הפרולטר
תפקיד:
חבר מפלגה
Send an Email
(רשות)

הרשמה לעדכונים

"עוני זה לא רק לחם. זה מושג רחב. מי שתופש את בעיית העוני כבעיית לחם הוא צר אופקים. עוני הוא בתרבות בחינוך בתעסוקה. עוני הוא בסולידריות ובעוצמה פנימית."
עמיר פרץ
יצחק רבין - 2014

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי