דני בילקר מתמודד לרשימת העבודה בכנסת ה-24

Thank you for rating this article.

לְהִתְחַדְשׁוּת תְּנוּעַת הַעֲבוֹדָה וְעֶרְכֵי הַצִּיּוֹנוּת הַסּוֹצְיָאלִיסְטִית!
נֶאֱמְנֵי מִפְלֶגֶת הַעֲבוֹדָה, אחרֵי 39 שנוֹת פּעילוּת בַּמפלגה, בַּמאֲבק לדֶמוֹקרטיה בּתוֹכָה וּלסוֹציָאל-דֶמוֹקרטיה בַּמדינה כּוּלה, אחרֵי שכּוּלנוּ נֶחֱלצנוּ בּיַחד להַצּיל את הַמִּפלגה מִכְּלָיָה, אֲני מַצּיג את מוּעמדוּתי כְּדֵי לְיַצֵּגכֶם בִּרְשימת הַמִּפלגה לַכּנסת ה-24.

דני בליקרכּוּלכם מַכּירים אוֹתי:

אני דָּנִי בִּילְקֶר, 63, מַזכּיר סניף ד' /לֵב תֵּל אָביב, רס"ן בּחיל השריוֹן (מיל.), יוֹעץ השקעוֹת בָּכיר (דיסקוֹנט), מוּמחֶה למימוּן, למיסוּי וּלשוּק ההוֹן, דירֶקטוֹר בַּחֲבָרוֹת עירוֹניֹוֹת, חבֵר הַנהלה בַּעֲמוּתת "האֲדוּמים" של אוֹהדֵי הַפּוֹעֵל תֵּל-אָבִיב, פְּעיל תְּנוּעת העֲבוֹדה הַצִּיוֹנית, פְּעיל הַמחאה נגד מֶמשלת השחיתוּת של נתניהוּ והיָּמין, ועיקַר העיקָרים: לוֹחֵם מַתמיד בּכל מאֲבקֵי מִפְלֶגֶת הַעֲבוֹדָה.

אֵיאבֵק כּמוּעמד וְכַחֲבֵר הַכּנסת למעֲנכם - למַען חֲברֵי המִּפלגה מִן השוּרה.

אֲנַצֵּל את נִסיוֹני הפּוֹליטי, הניהוּלי והכַּספּי הרב כּדי לְעַצֵּב דֶמוֹקרָטיה אֲמיתית שֶבּה כּוֹחַ ההַכרָעה בַּמִּפלגה וּבַמְּדינה יִהיֶה בֶּאֱמֶת בִּידֵיכם.
בַּהמשך אצּיג בִּפנֵיכם את תּוֹכנִיוֹתַי להִתחדשוּת התְּנוּעה וְהַמְּדינָה.

שֶׁלכם,
דָּנִי בילקר
סלולרי 052-8705671
מייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אינסטגרם danybilker10

===

מעמוד הפייסבוק של דני בילקר

"במרכזה של ההיסטוריה העברית עומד דבר הגשמת הציונות במלוא היקפה ותוכנה... במרכזה של ההיסטוריה האנושית עומד דבר הגשמת הסוציאליזם במלוא היקפו ותוכנו"
ברל כצנלסון, הצעה לפרוגרמה למפא"י 1928

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי