תוכנית עבודה - יום בחירות 2013

Thank you for rating this article.

בהמשך לתוכנית העבודה הסניפית לבחירות 2013, התבקשתי לערוך תוכנית עבודה ליום הבחירות עצמו - אז משתף את החברים פה והרשו לעצמכם להפיצה ולעשות בה שימוש וככל שנדרש.

יובהר, התוכנית שלדית וחסרים בה היבטים תפעוליים ותשתיתיים רבים ובפרט נוכח אילוצי הזמן הקצר העומד לרשות המטה להתארגנות ובפרט המשאבים המוגבלים ביותר (מהבטי כוח אדם, תקציב וזמינות מידע ונתוני המרצה ובז"ב).

אם מי מכם, נדרש לעצה ו\או הכוונה להבאתה לידי מימוש - צרו קשר.

א.משימות

 • נציגים בועדות קלפי –
 1. מטרה: הבטחת נוכחות נציגי הקלפי, מטעם מפלגת העבודה (הצגת רשימת איוש מפורטת – שם, טלפון נייד, כתובת דואר, קלפי, משמרת)
 2. פעילות:
  • סבב טלפונים, בשעות 06:15-06:45 לוודא כי התעוררו ובדרכם לקלפי
  • במידה ולא אותרו, לאתר מחליפים
  • לוודא התייצבות ואיוש – עד שעה 07:15
  • להחתים על טופס נוכחות (עד השעה 08:00): שליח שיבצע סבב
  • סבב טלפונים, בהחלפת משמרת צהריים + שליח לסבב החתמות נוכחות
  • איוש ספירה, החל מהשעה 21:00
 3. משאבים: רשימת קשר + מחליפים; טלפנים + טלפונים + שליח (רכב\אופנוע)
 • צבע מרכזי קלפי –
 1. מטרה: צביעת מרחב סובב קלפי בשילוט בחירות
 2. פעילות:
  • לברר מדיניות עירייה ולבצע תיאום מקדים
  • סיור מקדים, לאיתור נקודות תליה סביב למרכזי הקלפי (תפיסת שילוט סניפית)
  • רכש תשתיות נדרש
  • צוות פעילות, החל מ-05:00 לתליית שילוט
 3. משאבים: לוחות עץ, מסמרים מתאימים, חבלים ואזיקונים, שילוט בחירות, סולם, רכב גדול, צוות תליה
 • תעמולה במרכזי קלפי –
 1. מטרה: תעמולה בסביבת הקלפי, לאורך כל יום הבחירות. בפרט, לא להפקיר את השטח למפלגות האחרות.
 2. פעילות:
  • סיור מקדים, נקודות כניסה למרכזי הקלפי – איוש משמרות (2 משמרות לכניסה)
  • 07:00-08:00, איוש נקודות הכניסה עם נציג+שולחן+חומר+שמשיה+כריך+מים
  • 15:00-17:00, סבב החלפות (+חומר+כריך+מים)
  • 21:30-22:30, סבב איסוף ציוד ושחרור נציגים
 3. משאבים: איוש משמרות, שולחנות+שמשיות, חומרי תעמולה לתלייה+חלוקה, מזון, שליח\רכז לסבב קבוע בנקודות הנוכחות (+רכב לציוד\היסעים\חלוקת מזון)
 • היסעים -
 1. מטרה: סיוע למצביעים להגיע לקלפי; חלוקת ציוד ומזון; אחר
 2. פעילות: בהתאם לנדרש
 3. משאבים: מתנדבים + רכבים (לפחות קטנוע אחד – רצוי שניים)
 • תוכנית פעולה חלופית -
 1. מטרה: במידה ולא יתאפשר תקציב ו\או להקים את המטה והמשימות שהוצגו למעלה – תוכנית חלופית להנעת בוחרים לקלפי (+היסעים מוגבלים)
 2. פעילות:
  • לא לביצוע: חדר-מצב + קווי טלפון + מטות + תעמולה במרכזי קלפי + צבע מרכזי קלפי
  • ביצוע:
   • נציגים בועדות קלפי
   • 08:00, שליחת מסרון SMS לרשימת כלל תושבי העיר – תזכורת על ההצבעה ובקשת תמיכה + טלפון קשר לבקשת היסעים וסיוע אחר
   • 18:00, כנ"ל
   • אם אפשר, שליחת דוא"ל לרשימת תושבי העיר בשעה 18:00 בערב לפני הבחירות עם בקשה לתמיכה + אמצעי קשר להיסעים
   • אם אפשר, מודעה במקומונים – ביום שישי המקדים לבחירות עם הזמנה להצביע "העבודה" + אמצעי קשר לבקשת היסעים וכו'
   • העמדת רכבים + טלפונים אישיים בהתנדבות (כיסוי עלויות דלק\טלפון) להיסעים כנדרש + טיפול בנציגי ועדות קלפי
   • יהיה נחמד ורק על בסיס התנדבות –
    1. צביעת מרכזי הקלפי
    2. נציגי צבע, במהלך היום בקלפי (חובה לדאוג לתזונה ולחלק לשתי משמרות)
 3. משאבים:
  • רשימת מספרי טלפונים + תקציב משלוח
  • רשימת דוא"ל
  • פילוח רשימת FACEBOOK לפי ישובי והפצה דרכה
  • תקציב מודעה למקומון
  • תקציב דלק + טלפונים למתנדבים
  • מתנדבים
 • יום בחירות -
 1. מטרה: ריכוז פעילות יום בחירות
 2. פעילות:
  • ניהול אירוע, תאום משאבים ופעילויות
  • חדר מצב
  • טלפונים
  • יועץ משפטי
  • רשימת קשר לפניות בנושא ועדות קלפי, תעמולה, אלימות, זיופים, משאבים חסרים וכו'

ב.משאבים

 • חדר מצב
 • רשימות איוש (קלפיות, נציגי צבע במרכזי קלפי) + רשימת מחליפים
 • שליח בוקר – איוש ועדות קלפי
 • רכז נציגי צבע – פיזור ציוד לנקודות צבע + חלוקת מזון + היסעים
 • צוות + רכב גדול + סולם + צבע מרכזי קלפי (שלטים גדולים, לוחות עץ, מסמרים, חוטי תלייה וכו')
 • תקציב דלק:
  1. רכבי צבע; רכבי מתנדבים להיסעים; קטנועים
  2. הגדרת "תקציב" דלק למתנדבים ושריון מראש ... לא יגישו "קבלה" על הוצאה
 • תקציב טלפונים:
  1. החזר על הוצאות טלפון אישי + 2-5 קווי טלפון בחדר מצב
  2. לוודא התקנת קווי טלפון והסדרת תשלום בחדר מצב
  3. הגדרת "תקציב" טלפון למתנדבים ושריון מראש ... לא יגישו "קבלה" על הוצאה
 • תזונה:
  1. אוכל לכל הנציגים (X2) בנקודות הצבע בכניסה למרכזי הקלפי + אוכל למתנדבים (היסעים, טלפנים, רכזים, שליחים וכו')
  2. הכנה עצמית? רכש? חלוקה?
 • תשלומים ושכר – לוודא נוהל אישור תשלום מראש, הגשת חשבוניות\קבלה על הוצאה ולנסח הנחיות ברורות למתנדבים\מועסקים

ראו פה, תוכנית עבודה מפלגתית: http://www.kibbutz.org.il/politit-takam/meida/yor2007/130106_matzeget_kenes_mazkirim.ppt  

"... אני רוצה להודות לבמה הרעיונית על העשיה הגדולה והחשובה שלה ..."
דניאל גיגי, פורום מפלגת העבודה

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי