סומיה בשיר מסירה מועמדות לכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

אני סומיה בשיר ראש קבוצת "אין לנו ארץ אחרת ", אחרי התייעצות עם תומכיי ,החלטתי שבשלב הזה לא להתמודד לבחירות הכנסת ה - 25 שייערכו ב 1/11.

אנחנו נמשיך לפעול להתארגן ולהתעצם לקראת מימוש החזון והאמונה שלנו ... לנו לשקול המשך צעדינו בהמשך הדרך ונצטרף בזמן שיראה לנו לנכון.
ממשיכים ובכל הכוח לקראת עתיד טוב יותר לנו לילדינו ונכדינו ...

===

מעמוד הפייסבוק של סומיה בשיר

"עוני זה לא רק לחם. זה מושג רחב. מי שתופש את בעיית העוני כבעיית לחם הוא צר אופקים. עוני הוא בתרבות בחינוך בתעסוקה. עוני הוא בסולידריות ובעוצמה פנימית"
עמיר פרץ

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי