תוכנית עבודה סניפית - בחירות 2013, טיוטה

Thank you for rating this article.

תוכנית העבודה הסניפית, הנה אתגר גדול ומטרתה מיצוי של משאבים ואל מול מטרת העל - זיהוי והנעת מצביעים לקלפי ביום הבחירות עצמו.

לבקשת מספר חברים, אני מפרסם פה טיוטה ראשונית של תוכנית העבודה הסניפית המגובשת על חברי ואנוכי וזאת בהתאם למגבלות הזמן והמקום: תקציב לא קיים, סניף רדום ולא פעיל מזה תקופה, זמן הערכות קצר ומסגרת מתנדבים מוגבלת. אנא חזרו להתעדכן והיות והתוכנית מתגבשת ותעבור שינויים לא מעטים בתקופה הקרובה.

יובהר - הצלחה בגיוס מצביעים, שורשיה נעוצים בפעילות ארוכת הטווח של הסניף המקומי ויצירת מארג הקשרים וההשפעה שאותו מביאים לידי מימוש בתקופת הבחירות וכמו שכבר הצגתי למרכז המפלגה בתקופת היותי מזכיר סניף (ראו: תפיסת תכנון מפלגתי). חשוב לציין, כי גישת הפעילות המתבססת על מעגלים הולכים ומתרחבים ובעיקר המאפשרת לכל חבר את מרחב העניין האישי ועל ידי כך "לכידתו וגיוסו" לפעילות בסניף, הוכיחה עצמה בפועל ובהתאם ללוח פעילות חודשי שהיה מופץ לחברים וכלל 10-20 פעילויות חודשיות וזאת במהלך כל שנות כהונתי כמזכיר ... שנים שהתוצאות שהניבו בקלפי, עבור מפלגת העבודה ובפרט בסיס המתנדבים והפעילים שעמד לרשות הסניף - מעיד על הצלחתן בהיבט זה.

א. איתור מצביעים ופעילות שטח – עד הבחירות

 • תהליך איתור במעגלים הולכים ומתרחבים וכפועל יוצא של הצלחה.

 • יתבסס על דואר, מסרונים, זיהוי טלפוני וגיוס באירועים ודוכנים.

 • שלבי פעולה:

   i. בשבוע+ הקרוב:

      1. מכתב לחברי המפלגה בישוב (בפילוח בתי אב) הכולל לו"ז כנסים מפורט לפני הבחירות לרשימה + הזמנה להתנדב ולעדכן פרטים.

      2. הנחת העבודה – גרעין קשה לגיוס מתנדבים ופרט אנשים שיגיעו למפגשים ושם יהיה יותר קל לגייס אותם לפעילות.

      3. יצירת חשיפה ותודעה לפעילות.

   ii. שבועיים:

     1. משלוח מסרון, לכל חברי המפלגה בחמש השנים האחרונות

     2. עדכון על סבב מפגשים

     3. גיוס מתנדבים

     4. יצירת חשיפה ותודעה לפעילות

   iii. אחרי הפריימריס:

     1. הקמת מטה מתנדבים וזיהוי, מתבסס מתנדבים שאותרו (בפילוח לפי מגזרי גמלאים, חברי העבודה ועד לבחירות אהוד-ברק [שאז העבודה זכתה לתמיכה רחבה מאוד] אחורה וככל שהמשאבים יאפשרו)

     2. הרחבת מעגל מתנדבים ואיוש קלפיות

     3. דוכנים ושילוט צמתים בימי שישי

   iv. שבועיים לפני הבחירות:

     1. מכתב לכל חברי המפלגה (בפילוח בתי אב).

     2. המרצה להצבעה, איתור להיסעים ומתנדבים ובעיקר תזכורת לצורך להצביע.

   v. שבוע לפני הבחירות:

    1. משלוח מסרון לכל רשימת הזיהוי (+ מעגלים נוספים שעליהם יוחלט)

    2. המרצה לקלפי

    3. זיהוי היסעים ומתנדבים

ב. ערב ויום בחירות

 • מטה בחירות - תפעול מתנדבים, הסעים, קלפיות, צבע וכו'

 • טלפונים לפי הצורך להנעת מצביעים מזוהים

 • תקציב דלק לרכבים מתנדבים

 • שליחים להרצת טפסי בינגו

 • איוש דוכני צבע בכניסה למתחמי קלפי (האם רצוי, לא בטוח)

 • צבע עוטף מתחמי קלפי (יש לנו שיטת שילוט ייחודית ויידרש לה תקציב מסוים – קרשים, סולמות וכו').

שאלות חשובות, העולות אל מול מרכז המפלגה ואל הבית פנימה

א. האם יאשרו מכתבים? לפחות המכתב הראשון קריטי להתנעת הפעילות.

ב. מהו נוהל צבע בתקופה שלפני יום הבחירות?

 • אלו חומרים נקבל לפעילות שוטפת – פליירים, פלריגים לצמתים, דוכנים לימי שישי

 • האם תלייה על שלטי העירייה אפשרית – צפויים קנסות ו\או על ידי צוות חיצוני ו\או בתשלום לתולה העירייה שמבצע באופן מסודר

 • לתפיסתנו, חלוקת ערימות הנייר (שעובר ישר לפח) מיותרת ודורשת משאבים שאינם בנמצא - מומלץ להשקיע בשילוט ליצירת "צבע".

ג. נוהל יום בחירות

 • פלריגים גדולים

 • האם יש טעם ו\או תקציב להעמיד ילדים במתחמי הקלפי?

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה"
ברל כצנלסון, מקורות לא אכזב - דבר 1934

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - 4111995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי