ביטול הדיון בבקשה לשינוי החוקה וביטול הבחירות לוועידה ה10

Thank you for rating this article.

ועידת מפלגת העבודה"... אינני מקבל את עמדת העותרים בעתירה 15/18 כאילו הועידה התשיעית התפזרה ולא יכולה להתכנס בשנית ... אינני מקבל את טענת המשיבים 1-3 שכינוס ועדת החוקה טרם הגשת הצעה לתיקון חוקה לועידת המפלגה היא רשות ולא חובה ... בנסיבות שנוצרו יש לשקול מה המשמעות שהבחירות יצאו לדרך בהוראת ועידת המפלגה התשיעית ... וחברי המפלגה סמכו על מצב דברים זה ושינו את מצבם לרעה (למשל חלקן ויתרו על מועמדותם ...) ... אנו נמצאים בשלב מתקדם שעבר את קו "האל חזור" בהליכי הבחירות ולפיכך סבור אני שאין מקום בשלב זה לשנות את כללי המשחק ...

לפיכך אני קובע כי יש לקבל חלקית את העתירות באופן שהסעד המבוקש בעתירה 16/18 מתקבל ואני מורה כי יש להסיר את סע'2 מסדר היום של הועידה התשיעית אשר זומנה לתאריך 24.6.18 ומורה בהתאמה להימנע מלדון בתיקון הוראות החוקה ככל שמתייחסים לבחירות לועידה העשירית ולתקנון שנקבע להן".

גד כרמי, עו"ד

חבר המוסד-לבירור עתירות.

ניתן היום 19.6.18 שלא במעמד הצדדים.

הודעת המוסד לבירור עתירות ובעקבות עתירה שהגישו חברי-מפלגה לעניין החלטת הנהלת המפלגה לבטל את הבחירות לוועידה העשירית.

הורדת עותק החלטת המוסד לבירור עתירות pdf כקובץ.