תוכנית עבודה - יום בחירות 2013

Thank you for rating this article.

בהמשך לתוכנית העבודה הסניפית לבחירות 2013, התבקשתי לערוך תוכנית עבודה ליום הבחירות עצמו - אז משתף את החברים פה והרשו לעצמכם להפיצה ולעשות בה שימוש וככל שנדרש.

יובהר, התוכנית שלדית וחסרים בה היבטים תפעוליים ותשתיתיים רבים ובפרט נוכח אילוצי הזמן הקצר העומד לרשות המטה להתארגנות ובפרט המשאבים המוגבלים ביותר (מהבטי כוח אדם, תקציב וזמינות מידע ונתוני המרצה ובז"ב).

אם מי מכם, נדרש לעצה ו\או הכוונה להבאתה לידי מימוש - צרו קשר.

א.משימות

 1. מטרה: הבטחת נוכחות נציגי הקלפי, מטעם מפלגת העבודה (הצגת רשימת איוש מפורטת – שם, טלפון נייד, כתובת דואר, קלפי, משמרת)
 2. פעילות:
  • סבב טלפונים, בשעות 06:15-06:45 לוודא כי התעוררו ובדרכם לקלפי
  • במידה ולא אותרו, לאתר מחליפים
  • לוודא התייצבות ואיוש – עד שעה 07:15
  • להחתים על טופס נוכחות (עד השעה 08:00): שליח שיבצע סבב
  • סבב טלפונים, בהחלפת משמרת צהריים + שליח לסבב החתמות נוכחות
  • איוש ספירה, החל מהשעה 21:00
 3. משאבים: רשימת קשר + מחליפים; טלפנים + טלפונים + שליח (רכב\אופנוע)
 1. מטרה: צביעת מרחב סובב קלפי בשילוט בחירות
 2. פעילות:
  • לברר מדיניות עירייה ולבצע תיאום מקדים
  • סיור מקדים, לאיתור נקודות תליה סביב למרכזי הקלפי (תפיסת שילוט סניפית)
  • רכש תשתיות נדרש
  • צוות פעילות, החל מ-05:00 לתליית שילוט
 3. משאבים: לוחות עץ, מסמרים מתאימים, חבלים ואזיקונים, שילוט בחירות, סולם, רכב גדול, צוות תליה
 1. מטרה: תעמולה בסביבת הקלפי, לאורך כל יום הבחירות. בפרט, לא להפקיר את השטח למפלגות האחרות.
 2. פעילות:
  • סיור מקדים, נקודות כניסה למרכזי הקלפי – איוש משמרות (2 משמרות לכניסה)
  • 07:00-08:00, איוש נקודות הכניסה עם נציג+שולחן+חומר+שמשיה+כריך+מים
  • 15:00-17:00, סבב החלפות (+חומר+כריך+מים)
  • 21:30-22:30, סבב איסוף ציוד ושחרור נציגים
 3. משאבים: איוש משמרות, שולחנות+שמשיות, חומרי תעמולה לתלייה+חלוקה, מזון, שליח\רכז לסבב קבוע בנקודות הנוכחות (+רכב לציוד\היסעים\חלוקת מזון)
 1. מטרה: סיוע למצביעים להגיע לקלפי; חלוקת ציוד ומזון; אחר
 2. פעילות: בהתאם לנדרש
 3. משאבים: מתנדבים + רכבים (לפחות קטנוע אחד – רצוי שניים)
 1. מטרה: במידה ולא יתאפשר תקציב ו\או להקים את המטה והמשימות שהוצגו למעלה – תוכנית חלופית להנעת בוחרים לקלפי (+היסעים מוגבלים)
 2. פעילות:
  • לא לביצוע: חדר-מצב + קווי טלפון + מטות + תעמולה במרכזי קלפי + צבע מרכזי קלפי
  • ביצוע:
   • נציגים בועדות קלפי
   • 08:00, שליחת מסרון SMS לרשימת כלל תושבי העיר – תזכורת על ההצבעה ובקשת תמיכה + טלפון קשר לבקשת היסעים וסיוע אחר
   • 18:00, כנ"ל
   • אם אפשר, שליחת דוא"ל לרשימת תושבי העיר בשעה 18:00 בערב לפני הבחירות עם בקשה לתמיכה + אמצעי קשר להיסעים
   • אם אפשר, מודעה במקומונים – ביום שישי המקדים לבחירות עם הזמנה להצביע "העבודה" + אמצעי קשר לבקשת היסעים וכו'
   • העמדת רכבים + טלפונים אישיים בהתנדבות (כיסוי עלויות דלק\טלפון) להיסעים כנדרש + טיפול בנציגי ועדות קלפי
   • יהיה נחמד ורק על בסיס התנדבות –
    1. צביעת מרכזי הקלפי
    2. נציגי צבע, במהלך היום בקלפי (חובה לדאוג לתזונה ולחלק לשתי משמרות)
 3. משאבים:
  • רשימת מספרי טלפונים + תקציב משלוח
  • רשימת דוא"ל
  • פילוח רשימת FACEBOOK לפי ישובי והפצה דרכה
  • תקציב מודעה למקומון
  • תקציב דלק + טלפונים למתנדבים
  • מתנדבים
 1. מטרה: ריכוז פעילות יום בחירות
 2. פעילות:
  • ניהול אירוע, תאום משאבים ופעילויות
  • חדר מצב
  • טלפונים
  • יועץ משפטי
  • רשימת קשר לפניות בנושא ועדות קלפי, תעמולה, אלימות, זיופים, משאבים חסרים וכו'

ב.משאבים

ראו פה, תוכנית עבודה מפלגתית: http://www.kibbutz.org.il/politit-takam/meida/yor2007/130106_matzeget_kenes_mazkirim.ppt