ציפי לבני להחלפת שלטון נתניהו.בעת הזו אני שולח חיבוק וחיזוק לעמיר פרץ בעת לא פשוטה זו. בתום הסיבוב השני בבחירות לראשות מפלגת העבודה ומועמדה לראש ממשלת ישראל, נקבע כי אבי גבאי נבחר ליושב-ראש המפלגה - ברכות"!

ח"כ יחימוביץ', "בחירתו של אבי גבאי היא הישג מדהים ומרגש המעיד יותר מכל על כך שמפלגת העבודה היא מפלגה חפצת חיים" וגם ח"כ בהלול מצטרף, "התרגשות ושמחה גדולה! מזל טוב אבי גבאי! כל הכבוד עמיר פרץ על קמפיין ישר ומכבד. עכשיו השעה להתאחד ויחד לפעול להחלפת השלטון".

ח"כ מנואל טרכטנברג, "ברכות אבי גבאי! עכשיו חוזרים לפעול יחדיו למען השינוי שהציבור בישראל כל כך מייחל לו" וח"כ איציק שמולי, "טונות של מאמץ ולא הצלחנו. עמיר פרץ מנהיג אמיתי ונחוש שאני שלם בתמיכתי בו. ממחר בבוקר כולנו מתייצבים עם אבי גבאי".

תודה לחברי המפלגה שבמהלך עשרה ימים יצאו פעמים להצביע בימים חמים והוכיחו כמה דמוקרטית היא מפלגת העבודה. תודה גם ליו"ר היוצא יצחק (בוז'י) הרצוג על הובלת המפלגה ל24 מנדטים וחתירה מתמדת ובלתי מתפשרת לשלום מדינת ישראל וכן למזכ"ל ערן חרמוני שדאג לקיים את הבחירות והעימותים באופן שהביא כבוד למפלגה.

 

מסיים תפקידי כיושב-ראש מפלגת העבודה

יצחק (בוז'י) הרצוג    שני, 10 יולי 2017 09:10

חברות וחברים יקרים,

הרצוגאני אסיים היום, לאחר שיוכרזו רשמית תוצאות הבחירות לראשות מפלגת העבודה, את תפקידי כיושב ראש המחנה הציוני ומפלגת העבודה. אין זה רגע קל עבורי אבל אני מכבד את הכרעת דין הבוחר.

אני מבקש להודות לכל חברות וחבריי המפלגה שהלכו איתי כברת דרך ארוכה ומשמעותית. ארבע שנים, בהן פעלתי להגנה על הדמוקרטיה הישראלית בין כותלי הכנסת ומחוצה לה ולמען מדינת ישראל, בטחונה, שלומה ורווחת אזרחיה.

אני גאה שהצלחתי להביא את המפלגה להישג הגדול ביותר שידעה מאז שנות רבין הגדולות, עם 24 מנדטים ו-800 אלף פתקי "אמת" בקלפי בבחירות האחרונות. כפסע מהחלפת שלטון הליכוד ונתניהו.

בתקופת כהונתי הבראתי את המפלגה מבחינה כלכלית עם סילוק כל חובותיה, הרחבתי את שורותיה והכנסתי אליה דם חדש לטובת חיזוקה והגעה לקהלים חדשים. למפלגה כיום עשרות אלפי חברות וחברים, מאות סניפים שפרוסים בכל הארץ ועשרות חוגים, והיא תוססת ומלאת פעילות. היא התשתית האמיתית לחלופה שלטונית.

הבאתי לכיכר רבין בהחלטה של רגע כ-70 אלף אזרחים בעצרת לזכרו של יצחק ז"ל, הפעלנו את תכנית "מעגלים מתרחבים" שקירבה את מפלגת העבודה אל אוכלוסיות שמעולם לא הגענו אליהם, יזמנו את תכנית "יום ביישוב" במסגרתה אנו מגיעים ליישובים שונים לאורכה ולרוחבה של הארץ והפעלנו את "תכנית הנבחרים" להכשרת דור העתיד של ההנהגה המוניציפלית בישראל מטעם מפלגת העבודה. יצאנו בקמפיין רחב נגד תקציב המדינה, נלחמנו בוועדות ובמליאת הכנסת וחברות וחבריי הכנסת בסיעתנו חוקקו עשרות חוקים למען אזרחיות ואזרחי מדינת ישראל.

זו הייתה זכות לעמוד בראשה של המפלגה הוותיקה והשורשית ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל. זו שהקימה ובנתה את המדינה לבנה אחר לבנה ושבראשה עמדו מנהיגים מפוארים שחרטו על דגלם לשמור על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית לדורות.

אני מאמין בלב שלם ומתוך קריאה מפוכחת של המציאות, כי כדי להחליף את שלטון הליכוד ונתניהו יש לפעול להקמתו של גוש פוליטי מרכזי ציוני ומתון. בדיוק כפי שהיה עם הקמת "המערך" לפני למעלה מיובל שנים. אמשיך לפעול למען המטרה הזו וכמובן לשמור על השותפות עם "התנועה" בראשות ציפי לבני במסגרת המחנה הציוני, שהוא התשתית לאותו גוש פוליטי.

 

הרצוג - חייבים לך התנצלות

הפרולטר {אסף הלחמי}    שני, 12 יוני 2017 13:58

כולנו - חברי מפלגת העבודה, אנשי תקשורת ועיתונאים והציבור הרחב בכלל חייבים ליצחק הרצוג התנצלות.

הרצוגכי קראנו לו פחדן ובעצם גילה אומץ לב פוליטי מרשים ביודעו מה המחיר האישי שישלם, חסר הבנה מדינית ובעצם נסמך על פניות ישירות ממנהיגי ערב והעולם, נאיבי ובעצם גילה אחריות לאומית החסרה לנו כל-כך וגם האשימו שבורח מדרך "השמאל" ובעוד פעל בנחישות להגשמת חזון השלום.

כולנו - אזרחי מדינת ישראל בשמאל במרכז ובימין, צריכים להפנות אצבע מאשימה לראש הממשלה נתניהו שבניגוד ליצחק הרצוג, יצר ההישרדות האישי שלו גבר על תפקידו כמנהיג.

בעקבות הפרסום בהארץ, ברור כעת כי טיעונים אלו כלפי הרצוג בטלים ומבוטלים - אז היה זה ברק-רביד שהסביר והיום יוסי ורטר כשהוא חושף, "... ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יצחק הרצוג נפגשו בחשאי עם נשיא מצרים עבד אל־פתאח א־סיסי בארמונו בקהיר באפריל 2016, בשיאם של המאמצים חובקי העולם ליצור מתווה ליוזמת שלום אזורית ... גורמים בינלאומיים ואזוריים שידעו שנתניהו אינו יכול להוביל תהליך מדיני משמעותי לאור הרכב הקואליציה שלו, פנו באותה תקופה באופן ישיר להרצוג, בערוצים שונים. הם פירטו באוזניו את הנסיבות שנוצרו והבהירו כי שינוי בהרכב קואליציית הימין בישראל הוא קריטי להצלחת היוזמה ... הרצוג ... פעל באחריות ובשיקול דעת ..." ('הרצוג נועד עם א-סיסי ונתניהו", הארץ, 12/6/17).

היום כולנו מבינים שמפלגת העבודה והעומד בראשה הרצוג, היו מוכנים לשכב על הגדר ולהתאבד פוליטית עבור ראש בממשלה בנימין נתניהו וכדי לאפשר קידום מהלך מדיני מול מדינות ערב. מהלך אשר סביר להניח שהיה מייצר מהפך היסטורי במעמדה של ישראל ומבטיח את הישרדותה לשנים רבות. היום אנחנו יודעים שראש הממשלה ובניגוד להרצוג ומפלגת העבודה עסוק אך ורק בהשרדות האישית שלו וכפי שמסביר ורטר, "... המגעים הללו, כמו גם היוזמה האזורית, כשלו בעקבות סירובו של נתניהו לספק את הסחורה שהוא נדרש לתת לצד הפלסטיני ..." (הארץ, שם). אז מי בעל אומץ-הלב הפוליטי? מי גילה אחריות לאומית? מי פעל בנחישות להגשים את ערכי הציבור שהוא מייצג?

אפשר לדבר עוד הרבה על אחדות ועל טובת המדינה - אנחנו היום יודעים שהרצוג שם והפרסום בהארץ הוכיח זאת אחת ולתמיד. אנחנו גם מבינים היום טוב מתמיד עד כמה נתניהו פועל בניגוד לאינטרסים של מדינת ישראל וכמה חשוב כי חברי מפלגת הליכוד יקומו, יעשו מעשה וידיחו אותו בהקדם.

והרצוג מסביר במילותיו "... פעלתי ברוח מנהיגי תנועת העבודה לדורותיה, שתמיד ידעו להעמיד את האינטרס הלאומי לפני האינטרס האישי. באו ואמרו לי, במלאות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל, הגיעה העת שתהיו חלק מהאזור הזה ותסיימו את הסכסוך עם הפלסטינים. הם דרשו מישראל מחירים: בנייה משמעותית בערים הפלסטיניות בשטחי סי, הקפאת בנייה מחוץ לגושים, הכרה באלמנטים שונים ביוזמת השלום הערבית ועוד. דובר על כך גם בעבר. נתניהו ברח, כפי שברח גם בעבר, אבל אני לא יכולתי להתעלם מהנסיבות שנוצרו. הייתי צריך למצות את הבדיקה שלי ..." (הארץ, שם) וגם "... הובלתי להזדמנות אזורית היסטורית ואלטרנטיבה מדינית חסרת תקדים מתוך האופוזיציה. אופוזיציה שהניחה את תוכנית השלום היחידה ב-3 שנים האחרונות, שעמדו מאחוריה הנשיא האמריקאי, מזכיר המדינה ומנהיגים אזוריים נוספים. אם זו לא מנהיגות ואופוזיציה לוחמת ... על הרבה דברים עוד אי אפשר לדבר אבל כל מי שעיניו בראשו מבין כמה היינו קרובים לפני שנה לפריצת דרך. אפשר וצריך להחזיר את התקווה ..." (פייסבוק, 12/6/17). גם ברור שנתניהו נכנע אינו מסוגל להנהיג ולמעשה נגרר אחר יצר ההשרדות הפוליטית, "... יריב לוין המשיך ואיים על נתניהו שאם הוא יזכיר את גושי ההתנחלויות בהסכם העתידי, הוא יאבד את תמיכת המתנחלים וגם את תמיכת מפלגתו. בעקבות ההתפרצות של לוין נאלץ נתניהו לסגת מהתכנית שכבר היתה מוסכמת על מדינות ערב המתונות ..." (מעריב, 12/6/17).

אז שוב - התנצלות מקרב לב.

 

ישראל צריכה להיות מדינה פדרלית

אריה הס    שישי, 02 יוני 2017 14:00

קרוב לשבעים שנות עצמאות, הגיע הזמן להפנים שמדינת ישראל, מעצם כינונה כמדינת העם היהודי המקבצת מיליוני יהודים מארצות תבל, היא מדינת הגירה.

בתוספת אוכלוסייתה הלא יהודית, הכוללת מיעוטים שונים, בעיקר, מיעוט ערבי מוסלמי ונוצרי וגם מיעוטים קטנים יותר, דרוזים, בדווים, צ'רקסים, שומרונים, ארמים, נוצרים ועובדים זרים היא קהיליה מדינתית רבת פנים וגוונים: רב תרבותית, רב לשונית, רב דתית, רב קוטבית.  

מזה 50 שנה סוחבת ישראל  על גבה כשל אסטרטגי מדיני: הימנעות מרצון או מחוסר יכולת, או שניהם יחד, מהצגת פתרון לעתידם של חבלי יהודה, שומרון  ולמעמד תושביהם הפלסטינים.

במקום קבלת הכרעה בעד או נגד חלוקת הארץ, ישראל והפלסטינים שקועים עמוק בפילוגים פנימיים: ימין ושמאל בישראל, חמאס בעזה ורשות פלסטינית בהנהגת פת"ח בגדה.

 

המפלגה הביטחונית ביותר

עמנואל שחף    שבת, 13 מאי 2017 10:13

סוף סוף, אחרי שנתיים של הפסקה, חידשה הועדה המדינית/ביטחונית של מפלגת העבודה את פעילותה.

זאת אחרי שנמצאה הנוסחה שאפשרה זאת בלי לפגוע בכבודם של חברי הכנסת שביקשו לעמוד בראש הועדה שפועלת במסגרת החברה האזרחית.

חיים אסא, סגן היו״ר בזמן כהונתו של פואד בן אליעזר ז״ל יוביל את פעילות הועדה, בהתבסס על ניסיונו הרב כיועץ לביטחון לאומי של יצחק רבין ועשרות שנים על ייעוץ אסטרטגי למערכת הביטחון. מטרת הועדה היא כמובן, לדון באלטרנטיבות מדיניות וביטחונית ולהכין המלצות להנהגת המפלגה, בהנחה שהיא מעוניינת בכך.

הועדה מתכנסת בתדירות של פעם בשבועיים שלושה, בהתאם להודעה מוקדמת באתר המפלגה ו/או בקבוצות הפייסבוק והוואטסאפ השונות הקשורות למפלגה. הועדה מתכנסת בסניף המפלגה ברמת אביב, רח׳ ברודצקי 15 והמפגשים פתוחים לקהל שיכול לבקש רשות דיבור.

 

קמפיין שטח מתמשך - ימי שישי בצמתים

ערן חרמוני    רביעי, 10 מאי 2017 12:30
לכל החברות והחברים שלום,

ביום שישי הקרוב, 12 במאי, אנו פותחים בקמפיין שטח מתמשך, בו נאייש יחדיו עשרות צמתים ברחבי הארץ, במסגרת המאבק בממשלה (בשעות 12:00-14:000).

אופוזיציה לא עושים רק בשיחות סלון - ואפילו לא רק ב-'לייק' בפייסבוק. גם לא די בפעילות הפרלמנטרית המאוד חשובה שנעשית על ידי נציגנו בכנסת.

אופוזיציה עושים בשטח. בצמתים - עם אנרגיות ונחישות. בתקיפת הממשלה. בהצבת זרקור על מחדליה וכישלונותיה. 

בנוכחות מתמדת ברחוב ובצמתים המרכזים.
במפגש בלתי אמצעי עם הציבור הרחב ובמאבק בלתי מתפשר על ליבו.

זה מסע ארוך. מסע אשר נוכל לקיימו ולהצליח בו רק בזכות ההתגייסות שלכן/ם – פעילות ופעילי השטח המסורים של המפלגה.

זה הזמן של כולנו להתעורר ולצאת אל השטח!

 

יוזמת המחנה המשותף עבודה - ליכוד

מאקו, ירון אברהם    שני, 22 אוגוסט 2016 12:16

יוזמת פעילי מפלגת העבודה והליכוד ליצירת קבוצת "המחנה המשותף - המכנה המשותף" בווצאפ ובפייסבוק (לחצו על הקישור לפייסבוק, או שלחו הודעה פרטית לדואל כתובת דוא"ל זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת עם השם והנייד להצטרפות לווצאפ), זוכה לחשיפה בערוץ 2:

המחנה המשותףממשלת אחדות, נראתה לאחרונה: בצל הפרסום ב"אולפן שישי" על חידוש המגעים לממשלת אחדות בין ראש הממשלה ליו"ר המחנה הציוני, מתברר שברמת השטח יש כבר יוזמה שמאגדת בין פעילי שתי המפלגות - הליכוד והעבודה - ליצירת שיח משותף. את הקבוצה הקימו ליאור הררי, פעיל ליכוד ואסף לחמי, חבר מפלגת העבודה, ושמה "המחנה המשותף" - אליה צורפו כבר פעילים רבים משתי המפלגות.

"קבוצת "המחנה המשותף" הוא ניסיון למצוא את המכנה המשותף בין שתי המפלגות, כאלו המייצגות את הרוב השפוי בחברה הישראלית וכנגד קיצוניים בשני הצדדים", מסבירים הררי ולחמי, שהקימו גם קבוצת פייסבוק לצורך המטרה המשותפת, ואף צירפו תנאי שימוש שהעובר עליהם ייחסם ויוצא מהקבוצה. בין היתר נכתב שם, כי "אסור לפרסם, להוציא לשון הרע או להסית כנגד אדם או מגזר, וכי הקבוצה אינה מייצגת בשום צורה ואופן את מפלגות העבודה או הליכוד הרשמיות".

"החלטתי לעשות משהו שיאחד את כל המיינסטרים, אנשים רגילים ופשוטים בשתי המפלגות ולא אנשים אלימים או קיצוניים, והמטרה היא פשוטה: לשוחח גם אם אין הסכמות", מסביר פעיל הליכוד ליאור הררי. "כבר לפני שנה רציתי לעשות משהו כזה, כשראינו שיש עתיד עולים בסקרים. אי אפשר לדעת לאן זה יתגלגל. לפעמים דברים מתגלגלים הלאה להנהגה וצץ פתאום שם איזשהו רעיון.

"אנחנו בעד אחדות. רצינו את זה מאוד, ואנחנו עדיין רוצים כי אנחנו חושבים שזה יחזק את ראש הממשלה", הוא מסביר ומתייחס גם לתזמון. "אני לא יודע אם הרצוג ונתניהו אכן נפגשו - אבל אנחנו בעד", הוא מוסיף. "אין לנו בעיה שמפלגת העבודה תצטרף גם אם זה יהיה חלק ממנה. זה יזיז את אורן חזן לפינה שלו, ואיתו את כל הקיצוניים בימין. מישהו צריך לעצור אותם".

"ממשלת אחדות? זו בגידה ברצון העם" 

בניגוד להררי, אסף לחמי, איש מפלגת העבודה שפתח את הקבוצה יחד איתו, דווקא מביע עמדה המתנגדת לכניסת מפלגתו לקואליציה. "אני נגד ממשלת אחדות. אין סיבה פשוט, לא ביכולת שלנו למשול וגם לא עם מדיניות הממשלה הנוכחית. המטרה היא בכל זאת ליצור הסכמות בינינו, שאולי יעברו גם למנהיגים", הוא מסביר בקבוצה.

אלא שלא כל הפעילים שצורפו לקבוצת הווטאסאפ מסכימים עם היוזמה. מורן, איש מפלגת העבודה, טוען בקבוצה כי החיבור בין הפעילים אינו טבעי. "זה לא תמים, זה מעורר חשד ויוצר תחושה של תכסיסנות, ואולי אפילו ניסיון זחילה לממשלה, ניסיון להכין את פעילי המפלגות למהלך לא טבעי שנועד לבצע החייאה מלאכותית לממשלה", הוא אומר.

 

חוקת מפלגת העבודה

עורך ראשי    חמישי, 30 אוקטובר 2008 17:35

חוקת מפלגת-העבודה הישראלית המעודכנת, כולל תיקונים וגרסאות היסטוריות.

במאמץ לייצור שקיפות מרבית, עבור פעילי מפלגת העבודה - מפורסם כאן עותק של חוקת מפלגת העבודה הרשמית (כולל עדכונים בכתב יד של דודו פדות) וכן התיקונים שהתווספו לה בין התאריכים 30.10.2012 וה19.07.2015. חוקת ברק הדרקונית, בוטלה במושב ועידה מיוחד שהתקיים בתאריך 27.3.11 והוחזרה למקומה החוקה הישנה בתופסת תיקונים זמניים וזאת עד לתיקון חוקה חדשה ומעודכנת.

מוצגים - עותק הצעת אהוד ברק (מאי 2009) ועותק טיוטת הצעה לחוקה מפלגת העבודה של איתן כבל (ינואר 2008). העותקים אינם רשמיים ואין לראות בהם פרסום רשמי של מפלגת העבודה.

 

מדריך כיס לחבר תנועת העבודה

הפרולטר {אסף הלחמי}    שלישי, 01 נובמבר 2005 23:44

הקדמה

חוברת זו באה לסייע לחבר תנועת העבודה הישראלית בהבנת החזון הציוני והסוציאל דמוקרטי‚ המשמש כדגלה הרעיוני של התנועה. בדרך‚ של פירוק החזון לסדרת עקרונות יסוד פשוטים המאפשרים דיון מעמיק‚ הרחבה ופיתוח. מטרתה הנה הצגת בסיס רעיוני לחברי התנועה בכדי לסייע בהתמודדות מול רעיונות וביקורת חיצוניים לתנועה.

לסדר העקרונות המוצגים כאן חשיבות‚ כמו גם למבנה הפנימי שלהם. כל רעיון מתבסס על‚ ואסור שיבטל את‚ העיקרון הקודם לו מתוך הבנה כי סתירה פנימית בין חלק מהרעיונות יכולה להתקיים ולתרום לחוזקם. תנועת העבודה דוגלת במציאת נקודת האיזון העדינה שתביא למיצוי מרבי של כל העקרונות ביחד ומבלי להביא לפגיעה מהותית בכל אחד מהם בנפרד.

עיקרון היסוד: ציונות סוציאל דמוקרטית

תנועת העבודה הישראלית רואה בחתירה למימוש החזון הלאומי הציוני ומורשת העם היהודי והחזון החברתי הסוציאל דמוקרטי כיעוד של מדינת ישראל.

ציונות כמתבססת על שני נדבכים, 'חיצוני' כתנועה לאומית השואפת לקיים בית ללאום היהודי ומקלט ואזרחות לכל יהודי באשר הוא, 'פנימי' כתנועה אזרחית המקדמת את עקרון מדינת כל-אזרחיה השומרת על זכויות אדם ואזרח באופן מלא ושיוויוני.

 

קישורים מומלצים

הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

משאלים

האם אבי גבאי
 

מפלגת העבודה בטוויטר

מי מחובר?

אף אחד
באנר

עוד מאמרים ודעות באתר דעות