הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

אזוריזציה של מפלגת העבודה לבנייתה כמפלגת שלטון

איזוריזציה של מפלגת העבודה לבנייתה כמפלגת שלטון  

מאת: אריה הס

מבוא

מוצע בזה לקדם תהליך מוביל לאזוריזציה של מפלגת העבודה במבנה הארגוני שלה, נושאי פעילותה ודפוסי התנהלותה לצורך העצמתה כמפלגה ייצוגית חדשנית מסוגה, מחוברת לעם, כמפלגת השלטון של ישראל, בולטת עם חזון לאומי סוציאל דמוקרטי חדשני מסוגו שהליבה שלו, הנהגת מדינת ישראל לאיזוריזם ופדרליזם ישראלי בארץ ישראל בשלמותה.

זה בא בעיקר מתוך חזון סוציאל דמוקרטי השואף וחותר לטיפוח חיים משותפים, חיי שלום, שוויון וצדק חברתי, ברמה מערב אירופית, בארץ ישראל בשלמותה ומלימוד דגם הממשל השוויצי.

הצעה זו באה מתוך תפישה ויוזמה להשתית ולהעצים את מפלגת העבודה עוד ועוד מתוך טיפוחה, ביסוסה ובנייתה במישור הרעיוני והארגוני על מחוזות גיאוגרפיים - דמוגרפיים מוגדרים על בסיס מפת 30 הקנטונים המוצעים בידי התנועה לממשל אזורי בארץ ישראל, כדרג ממשל אזורי דמוקרטי חדש בישראל, מופקד על הפיתוח הכלכלי חברתי ברמה אזורית.  

הצעה זו באה גם כתפישה וודרך לבניית מפלגת העבודה כמפלגה מובילה ומקדמת חזון לאיזוריזם  ופדרליזם ישראלי, לפדרליזציה וקנטוניזציה של מדינת ישראל בארץ ישראל בשלמותה, חזון מושתת על חזון אזורי סוציאל דמוקרטי בחבלי הארץ השונים.   

איזוריזציה של מפלגת העבודה: רשימת 30 מחוזות מוצעים. להלן הפירוט:

צפון ישראל: מספר מחוזות  – 6 לפי הפירוט הבא: מחוז מפלגת העבודה קנטון גליל עליון ורמת הגולן, מחוז מפלגת העבודה קנטון גליל מערבי ומרכזי, מחוז מפלגת העבודה קנטון מרחב כנרת, גליל תחתון והעמקים, מחוז מפלגת העבודה קנטון חיפה והקריות, מחוז מפלגת העבודה קנטון הישובים הדרוזים , מחוז מפלגת העבודה קנטון נצרת – אזור ערביי הגליל,

דרום ישראל: מספר מחוזות: 6 לפי הפירוט הבא: מחוז מפלגת העבודה קנטון באר שבע, מחוז מפלגת העבודה קנטון ים המלח הדרומי, מחוז מפלגת העבודה קנטון רמת נגב, מחוז מפלגת העבודה קנטון אילת והערבה, מחוז מפלגת העבודה קנטון אשקלון והנגב המערבי ( מחוז עוטף עזה ), מחוז מפלגת העבודה קנטון הבדווים

מערב ישראל: מספר מחוזות: 7 לפי הפירוט הבא: מחוז מפלגת העבודה קנטון שפלת החוף הצפונית, מחוז מפלגת העבודה קנטון השרון, מחוז מפלגת העבודה קנטון תל אביב וגוש דן, מחוז מפלגת העבודה קנטון שפלת החוף הדרומית, מחוז מפלגת העבודה קנטון בקה אל ג'רבייה וערביי ואדי ערה, מחוז מפלגת העבודה קנטון טול כרם וערביי המשולש

מזרח ישראל: מספר: 11 לפי הפירוט הבא: מחוז מפלגת העבודה קנטון ירושלים, מחוז מפלגת העבודה קנטון מודיעין וציר הגבעות, מחוז מפלגת העבודה קנטון אריאל והישובים היהודים בשומרון, מחוז מפלגת העבודה קנטון בקעת הירדן, מחוז מפלגת העבודה קנטון הרי יהודה, מחוז מפלגת העבודה קנטון חבל לכיש והישובים היהודים בהר חברון, מחוז מפלגת העבודה קנטון ג'נין, מחוז מפלגת העבודה קנטון שכם, מחוז מפלגת העבודה קנטון רמאללה, מחוז מפלגת העבודה קנטון בית לחם, מחוז מפלגת העבודה קנטון חברון.

סך הכל אמורה מפלגת העבודה לפי מפת הקנטונים המוצעת בידי התנועה לממשל אזורי להקיף 30 מחוזות מפלגה, מהם, 20 מחוזות מפלגה של ישובים יהודים ו 10 מחוזות מפלגה של ישובים ערבים, בהם, מחוז דרוזי ומחוז בדווי.

מוסדות מפלגת העבודה ברמה ארצית, ברמה איזורית וברמה מקומית

יו"ר מפלגת העבודה, סגן יו"ר מפלגת העבודה: בראש מפלגת העבודה יו"ר המפלגה וסגן יו"ר מפלגה מהמגזר הערבי

מוסדות מפלגת העבודה ברמה ארצית: פורום ראשי 30 המחוזות, לשכת מפלגת העבודה.

מוסדות מפלגת העבודה בכל אחד מהמחוזות ב 30 הקנטונים: יו"ר מחוז נבחר בידי מועצת מחוז   

מועצת המחוז: כוללת נציגים מכל אחד מישובי הקנטון, גדולים כקטנים, עירוניים ככפריים,

מספר הנציגים של כל ישוב במועצת המחוז, על בסיס מספר חברי המפלגה בכל ישוב. 

מועצת כל אחד מהמחוזות דנה ופעילה בסוגיות ארציות ובגיבוש וקידום חזון אזורי ותכניות פיתוח אזוריות במטרה להעצים עוד ועוד את מפלגת העבודה במחוז ובקנטון ומוסדותיו.   

מספר חברי מועצת כל מחוז עומד בהתאמה למספר חברי המפלגה בכל מחוז. מחוז אשר אין בו חברי מפלגה איננו משתתף בבחירות לרשימה ובבחירות למוסדות המפלגה.

מוסדות מפלגת העבודה ברמה מקומית:  סניפי ותאי מפלגת העבודה ברמה מקומית בכל אחד מישובי הקנטון, יהא גודלו של הישוב אשר יהא.

בראש הסניף, מזכיר הסניף. בישובים קטנים אין צורך במועצת סניף.

ישיבות הסניף תהיינה פתוחות לכל חבר מפלגה שירצה להשתתף ולהיות שותף בקידום הסניף.

שיטת הבחירות למוסדות מפלגת העבודה ורשימת מפלגת העבודה לכנסת

בחירה ודירוג רשימת מפלגת העבודה לכנסת: בחירה ודירוג רשימת 120 מועמדי מפלגת העבודה לכנסת ב 2 שלבים. להלן הפירוט:   

שלב ראשון: בכל אחד מ 30 מחוזות מפלגת העבודה בכל אחד מ 30 הקנטונים המוצעים ייבחרו מספר נציגים לרשימה בהתאם למספר חברי מפלגת העבודה במחוז ובקנטון.

בכל מחוז / קנטון ייבחר לפחות נציגי אחד לרשימה, יהא סך מספר חברי המפלגה במחוז אשר יהא ויהא גודל הקנטון אשר יהא.   

שלב שני: דירוג 120 המועמדים שנבחרו ב 30 מחוזות המפלגה ב 30 הקנטונים במקומות השונים, ממספר 3 ועד 120 ייעשה בידי פורום שיכלול את חברי מועצות 30 המחוזות בכל אחד מ 30 הקנטונים.

10 סבובי בחירה: דירוג המועמדים ברשימת מפלגת העבודה לכנסת יתנהל ב 10 סבובי בחירה.  

בכל סבוב בחירה ייבחרו 12 מועמדים, מהם, לפחות מועמד אחד מהקנטונים בנגב, הקנטונים בגליל, הקנטונים במזרח הארץ והקנטונים הערבים. קרי, בכל סבוב בחירה מובטח לפחות נציג אחד מהנגב, נציג אחד מהגליל, נציגי אחד מירושלים ומזרח הארץ ונציג אחד מהמגזר הערבי.

לשכת מפלגת העבודה: מוצע שחברי רשימת המועמדים לכנסת מ 1 – 120 יחד עם חברי פורום ראשי המחוזות יהוו את לשכת מפלגת העבודה, קרי, הפורום הנבחר העליון של המפלגה, שתהיה שותפה מלאה לעבודת הסיעה בכנסת ובקביעת עמדותיה וסדר היום של המפלגה ברמה הלאומית.   

מהלך לאומי מכונן פורץ דרך לבניית מפלגת העבודה כמפלגת השלטון

המבנה המוצע למפלגת העבודה ושיטת בחירת הרכב רשימת המפלגה ודירוג מועמדיה ברשימה לכנסת נועדו לקדם את בנייתה והצבתה של מפלגת העבודה כמפלגת השלטון הבאה של ישראל, כתנועה פוליטית הגדולה בישראל, סוציאל דמוקרטית מתקדמת מסוגה בעולם, המובילה חזון לאומי סוציאל דמוקרטי חדשני לשוויון, שלום ורווחה בארץ ישראל בשלמותה, בדרך של איזוריזציה ופדרליזציה של מדינת ישראל בארץ ישראל בשלמותה, כאשר היא עצמה משמשת להלכה ולמעשה חוד החלוץ והדגמה חיה ומוחשית כמנהיגה ומובילה מהלך לאומי מכונן ופורץ דרך זה שנועד להעצמת מדינת ישראל כקהילייה מדינית, סוציאל דמוקרטית, שוויונית, דמוקרטית, מפותחת, לרווחת כל אזרחיה, יהודים כערבים, מהמובילות בעולם מסוגה, בארץ ישראל בשלמותה, הזוכה לתמיכה ואהדה ברחבי העולם.    

מהלך לאומי אסטרטגי, מרחיק לכת וראות זה, כמהלך מכונן ופורץ דרך בקנה מידה עולמי ולאומי, בהובלה ויוזמת מפלגת העבודה ישנה ללא הכר את פני מפלגת העבודה, יחזיר לה את הצבע לפנים,   ויחבר אותה לעם, קרי, לשורה של אזורים גיאוגרפיים ומגזרים חברתיים שכיום אין לה כל אחיזה, נוכחות  ותמיכה בקרבם, בהם, מגזרי המיעוטים, ערי הפיתוח, הישובים היהודים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, ירושלים, הדור הצעיר, הציונות הדתית, עולי ברה"מ לשעבר, עולי אתיופיה ועוד וכן משיכת קולות רבים ממפלגות מרכז וימין המפה הפוליטית.    

מדובר במהלך דרמטי שהליבה שלו, מעבר ממבנה מפלגתי ריכוזי שנכשל בהשבת מפלגת העבודה להגה המדינה והחברה לאחר נפילתה בבחירות 1977, למבנה של מפלגה ותנועה דמוקרטית, ביזורית, מושתתת על מחוזות איזוריים תואמים דרג של ממשל אזורי קנטונלי בארץ ישראל בשלמותה שהיא עצמה יוזמת ומקדמת.

הליבה של המהלך המוצע ביוזמת מפלגת העבודה, הנהגת מדינת ישראל הלכה ולמעשה, למעבר ממבנה ממשל ריכוזי ביורוקרטי ופחות ופחות דמוקרטי ושוויוני, למבנה דמוקרטי שוויוני מתקדם מושתת על 3 דרגי ממשל דמוקרטיים: דרג ממשל ארצי – כנסת ומממשלה, דרג ממשל אזורי מושתת על 30 קנטונים, ודרג הממשל מקומי מושתת על מערך הרשויות המוניציפליות הקיים. 

במבנה המפלגתי החדשני המוצע, כל אזורי הארץ, כל מגזרי החברה, גדולים כקטנים, שותפים מלאים למפלגת העבודה במלאכת עיצוב המדינה והחברה והעצמת מדינת ישראל כמדינת שלום ורווחה, בולטת כחברה סוציאל דמוקרטית, שוויונית, מפותחת מתקדמת מסוגה ברמתן של מדינות כשווייץ וסקנדינביה, שתהפוך ממדינה הנדחקת לפינה עוד ועוד למדינת מופת ומקור לימוד וחיקוי למדינות רבות בעולם בכלל ובמזרח התיכון בפרט.    

לסיום, צריכה אמת להיאמר, רוב מצביעי מפלגת העבודה והמחנה הציוני באים בעיקר מהעשירונים העליונים ב"מדינת תל אביב" בשל המסר האני סוציאל דמוקרטי:  הם פה ואנחנו שם, כמה שפחות ערבים. למצביעים אלה אין זיקה כל לערכים סוציאל דמוקרטיים, צדק ושוויון חברתי וחיים משותפים ליהודים וערבים. בתפישתם הם ליברלים קיצונים ודוגלים במשק חופשי. אלה לא הקהלים של מפלגת העבודה האמיתית.

מנגד, רוב העם בישראל הוא סוציאל דמוקרט ברוחו, אופיו ותפישותיו החברתיות כלכליות ואליהם צריכה מפלגת העבודה לכוון וזו תכליתו של המבנה הארגוני האזורי המוצע לבניית מפלגת העבודה כמפלגת שלטון   

הערה: כותב רשימה זו, עומד יחד עם עמנואל שחף בראש התנועה לממשל אזורי בארץ ישראל.

 

 

 

      

הרשמה לעדכונים

"התנ"ך הוא המנדט שלנו. התנך שנכתב על ידינו בשפתנו העברית ובארץ הזאת עצמה הוא־הוא המנדט שלנו."
דוד בן גוריון, מתוך עדותו בוועדת פיל 1937

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית מהווה את כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הבמה בטוויטר

The_Proletariat
The_Proletariat אין ספק שיצחק נבון, שושנה ארבלי-אלמוזלינו, משה שחל, רענן כהן, איתן כבל, בנימין בן-אליעזר, עמיר פרץ, אבי גבאי ... ממש לא יודעים מה זו מזרחיות ואיך הרגישה מעברה ... שלא לדבר שהסבתא האשכנזייה שלי שגורשה ע״י התורכים, עבדה בפאלחה, עברה פוגרומים ותקופות צנע היא אליטה מנותקת נטו. twitter...
11:19AM Feb 17
The_Proletariat
The_Proletariat פניית נשים חרדיות ליו"ר מפלגת העבודה, אבי גבאי: "פונות ומבקשות ממך להיות חלק ממהלך תיקון היסטורי וחברתי ראשון במעלה ולהשתמש בשיריונים שלך להצבתה של מיכל במקום חזק ברשימתך". קרדיט: @talschneider #%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94 www.lab... pic.twi...
12:54PM Feb 15
The_Proletariat
The_Proletariat גם בשישי הזה, פעילי העבודה צבעו את מחלף הכפר-הירוק וכביש5. מוקדש לחבר @AybeeBinyamin . pic.twi...
11:02AM Feb 15

העבודה בטוויטר

Eranhermoni
Eranhermoni אם זה נראה כמו ברווז, הולך כמו ברווז, ומגעגע כמו ברווז - זה ביבי?!? כל הרעיון בבחירות ובדבר הזה שנקרא דמוקרטיה, זה לא רק לבקש לנצח אלא גם להציע משהו אחר. twitter...
09:00PM Feb 17
GabbayAvi
GabbayAvi עם יו"ר האופוזיציה ויו"ר הסיעה שלנו. בקרוב: שרת המשפטים ושר הבריאות. @Syechimovich @ishmuli pic.twi...
08:25PM Feb 17
GabbayAvi
GabbayAvi מרגישים את התקווה לשינוי חוזרת. עם מאות אנשים בחולון, יחד עם ראש העיר, מוטי ששון. מעל הרכילות הפוליטית והשיח המפלג, אנשים רוצים לראות דרך אחרת: בבריאות, בתחבורה, במחירי הדיור, ביוזמה המדינית ובבטחון יש לנו דרך, ויש לנו נבחרת שתגרום לשינוי הזה לקרות. חוזרים לדרך. חוזרים לעבודה. pic.twi...
07:15PM Feb 17
HavodaParty
HavodaParty הם ימשיכו לצחוק, אנחנו נמשיך לעבוד. מאות אנשים בכנס בחולון, יחד עם יו"ר העבודה, אבי גבאי, יו"ר האופוזיציה, ח"כ שלי יחימוביץ ויו"ר סיעת העבודה, ח"כ איציק שמולי. אנחנו הולכים להיות הפתעת הבחירות. twitter...
06:56PM Feb 17
Eranhermoni
Eranhermoni טוב עשה השופט מלצר כאשר החליט למנוע מנתניהו להפוך את חיילי צה"ל לכלי בשירות התעמולה שלו ושל הליכוד. כדאי שביבי והליכוד יפנימו שהמדינה לא רשומה בטאבו על שמם, וכי צה"ל חשוב יותר משיקולי הבחירות שלהם. www.sru...
03:00PM Feb 17
יצחק רבין - 2013

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית