סומיה בשיר מסירה מועמדות לכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

אני סומיה בשיר ראש קבוצת "אין לנו ארץ אחרת ", אחרי התייעצות עם תומכיי ,החלטתי שבשלב הזה לא להתמודד לבחירות הכנסת ה - 25 שייערכו ב 1/11.

אנחנו נמשיך לפעול להתארגן ולהתעצם לקראת מימוש החזון והאמונה שלנו ... לנו לשקול המשך צעדינו בהמשך הדרך ונצטרף בזמן שיראה לנו לנכון.
ממשיכים ובכל הכוח לקראת עתיד טוב יותר לנו לילדינו ונכדינו ...

===

מעמוד הפייסבוק של סומיה בשיר

"גרעון מינימלי ... לא צריך להיות יעד כלכלי. היעדים הכלכליים הם צמיחה, צמצום פערים והורדת היקף האבטלה"
ד"ר אסתר אלכסנדר

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי