הודעה בעניין הבחירות המקדימות לתפקיד חבר.ת הכנסת ה-25 מטעם העבודה

Thank you for rating this article.

חברות וחברי המפלגה,

נפתחה ההרשמה המוקדמת לבחירות המקדימות לתפקיד חבר.ת הכנסת שיתקיימו ביום 9.8.22.

שימו לב כי תקנון הבחירות המלא יפורסם לאחר אישורו בסמוך ליום 20.7.22. ולכן מלבד הפרטים המופיעים בפרסום זה, כל יתר הפרטים יעודכנו בתקנון.

לצורך רישומכם יש למלא טופס מקוון בקישור הזה ולעקוב אחר ההנחיות בקישור (זהירות, טופס גוגל: שם מלא; שם להצבעה; מגדר; תאריך לידה; כתובת מגורים; טלפון; דוא"ל; איש קשר).

בנוסף יש למלא את טופס נוסף בקישור כקובץ pdf PDF (באופן אישי על ידי המועמד) ולהעביר למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

דמי הרישום להתמודדות בבחירות המקדימות יעמוד על סך 10,000 ש”ח.

העברת דמי הרישום תיעשה לפרטי החשבון כלדקמן:
מפלגת העבודה הישראלית
בנק הפועלים (12)
חשבון מס’ 559215
סניף 532.

לאחר מכן, יש להעביר במייל את אישור ההעברהThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

על מנת לקבל גישה למערכת פנקס הבוחרים על כל מועמד להשלים את תשלום דמי ההרשמה ולחתום על הסכם הסודיות שהועבר למועמדים.

הודעה למועמדים בעניין שליחת מסרונים ודיוור ישיר

  • במהלך מערכת הבחירות, כל מועמד/ת רשאי/ת לשלוח לבעלי/ות זכות הבחירה שני מסרונים (SMS) ושתי הודעות דוא”ל בלבד; מובהר כי האיסור לשלוח מעל לשני מסרונים, חל על המועמד/ת ועל כל מי מטעמו/ה.
  • חל איסור חמור לשלוח כל מסר שאינו מזוהה באופן ברור על ידי המועמד/ת.
  • מובהר כי דיוור כלשהו שמהווה סקר בחירות או כל מונח אחר דומה מהווה חלק ממכסת המועמד/ת כאמור לעיל. סקר כאמור נדרש להיות מזוהה ולעמוד בכללים שבהנחיות אלה.
  • שליחה של מסרונים כאמור לעיל וכן הודעות דוא”ל, תתבצע אך ורק באמצעות המערכת הייעודית אותה תעמיד המפלגה לרשות כלל המועמדים/ות.

המועמד/ת מצהיר/ה כי הוא/היא מודע/ת לסמכותה של ועדת הבחירות להטיל עונשים וסנקציות עד כדי פסילת המועמדות במידה ויעבור/תעבור המועמד/ת על הוראות שליחת הדיוור הישיר.

בברכה,

  • עמרי שגב, עו”ד

    היועץ המשפטי למפלגת העבודה

===

הפירסום המקורי באתר מפלגת העבודה ויש לעקב לעדכונים

"עלינו להיכון למלחמה כאילו היא בלתי נמנעת ולחתור לשלום כאילו הוא בהישג יד"
יגאל אלון

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי